Уважаеми участници,
кампанията „Kinder Детски Таланти” приключи.

На 21.11.2023 г. наградите в кампанията „Kinder Детски Таланти“ бяха присъдени на случаен принцип чрез томбола, проведена в присъствието на нотариус съгласно т. 5.2 от Официалните правила.
Резултатите са публикувани на страница Печеливши.
Благодарим на всички за участието.

Период на кампанията:

*В кампанията участва показаната горе промоциолална опаковка, както и всички останали опаковки на продукта Kinder Chocolate, закупени до края на периода на кампанията.

Как да участвате

Купете който и да е продукт/и
KINDER CHOCOLATE за поне
4 лв. (може и на различни
касови бележки) до 12.11.2023 г.
и запазете касовата/овите
бележка/и от покупката.
Създайте свой профил
за участие, като се
регистрирате в сайта в
промоционалния период
02.10. - 12.11.2023 г.
Регистрирайте касовата/ите
бележка/и в профила си
до 12.11.2023 г. След
одобрение от техническо
лице всеки похарчен лев за
Промоционален продукт/и
ще се добави в профила Ви.
При събрани поне 4 лв.
в профила Ви
(може и на различни
касови бележки)
участвате в теглене за
1 от 300 ваучера
на стойност 100 лв.
за покупки в
Eдин участник може да спечели само една награда, но с всеки следващи натрупани пълни 4 лв. в профила Ви, увеличавате шанса си за спечелване на награда, като профилът Ви се включва за участие в тегленето още веднъж.

Промо опаковки*

*Освен показаните горе промоционални опаковки в кампанията участват и всички останали опаковки на продукта Kinder Chocolate, закупени до края на периода на кампанията (12.11.2023 г.).

*Всеки участник, който е създал свой профил за участие в Промоцията, ще може в профила си да генерира персонализирана дигитална опаковка Kinder Chocolate със снимка на своето дете в неговата мечтана професия. За създаването на персонализираната дигитална опаковка Kinder Chocolate НЕ е необходима регистрацията на касова бележка/и от закупен/и продукт/и Kinder Chocolate, а единствено създаването на потребителски профил на kinder.com/bg, потвърждение, че участникът е родител, настойник или попечител на детето от снимката, че желае изобразяването на детето върху дигитална опаковка Kinder Chocolate, както и че е единствен автор на снимката, и качването на снимка. Един участник може да създаде най-много три дигитални опаковки Kinder Chocolate в профила си.

Награди

x