Често задавани въпроси

 

 

Кои продукти участват в промоцията? Обвързано ли е участието с покупка и има ли минимална стойност за участие?

 

За да може да участвате в промоционалната кампания на Kinder Pingui „Безспирни забавления“ („Промоцията“ или „Кампанията“), трябва да сте закупили един или повече продукти с марката Kinder Pingui за минимум 3 лева на една или повече касови бележки в рамките на промоционалния период: 01.02.2022 - 06.03.2022 г. (Промоционалния период)

 

Всички видове Kinder Pingui участват в Промоцията („Промоционални продукти“). За избягване на съмнение, в Промоцията не участват други продукти, различни от Kinder Pingui, включващи като част от търговското си наименование Kinder (като Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Kinder Bueno и др).

 

Закупих Kinder Pingui преди старта на Промоцията или след края ѝ. Имам ли право да регистрирам касовата бележка на продукта?

 

Не.

 

Можете да участвате в Промоцията единствено с касова бележка/и за покупка, направена по време на Промоционалния период.

Не мога да кача снимка на касовата си бележка. Какво да направя?

 

Молим да проверите дали сте качили коректен файл с изображение на касовата бележка (например формат jpg, jpeg, png). Ако този проблем продължава, може да се свържете с нас на имейл: info.bulgaria@ferrero.com, за да Ви съдействаме.

 

Касовата ми бележка е отхвърлена. Каква може да е причината?

 

За да бъде одобрена дадена касова бележка за участие в Промоцията, е нужно каченото в сайта на Промоцията изображение на бележката да бъде ясно и четливо и да включва следните данни  като част от отпечатаното съдържание на бележката:

  1. Изрично посочване на името на закупения Промоционален продукт, т.е. Kinder Pingui, Киндер Пингуи или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Pingui (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);

 

  1. Стойността на закупения Промоционален Продукт;
  2. Датата на касовата бележка - да е издадена в рамките на Промоционалния период;
  3. Номера на касовата бележка.

Касови бележки, които не отговарят на условията по-горе или не отговарят на останалите условия на Промоцията, посочени в Официалните правила на Кампанията (включително такива, върху които горните данни са били добавяни ръчно и/или променени допълнително), ще бъдат отхвърлени.

 

Няма да бъдат одобрени и касови бележки, които са били вече регистрирани за участие в Промоцията (една и съща касова бележка може да бъде регистрирана за участие в Промоцията само веднъж).

 

Трябва ли да пазя оригинала на касовата бележка, след като я регистрирам на уебсайта на Кампанията?

 

Да! Всички участници трябва да пазят касовите си бележки. Те може да бъдат изискани за преглед в оригинал в случай на спечелена награда с цел валидиране на печелившия. Такава проверка може да бъде извършена и преди теглене на печелившите.

 

Какви са наградите в Промоцията?

 

Ваучер за ролери от sportdepot на обща стойност 200 лв. или ваучер за велосипед/и от bikecenter на обща стойност 1000 лв.

 

 

Как мога да участвам за награда ваучер за  ролери от sportdepot на обща стойност 200 лв.? 

 

Нуждаете се от поне 3 натрупани лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и  Kinder Pingui върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), за да участвате в томболата за ваучер за ролери от sportdepo на обща стойност 200 лв. Ваучерите ще бъдат присъдени след края на Промоционалния период. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез софтуерна програма, в присъствието на нотариус. Общо 60 такива награди ще бъдат раздадени  в рамките на Кампанията.

Как мога да спечеля награда ваучер за  велосипед/и от bikecenter на обща стойност 1000 лв.?

 

Нуждаете се от поне 12 натрупани лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 12 лв. за закупен/и  Kinder Pingui върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), за да участвате в томболата за ваучер за велосипед/и от bikecenter на обща стойност 1000 лв. Ваучерите ще бъдат присъдени след края на Промоционалния период. Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез софтуерна програма, в присъствието на нотариус. Общо 5 такива награди ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията.

Как ще разбера дали съм спечелил награда?

 

Тегленето на печелившите ще се осъществи чрез софтуер на случаен принцип, в присъствието на нотариус, в рамките на месец март 2022 г.

 

Участниците, спечелили награда, ще бъдат информирани по телефона.

 

Как мога да получа наградата си?

 

Наградите ще бъдат изпращани на победителите чрез куриерска услуга на посочен от тях адрес на територията на България.

 

Мога ли да спечеля повече от една награда?

 

Един участник не може да спечели повече от една награда в Промоцията. Първо се теглят големите награди, а след това малките.

x