Светът на книгите носи магия, а такава магия заслужава да бъде споделена. Точно затова, ние предлагаме на всяко от 15 училища в България книги на стойност 3000 лева. Това е малка крачка, но такава, която искаме да споделим с Вас. Помогнете ни да изберем тези 15 училища!