Súťaž bola ukončená
30. 6. 2024 a všetci výhercovia boli kontaktovaní

Kinder oslava