Hivatalos játékszabályzat

1

A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-09-269522, továbbiakban: Szervező) a magyarországi TESCO áruházak vásárlói számára országos „Díjjazzuk a gyerekek szorgalmát! Játsszon és nyerjen!” nevű nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játék lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., cégjegyzékszám: 01 09 072603), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01 09 666794) és a SKVAD Digital (székhely: 1056 Budapest, Sörház utca 4., cégjegyzékszám: 01 09 334329) a továbbiakban „Lebonyolító/Lebonyolítók”.

2

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.kinder.com/hu/hu/xp/szorgalom oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Lebonyolító információs e-mail címet működtet: szorgalom@kinder.hu, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak a hivatalos e-mail címen (szorgalom@kinder.hu) folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb e-mail címére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni.

3         A Játék időtartama:

A Játék 2020. szeptember 03. 00:00:00 órától – 2020. szeptember 16. 23:59:59 óráig tart. A vásárlásoknak és a pályázatok feltöltésének is a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

A Játék 2 Játék hétből áll. A heti nyeremények promóciós időszaka:

1. időszak: 2020. szeptember 03. 00:00:00 – szeptember 09. 23:59:59

2. időszak: 2020. szeptember 10. 00:00:00 – szeptember 16. 23:59:59

 

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak során beérkezett érvényes pályázatok vesznek részt.

4         A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • fődíj: összesen 3 x 1 db 300 000 forint értékű Media Markt vásárlási utalvány, mely digitális tanulósarokra váltható be,
 • heti nyeremény: hetente 10 db (összesen 20 db) REGIO Játék vásárlási utalvány egyenként 20 000 forint értékben,
 • napi nyeremény: naponta 30 db (összesen 420 db) Kinder® fém tolltartó,
 • azonnali ajándék: Kinder® Szorgalomnapló (a www.kinder.com/hu/hu/xp/szorgalom oldalról letölthető és kinyomtatható).

5         A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek és nem tartoznak a 13. pont szerint a Játékból kizárt személyek körébe:

 • Magyarországon bejelentett állandó lakhellyel és érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy,
 • aki a Játék ideje alatt bármely, Magyarországon megtalálható TESCO áruházban egy vásárlás alkalmával legalább 1 000 forintértékben bármilyen, a Szervező, a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott a 6. pontban megjelölt Kinder® terméket vásárol, majd
 • a www.kinder.com/hu/hu/xp/szorgalom weboldalon, vagy a kinder.hu „Nyereményjátékok” aloldalán (továbbiakban: Weboldal) előbb megadja személyes adatait (teljes név, e-mail cím), majd a vásárlást igazoló blokk adatait (továbbiakban: Pályázat) a Játékszabályzatban meghatározott módon feltölti a Weboldalra a nyereményjáték időszaka alatt.

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

6         A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban csak az alábbiakban felsorolt Kinder® termékek vesznek részt. A fel nem tüntetett termékek nem vesznek részt a nyereményjátékban.

Kinder Chocolate 50 g

Kinder Happy Hippo 21 g

Kinder Chocolate 100 g

Kinder Happy Hippo 105 g

Kinder Chocolate 300 g

Kinder Schoko-Bons 46 g

Kinder Meglepetés 20 g

Kinder Schoko-Bons 125 g

Kinder Meglepetés rózsaszín 20 g

Kinder Tejszelet 28 g

Kinder Joy 20 g

Kinder Tejszelet 5x28 g

Kinder Bueno 43 g

Kinder Pinguí 30 g

Kinder Bueno White 39 g

Kinder Pinguí 4x30 g

Kinder Country 23,5 g

Kinder Pinguí kókusz 30 g

Kinder Country 4x23,5 g

Kinder Pinguí cseresznye 30 g

Kinder Chocolate Maxi 21 g

Kinder Maxi King 35 g

Kinder Chocolate Mini 120 g

Kinder Maxi King 3x35 g

Kinder Bueno Mini 108 g

Kinder Choco Fresh 41 g

Kinder Bueno Mini Mix 130 g

Kinder Choco Fresh 102,5 g

Kinder Happy Moments Mini 162 g

Kinder Paradiso 29 g

Kinder Delice 39 g

Kinder Cards 128 g

 

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával, egy blokkon, a minimum bruttó 1 000 Ft-os értékhatár elérése a fent meghatározott Kinder® termékek megvásárlásával. A termék értéke szempontjából a blokkon szereplő termékár az irányadó és nem a blokk végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet. A Játékban csak olyan blokkal lehet részt venni, melyen a megvásárolt Kinder® termékek pontosan meg vannak nevezve.

7         A Játékban való részvétel menete:

 1. Pályázat feltöltése a Weboldalon
 2. Értesítés a Pályázat beküldésének eredményéről (képernyőüzenetben, és e-mail üzenetben is)
 3. A nyerő időpontok vonatkozásában a nyertesség ellenőrzése
 4. Nyertesek értesítése
  • Napi nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok bekérése
  • Fődíj és heti nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok megadására vonatkozó felhívás megküldése, valamint a nyertességet igazoló nyilatkozat bekérése
 5. Nyeremény átvétele
  • Napi nyeremény: postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével
  • Heti nyeremény: postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével vagy személyesen a Lebonyolító irodájában
  • Fődíj: Lebonyolító irodájában előzetesen egyeztetett időpontban

7.1         Pályázat:

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra. A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

 • teljes név: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév,
 • saját e-mail cím,
 • saját e-mail cím még egyszer,
 • AP kód: a blokkon szereplő 9 jegyű kód (a blokk utolsó sora, AP betűk után, A és 8 db számjegy),
 • a vásárlás dátuma (hónap, nap),
 • a vásárlás időpontja (óra, perc),
 • a vásárlást igazoló blokk fotó feltöltése*,
 • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia / tudomásul kell vennie a jelen Játék Játékszabályzatát (ideértve a Játékszabályzat 12. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztatót is)
 • amennyiben a beküldött blokkfotón látható a Tesco ClubCard száma, úgy annak a szükséges mértékben való kezelését (a Játékszabályzat jelen és 12. pontjában foglaltak szerint) a Játékos tudomásul veszi.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő üzenetben és e-mail üzenetben kap értesítést a Játékos.

 

*A blokk-képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.
 • Amennyiben egy képként nem lehetséges (például mert túl hosszú a blokk) úgy azt részletekben, de átfedésekkel, maximum 5 képben kell beküldeni.
 • A blokk kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.
 • A blokk képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos, nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak egy alkalommal van lehetősége (a 10. pontban részletezve). A blokk kép pótlásának szükségességéről a Játékos e-mailben kap értesítést Lebonyolítótól.

Fontos! Amennyiben a Játékos a Kinder® termékek vásárlása során a Tesco ClubCard-ot használja, úgy annak titkosított azonosító száma feltüntetésre kerül a blokkon. Mindez azt eredményezi, hogy e titkosított szám szintén megjelenik a Játék során feltöltött blokkfotón, így ezen adat megosztásra kerül a Ferrero-val, annak érdekében, hogy a Játékos részt vehessen a Játékban. Mivel azonban a Tesco ClubCard titkosított száma olyan személyes adat, amely nem szükséges a Játékban való részvételhez, ezért a Ferrero, mint Szervező nem akarja azt felhasználni semmilyen formában. A Szervező kizárólag azt ellenőrzi, mint a Játékban történő részvétel feltételét, hogy a vásárlást megfelelő blokk igazolja-e. Kérjük, hogy mielőtt feltölti a blokk fotóját a Weboldalon, tegye a Tesco ClubCard számát (de csak a számát!) egyértelműen olvashatatlanná a nyugtán. Ennek egyik módja, ha elsötétíti egy tollal. Abban az esetben, ha ezt mégsem tenné meg, limitált adatkezelésként eltárolódnak a kártyaszámok a nyugtával együtt, ezt az adott Játékos játékban való részvételéhez biztosításához fűződő jogos érdek alapján kezeljük. (Az adatkezelésre vonatkozó további rendelkezéseket a Játékszabályzat 12. pontja tartalmazza).

 

A Játékban csak és kizárólag a Weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

7.2         Általános információk a részvételt illetően:

 • Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be, azaz egy vásárlást igazoló blokk adatait csak egyszer lehet felhasználni.
 • Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 1 000 Ft értékű, a 6. pontban meghatározott Kinder® terméket, a magyarországi TESCO áruházak egyikében, majd külön-külön Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait a 7.1 pontban leírtak szerint. Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.
 • Egy Játékos legfeljebb 5 db napi nyereményt, 1 db heti nyereményt és 1 db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.
 • A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).
 • A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került a rendszer automatikus üzenetben értesíti, hogy ezek az adatok korábban már feltöltésre kerültek.
 • Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

 

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát a nyereményjáték lezárulta után további 1 hónapig (2020. október 16.), illetve nyertesség esetén a nyeremények átadásáig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylatok bemutatása szükséges lehet, (a Lebonyolító kérheti azon blokkok beküldését is, amelyek nem minősűltek nyertesnek), fődíj és heti nyeremény megnyerése esetén azonban a beküldés vagy bemutatás kötelező! Amennyiben a nyertes Játékos kéri, a blokkot a nyereményével együtt visszakapja.

 

Fődíj és heti nyertesség esetén a Játékosoknak a nyeremény átvételekor, vagy azt megelőzően a Lebonyolító által előzetesen meghatározott időpontban be kell mutatni a blokkot. Amennyiben a nyeremény postai úton vagy futár közreműködésével kerül átadásra, a nyertes Játékos e-mailben értesítést kap a blokk postai úton történő beküldésével kapcsolatos információkról.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben az eredeti blokkot nem küldik, illetve mutatják be a Játékosok fődíj vagy heti nyertesség esetén, továbbá hibás AP kódokkal vagy nem valós adatokat beküldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP kódok illetve eredeti blokkok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során tételes blokk került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. szeptember 16. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (például: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási dátum és időpont, stb.) a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag a szorgalom@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

8         Sorsolás:

Egy Pályázattal maximum egy napi nyeremény vagy egy heti nyeremény vagy a fődíj nyerhető meg a Játék során. Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum 5 db napi nyereményt, továbbá 1 db heti nyereményt és 1 db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.

A sorsoláson csak az érvényes Pályázatok vesznek részt.

 

8.1         Nyerő időpontok sorsolása:

A Szervező a Játék időtartamának egyes napjaira és heteire, figyelembe véve a napi és heti nyeremények számát, mindösszesen 440 db, azaz négyszáznegyven darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. Az időpontok eloszlása az adott nap folyamán véletlenszerű. A napi- és heti nyerő időpontok (másodperc pontossággal) kisorsolására véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játék kezdete előtt, 2020. augusztus 25-én 13 órakor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító (A4C Marketing Kft) székhelyén. A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolítók és a Szervező ismerheti meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

 • Nyerő időpontok napi nyereményekért: Kinder® fém tolltartó nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra. A Játék során (2020. szeptember 03. 00:00:00 és szeptember 16. 23:59:59), összesen 14 napon, napi 30 – 30 db-os eloszlásban (mindösszesen 420 db).
 • Nyerő időpontok heti nyereményekért: REGIO Játék vásárlási utalvány 20 000 forintértékben, Játék hetenként 10 – 10 db (mindösszesen 20 db).

 

Az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor az utolsó időpontokra vonatkoztatva az utolsóként beküldött érvényes Pályázatot vagy Pályázatokat tekinti a Szervező nyertesnek. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembe vételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - az 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő - soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezett Pályázat, az utolsó beküldött érvényes Pályázat tulajdonosa pedig mégsem válhat nyertessé, ekkor az utolsó érvényes Pályázatot megelőző Pályázatot beküldő Játékos válhat nyertessé. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 10. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen Játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

 

8.2         Fődíj sorsolás:

A fődíj sorsolása alkalmával 3 x 1 db 300 000 Ft értékű tanulósarok kerül kisorsolásra.

A fődíj sorsolására 2020. szeptember 22-én 14 órakor a Lebonyolító (A4C Marketing Kft.) székhelyén, gépi sorsolással, közjegyző előtt, nem nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett napi vagy heti nyereményt még nem nyert érvényes Pályázatok vesznek részt. A sorsoláson csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok vesznek részt.

A fődíj kapcsán 10 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.

 

9         Nyeremények:

A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremények nyerhetők meg. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

 

9.1         Fődíj:

3 x 1 db 300 000 Ft értékű tanulósarok, amely Media Markt vásárlási utalványok formájában kerül átadásra

Plasztikkártya formájában kerül átadásra. Ezt a nyertes egy összegben, de akár részleteiben is felhasználhatja, a plasztikkártya kiállításától számított 5 évig. A kártyák felhasználhatóak mind a Media Markt üzleteiben mind az online webshopban történő vásárlás esetén is. Amennyiben a megvásárolni kívánt áru értéke magasabb, mint a kártyán található összeg, úgy a különbözetet a nyertes Játékosnak kell megfizetnie. Az utalvány nem átruházható, készpénzre nem váltható át.

Felhasználhatóság: 5 év

9.2         Heti nyeremény:

Hetente 10 db (összesen 20 db) REGIO Játék vásárlási utalvány 20 000 Forint értékben

5 000 Ft-os papír alapú vagy online vásárlási utalvány formájában kerül átadásra. Ezeket a nyertes egy összegben, de akár részleteiben is felhasználhatja. Az utalvány formájáról a nyertes dönthet. A papír alapú vásárlási utalvány kizárólag a REGIO Játék üzleteiben használható fel a kiállításától számított 1 évig. Az online vásárlási utalvány kizárólag a REGIO Játék webáruházában való vásárlás folyamán használható fel online fizetés, illetve az áruházban való személyes átvétel esetén. Az online vásárlási utalvány a kézbesítést követően 1 évig érvényes. Amennyiben a megvásárolni kívánt áru értéke magasabb, mint az adott vásárlási utalványon található összeg, úgy a különbözetet a nyertes Játékosnak kell megfizetnie. A vásárlás végösszegének a felhasznált utalvány összege felett kell lennie. Az utalvány nem névre szóló, nem átruházható, készpénzre nem váltható át.

Felhasználhatóság: 1 év

9.3         Napi nyeremény:

Naponta 30 db (összesen 420 db) Kinder® fém tolltartó - Kinder® logóval ellátott, Kinder® Chocolate formájú tolltartó (20,7 cm hosszú, 9,4 cm széles, 1,8 cm magas, 100 g-os)

10         Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékos nyilatkozatát, hogy valóban jogosult a Játékban való részvételre. A nyilatkozat (fődíj és heti nyertesség esetén kötelező, napi nyertesség esetében a Szervező jogosult bekérni), valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok (kézbesítési cím, telefonszám) megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldése a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult napi- és heti nyeremény esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, a fődíj esetében a kisorsolt tartaléknyertest értesíteni.

A beküldött személyes adatok, blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Fődíjak és heti nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a Lebonyolító instrukciói szerint előzetesen megküldte (a Lebonyolító által megadott címre), vagy a nyeremény átvételekor személyesen bemutatta a nyertes eredeti blokkot is, illetve annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint a fődíj és heti nyertes személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányok bemutatásával igazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló blokkal pályázik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező és a Lebonyolító által kért nyilatkozatot (fődíj és heti nyertesség esetén kötelező, napi nyertesség esetében a Szervező jogosult bekérni) és további adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően meg kell küldenie. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásának postai vagy futárszolgálati költségét a Szervező viseli. A nyeremények kézbesítését a Lebonyolító kétszer kísérli meg. Amennyiben a nyeremény kézbesítésére a második megkísérléskor sem kerül sor a nyertes többé nem jogosult a nyeremény átvételére (jogvesztés). Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.  A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

A nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során a nyereményben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag a szorgalom@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

10.1       Fődíj és heti nyeremény:

A 3 x 1 db 300 000 Ft értékű tanulósarok nyertesei a fődíj sorsolását követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a Lebonyolítótól e-mail formájában.

A nyerő időpontok alapján a heti nyereményként kisorsolt 20 000 forint értékű REGIO Játék vásárlási utalványt nyert Pályázatot beküldő Játékosok e-mailben kerülnek kiértesítésre az előzetes érvényesség vizsgálatot követően. A Lebonyolító a beérkező Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi és várhatóan 5 napon belül tájékoztatja a Játékost a Pályázata érvényességéről.

A nyilatkozat és az adatok megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 7 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 7 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül e-mail formájában.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot is be kell mutatnia vagy el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére (A4C Marketing Kft.: 1461 Budapest, PF. 71.). A Lebonyolító az eredeti blokk beérkezését követően értesíti a nyertes Játékost az eredeti blokk ellenőrzésének eredményéről is.

A Lebonyolító tartaléknyertest értesít, amennyiben a lenti feltételek közül a nyertes valamelyiket nem tudja teljesíteni. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

 • Amennyiben az eredeti blokk az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül, nem érkezik meg a Lebonyolító részére.
 • Amennyiben a kért nyilatkozat és a szükséges adatok 7 naptári napon nem kerül megadásra.
 • A nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére, például:
  • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel
  • eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól
  • nem szerepel rajta a megfelelő értékű Kinder® termék
  • a blokk nem igazolja egyértelműen a részt vevő termékek elnevezését
  • stb.

 

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

 

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyertes Játékos által postai úton beküldött blokkot, illetve blokkokat a Szervező, illetve Szervező megbízottjai a nyeremény átadásakor visszajuttatja a Játékosnak, amennyiben ezt az igényét előzetesen jelezte a Szervező felé. A blokk vagy blokkok elküldésével és Lebonyolító részére határidőben történő megérkezésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

A fődíj átadására személyesen, a Lebonyolító irodájában (Geometry Global Hungary Kft.: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

A heti nyereményt postai úton vagy futár által kapják meg vagy a Lebonyolító irodájában (Geometry Global Hungary Kft.: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.) személyesen vehetik át a nyertesek. Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét a kétszeri kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

10.2         Napi díj:

A nyerő időpontok alapján a Kinder® tolltartókat nyert Pályázatot beküldő Játékosok e-mailben kerülnek kiértesítésre az előzetes érvényesség vizsgálatot követően. A Lebonyolító a beérkező Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi és várhatóan 10 napon belül tájékoztatja a Játékost a Pályázata érvényességéről.

Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 3 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 3 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden blokk kép csak egy körben javítható. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül email formájában.

A validált Kinder® tolltartót nyert Játékosok újabb e-mailt kapnak, és 2020. szeptember 23-ig van módjuk egy válasz e-mailben megadni a postázási címüket (és telefonszámukat, ami kizárólag a postai kézbesítésnél kerül felhasználásra). A beérkezett címek feldolgozását folyamatosan végzi a Lebonyolító. Választ nem fog küldeni, csak azon Játékosok részére fog egyszeri alkalommal emlékeztető e-mailt küldeni, akik nem vagy hiányosan küldik meg címüket.

Amennyiben a postázási cím a megadott határidőre nem érkezik meg, úgy a Pályázat érvénytelen és helyette a Lebonyolító tartaléknyertest értesít.

A postázási címüket határidőig megadó Játékosok részére legkésőbb 2020. október 16-ig kerülnek feladásra Kinder® tolltartókat postai úton vagy futárszolgálattal, melyről Lebonyolító e-mailben értesíti a Játékosokat.

 

11         Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik. A nyeremény vásárlási utalványra szállítási költség nem terhelhető.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

12         Adatkezelés, személyhez fűződő jogok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

 • Pályázat feltöltése során: név, e-mail cím, vásárlás időpontja, AP kód, vásárlás igazoló blokk fotója
 • nyertesség esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám
 • fődíj / heti nyertes esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és a rövidített Tesco ClubCard szám abban az esetben, ha látható a feltöltött blokk fotóján

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolítók kezelhetik, a Játék hivatalos Játékszabályzatában (ideértve különösen a 12. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat: e-mail cím: szorgalom@kinder.hu

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát (annak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is ideértve), valamint a következőket:

12.1         A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli:

 • A Pályázati lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetlegesen bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.
 • Amennyiben a Játékos hozzájárul, nyertesként történő kisorsolása esetén a Weboldalon a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás) alapján az érintett Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét és keresztnevét, a nyerés tényét, a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza. A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fenti adatok 2020. október 31-ig kerülnek közzétételre a weboldalon.
 • Amennyiben a Játékos nem a fenti előírásoknak megfelelően küldi be a blokkról készült fényképet, így azon látszik a Tesco ClubCard titkosított száma, úgy ezen adatot a Ferrero a Játékban való részvételhez szükséges feltételek ellenőrzése céljából, a blokkról készült kép tekintetében meghatározott ideig tárolja, egyéb módon nem használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Ferrero jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pont).
 • A blokk ellenőrzése során, annak megfelelősége tekintetében felmerülő kérdések rendezése végett a Szervező jogosult felkeresni a TESCO áruházat. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (szerződés teljesítése).

A személyes adatok megőrzési ideje: A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül (2020.12.16-ig) törli.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a Pályázat során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítóknak (Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a SKVAD Digital (székhely: 1056 Budapest, Sörház utca 4.)) és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér, azonban kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig. A napi nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), míg a heti nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fonyód u. 2.) számára is átadásra kerül a nyeremények eljuttatása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék Weboldalán használt cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.kinder.com/hu/hu/cookie-tajekoztato.

 

12.2         Felvétel készítése a nyereményátadásról

A Játék során (a nyeremény átadását is ideértve) semmilyen esetben sem készül kép- illetve hangfelvétel a Játékosokról.

 

12.3         A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni:

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.
 • Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.
 • A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.
 • Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.

 

13         A Játékban nem vehetnek részt:

 • A Szervező és a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.
 • A TESCO Global Áruházak Zrt. munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint ezek közeli hozzátartozói.
 • Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói.
 • Nem természetes személyek (vállalkozások).

 

14         Egyebek:

 • A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
 • A nyeremények készpénzre nem váltható, az ajándékkártya tulajdonosának azt tekintjük, akinek az a birtokában van.
 • Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
 • A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
 • A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek az egyes nyeremények tekintetében az esetleges hibás teljesítéssel kapcsolatban fennálló felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják, a Játékosok ezeket kizárólag a nyeremények forgalmazóival, szolgáltatás nyújtóival szemben érvényesíthetik. Mindez nem érinti a Játékosok jogszabályban biztosított, jelen korlátozással nem érintett egyéb jogait.
 • A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játék időtartama alatti esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
 • A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.
 • A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
 • Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a Weboldalon közzéteszi.
 • Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
 • Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
 • A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (63+ verzió), Mozilla Firefox (58+ verzió), Apple Safari (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (63+ verzió) vagy Apple Safari (11+ verzió) böngészőkkel javasolt.
 • A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.
 • A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Szervező, Lebonyolítók a változás jogát fenntartja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Ferrero Magyarország Kft.                                              

1133 Budapest, Váci út 76.                                                  

Szervező                                                                                   

 

 Geometry Global Hungary Kft.

1065 Budapest, Nagymező utca 44.

 Lebonyolító

 

Budapest, 2020. szeptember 03.