„Nyerjen játszva, és lepje meg gyermekét egy új hobbival!” nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat

1.

A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-09-269522, továbbiakban: Szervező) a magyarországi Penny Market áruházak vásárlói számára országos „Nyerjen játszva, és lepje meg gyermekét egy új hobbival!” nevű nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játék lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., cégjegyzékszám: 01 09 072603), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01 09 666794) és a SKVAD Digital (székhely: 1056 Budapest, Sörház utca 4., cégjegyzékszám: 01 09 334329) a továbbiakban „Lebonyolító/Lebonyolítók”.

 2.

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.kinder.com/hu/hu/xp/ujhobbi oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Lebonyolító információs e-mail címet működtet: ujhobbi@kinder.hu, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak a hivatalos e-mail címen (ujhobbi@kinder.hu) folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb e-mail címére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2020. október 01. 00:00:00 órától – 2020. október 28. 23:59:59 óráig tart. A vásárlásoknak és a pályázatok feltöltésének is a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

A Játék 4 Játék hétből áll. A heti nyeremények promóciós időszaka:

1. időszak: 2020. október 01. 00:00:00 – október 07. 23:59:59

2. időszak: 2020. október 08. 00:00:00 – október 14. 23:59:59

3. időszak: 2020. október 15. 00:00:00 – október 21. 23:59:59

4. időszak: 2020. október 22. 00:00:00 – október 28. 23:59:59

 

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak során beérkezett érvényes pályázatok vesznek részt.

 

4. A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • főnyeremény: 1 db Hobbitámogatás utalványcsomag 500 000 Ft értékben. Választható utalványcsomagok: Sport / Zene / Kreatív Művészet
 • heti nyeremény: hetente 5 db (összesen 20 db) Penny ajándékkártya, egyenként 25 000 Ft értékben (összesen 500 000 Ft értékben)
 • napi nyeremény: naponta 5 db Kinder® hátizsák (összesen 140db)

 

5. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek és nem tartoznak a 13. pont szerint a Játékból kizárt személyek körébe:

 • Magyarországon bejelentett állandó lakhellyel és érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy,
 • aki a Játék ideje alatt bármely Magyarországon megtalálható Penny Market áruházban, a Penny kártyáját (regisztrált plasztik vagy digitális formában) érvényesítve a fizetéskor, egy vásárlás alkalmával legalább 1000 Ft értékben, a Szervező, a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott a 6. pontban megjelölt Kinder® terméket vásárol bármilyen megoszlásban,
 • a Penny kártyáját (regisztrált plasztik vagy digitális formában) érvényesíti a fizetéskor, majd
 • a www.kinder.com/hu/hu/xp/ujhobbi weboldalon, vagy a kinder.hu „Nyereményjátékok” aloldalán (továbbiakban: Weboldal) előbb megadja személyes adatait (teljes név, e-mail cím), majd a vásárlást igazoló blokk adatait (továbbiakban: Pályázat) a Játékszabályzatban meghatározott módon feltölti a Weboldalra a nyereményjáték időszaka alatt.

 

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 

6. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban csak az alábbiakban felsorolt, Magyarországon vásárolt Kinder® termékek vesznek részt. A fel nem tüntetett termékek nem vesznek részt a nyereményjátékban.

Kinder Bueno 43g

Kinder Bueno White 39g

Kinder Bueno Mini Mix winter 130g

Kinder Cards 128g

Kinder Chocolate 100g

Kinder Chocolate Maxi 42g

Kinder Country 23,5g

Kinder Happy Hippo 105g

Kinder Meglepetés 20g

Kinder Meglepetés rózsaszín 20g

Kinder Schoko-Bons 200g

Kinder Csoki Mikulás 110g

Kinder Csoki Mikulás 55g

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával, egy blokkon, a minimum bruttó 1 000 Ft-os értékhatár elérése a fent meghatározott Kinder® termékek megvásárlásával. A termék értéke szempontjából a blokkon szereplő termékár az irányadó és nem a blokk végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet. A Játékban csak olyan blokkal lehet részt venni, melyen a megvásárolt Kinder® termékek pontosan meg vannak nevezve, valamint igazolja a Penny kártyával (regisztrált plasztik vagy digitális formában) történő vásárlás tényét.

A Játékban a Kinder® hűtött termékek nem vesznek részt.

 

7. A Játékban való részvétel menete:

 1. Pályázat feltöltése a Weboldalon
 2. Értesítés a Pályázat beküldésének eredményéről (képernyőüzenetben, és e-mail üzenetben is)
 3. Sorsolás - a nyerő időpontokra vonatkozóan
 4. A nyerő időpontok vonatkozásában a nyertesség ellenőrzése (fődíjsorsolás a játék lezárultát követően)
 5. Nyertesek értesítése
  • Napi díj nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok bekérése
  • Fődíj és heti díj nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok megadására vonatkozó felhívás megküldése, valamint a nyertességet igazoló nyilatkozat bekérése
 6. Nyeremény átvétele
  • Napi díjak: postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével
  • Heti díjak: postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével
  • Fődíj: személyesen a Lebonyolító irodájában előzetesen egyeztetett időpontban, vagy postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével

 

7.1. Pályázat:

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra. A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

 • teljes név: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév,
 • saját e-mail cím,
 • saját e-mail cím még egyszer,
 • AP kód: a blokkon szereplő 9 jegyű kód (a blokk utolsó sora, AP betűk után, A és 8 db számjegy),
 • a vásárlás dátuma (hónap, nap),
 • a vásárlás időpontja (óra, perc),
 • a vásárlást igazoló blokk fotó feltöltése*,
 • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia / tudomásul kell vennie
 • a jelen Játék Játékszabályzatát (ideértve a Játékszabályzat 12. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztatót is),
 • amennyiben a blokk képen látható a Penny kártya száma, úgy annak a szükséges mértékben való kezelését (a Játékszabályzat jelen és 12. pontjában foglaltak szerint)

 

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő üzenetben és e-mailben kap értesítést a Játékos (a fődíj tekintetében a Játékszabályzat 10.1 pontja irányadó).

 

*A blokk-képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot teljes terjedelmében (az alábbiak figyelembevétele mellett) kell lefotózni és egy képben beküldeni.
 • Amennyiben egy képként nem lehetséges (például mert túl hosszú a blokk) úgy azt részletekben, de átfedésekkel, maximum 5 képben kell beküldeni.
 • A blokk kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.
 • A blokk képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos, nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak egy alkalommal van lehetősége (a 10. pontban részletezve). A blokk kép pótlásának szükségességéről a Játékos e-mailben kap értesítést Lebonyolítótól.

 

Fontos! A Játékban való részvétel feltételeként a Penny Market kikötötte, hogy csak a Penny kártyával (regisztrált plasztik vagy digitális formában) vásárolt termékek jogosultak erre a promócióra. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Penny kártya (regisztrált plasztik vagy digitális forma) rövidített száma megjelenik a blokkon, amelyet a Játékos így meg kell, hogy osszon a Ferrero-val, hogy a Játékban részt vehessen. Mivel azonban a Penny kártya (regisztrált plasztik vagy digitális forma) száma olyan személyes adat, amely nem szükséges a Játékban való részvételhez, ezért a Ferrero, mint Szervező nem akarja azt felhasználni semmilyen formában. A Szervező kizárólag azt ellenőrzi, mint a Játékban történő részvétel feltételét, hogy a vásárlás Penny kártya (regisztrált plasztik vagy digitális formában) használatával történt. Kérjük, hogy mielőtt feltölti a blokk fotóját a Weboldalon, tegye a Penny kártya számát (de csak a számát!) egyértelműen olvashatatlanná a nyugtán. Ennek egyik módja, ha elsötétíti egy tollal. Abban az esetben, ha ezt mégsem tenné meg, limitált adatkezelésként eltárolódnak a kártyaszámok a nyugtával együtt, ezt az adott résztvevő játékban való részvételéhez biztosításához fűződő jogos érdek alapján kezeljük. (Az adatkezelésre vonatkozó további rendelkezéseket a 12. pont tartalmazza).

 

A Játékban csak és kizárólag a Weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

 

7.2 Általános információk a részvételt illetően:

 • Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be, azaz egy vásárlást igazoló blokk adatait csak egyszer lehet felhasználni.
 • Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 1000 Ft értékű, a 6. pontban meghatározott Kinder® terméket, a magyarországi Penny Market áruházak egyikében, majd külön-külön Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait a 7.1 pontban leírtak szerint. Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.
 • Egy Játékos legfeljebb 3 db napi ajándékot, 1 db heti ajándékot és 1 db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.
 • A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).
 • A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került a rendszer automatikus üzenetben értesíti, hogy ezek az adatok korábban már feltöltésre kerültek.
 • Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

 

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát a nyereményjáték lezárulta után további 1 hónapig (2020. november 28.), illetve nyertesség esetén a nyeremények átadásáig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges lehet, heti és fődíj nyerése esetén azonban a beküldés vagy bemutatás kötelező! Amennyiben a nyertes kéri, a blokkot a nyereményével együtt visszakapja.

 

Heti és a fődíj nyerése esetén a Játékosoknak a nyeremény átvételekor, vagy azt megelőzően a Lebonyolító által előzetesen meghatározott időpontban be kell mutatni a blokkot. Napi díj nyerése esetén a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kérhesse a blokkot bemutatásra! Amennyiben a nyeremény postai úton vagy futár közreműködésével kerül átadásra, a nyertes Játékos e-mailben értesítést kap a blokk postai úton történő beküldésével kapcsolatos információkról.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben az eredeti blokkot nem küldik, illetve mutatják be a Játékosok heti és fődíj nyerése esetén vagy külön kérésre napi díj nyerése esetén, továbbá hibás AP kódokkal vagy nem valós adatokat beküldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP kódok, illetve eredeti blokkok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során tételes blokk került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. október 28. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (például: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási dátum és időpont stb.) a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag az ujhobbi@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

8. Sorsolás:

Egy Pályázattal maximum:

a) 1 db napi nyeremény és 1 db heti nyeremény

b) 1 db napi nyeremény és 1 db fődíj nyerhető meg a Játék során.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum 3 db napi nyereményt, 1 db heti nyereményt és 1db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.

A sorsoláson csak az érvényes Pályázatok vesznek részt.

 

8.1 Nyerő időpontok sorsolása:

A Szervező a Játék időtartamára, figyelembe véve a napi nyeremények számát (28x5db) és a heti nyeremények számát (4x5), mindösszesen 160 db, azaz százhatvan darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. Az időpontok eloszlása véletlenszerű. A nyerő időpontok (másodperc pontossággal) kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játék kezdete előtt, 2020. szeptember 23-án 11 órakor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító (A4C Marketing Kft.) székhelyén. A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolítók és a Szervező ismerheti meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

 • Nyerő időpontok napi nyereményekért: a Játék időtartama alatt 28 x 5db (mindösszesen 140 db) Kinder® hátizsák nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra.
 • Nyerő időpontok a heti nyereményekért: a Játék időtartama alatt 4 x 5 db (mindösszesen 20db), egyenként 25 000 Ft értékű (mindösszesen 500 000Ft értékű) Penny ajándékkártya nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra

 

Az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor az utolsó időpontokra vonatkoztatva az utolsóként beküldött érvényes Pályázatot vagy Pályázatokat tekinti a Szervező nyertesnek. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembevételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - a 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő - soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezett Pályázat, az utolsó beküldött érvényes Pályázat tulajdonosa pedig mégsem válhat nyertessé, ekkor az utolsó érvényes Pályázatot megelőző Pályázatot beküldő Játékos válhat nyertessé. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 10. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen Játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

 

8.2 Fődíj sorsolás:

A Szervező a Játék időtartama alatt beküldött valamennyi Pályázatból 1 fődíj nyertest és 10 fődíj pótnyertest sorsol véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján, a Játék lezárását követően, 2020 november 02-án 14 órakor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító (A4C Marketing Kft.) székhelyén. A sorsolásra gépi sorsolással, közjegyző előtt, nem nyilvánosan kerül sor. A fődíj nyertes és a fődíj pótnyertesek bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre A fődíj sorsolása alkalmával 1 db 500 000 Ft értékű Hobbitámogatás kerül kisorsolásra.

 

9. Nyeremények:

A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremények nyerhetők meg. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

 

9.1 Fődíj:

1 db 500 000 Ft értékű Hobbitámogatás – válaszható zene-, sport- és kreatív művész utalványcsomag.

Zene utalványcsomag tartalma:

Sport utalványcsomag tartalma:

Kreatív művész utalványcsomag tartalma:

Az utalványcsomag beváltásával kapcsolatos információk:

 • LV Sport (LV International Kft - 1092 Budapest, Kinizsi u. 25.): Az utalvány korlátozás nélkül, minden márkára / termék kategóriára / termékre felhasználható, akciós termékekre is. A www.websportaruhaz.hu áruházban és az LV Sport 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. szám alatt található üzletben. Ugyanakkor készpénz visszajárót nem adunk. Felhasználható: 2021. december 31 ig.
 • Mezzoforte hangszeráruház (Custom Shop Kft. - 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25.): Az utalványuk minden hangszerre vagy kellékre kiterjed, amely a raktárukban megtalálható. Felhasználható: átvételtől számított 1 évig érvényes.
 • FessNeki (Paintingspirit Kft -1075 Budapest, Rumbach S. u. 15.) utalvány részletei: 100 000 Ft értékű csomag: 1 db online festés, amely tartalmazza a festéshez szükséges valamennyi eszközt és videós útmutatót, 1 db állványt, 1 db 12 darabos akril szettet, 1 db kötényt. 250 000 Ft értékű csomag: 10 fős privát esemény a FessNeki stúdiójában, illetve 1 db online festés, amely tartalmazza a festéshez szükséges valamennyi eszközt és videós útmutatót, 1 db állványt, 1 db 12 darabos akril szettet, 1 db kötényt. Felhasználható: átvételtől számított 1 évig érvényes.

 

9.2 Heti díj:

Hetente 5 -5 db (összesen 20 db), egyenként 25 000 Ft értékű Penny ajándékkártya.

Az ajándékkártya beváltásának feltételei: beváltható a Penny Market Kft. bármely magyarországi üzletében. A kártya elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, a kártyával kapcsolatos - akár harmadik személy által történő – visszaélés esetén a kártyán szereplő összeg jóváírására nincs lehetőség, az nem pótolható. A kártya tulajdonosának azt tekintjük, akinek az a birtokában van. A kártya sokszorosítása tilos. Nem eredeti, sérült vagy megrongálódott kártyát nem áll módunkban elfogadni. Az ajándékkártyán szereplő összeg készpénzre nem váltható, nem kamatozik, értékéből készpénz vissza nem adható, de egyenlege bármikor újratölthető!

Érvényes: a kártya kiállításától számított 1évig.

 

9.3 Napi díj:

Naponta 5-5 db (összesen 140 db) Kinder® hátizsák - Kinder logóval ellátott, ovális, zipzáras hátizsák (27,5 cm széles x 36 cm magas, 301 g-os).

 

10. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékos nyilatkozatát, hogy valóban jogosult a Játékban való részvételre. A nyilatkozat (fődíj és heti díj esetén kötelező, napi díj esetében a Szervező jogosult bekérni), valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok (kézbesítési cím, telefonszám) megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldése a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult napi- és heti díjak esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, a fődíj esetében a kisorsolt tartaléknyertest értesíteni.

A beküldött személyes adatok, blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Heti nyeremények és fődíjak átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a Lebonyolító instrukciói szerint előzetesen megküldte (a Lebonyolító által megadott címre), vagy a nyeremény átvételekor személyesen bemutatta a nyertes eredeti blokkot is, illetve annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint a fődíj és heti nyertes személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányok bemutatásával igazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló blokkal pályázik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező és a Lebonyolító által kért nyilatkozatot (heti- és fődíj esetén kötelező, napi díj esetében a Szervező jogosult bekérni) és további adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően meg kell küldenie. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásának postai vagy futárszolgálati költségét a Szervező viseli. A nyeremények kézbesítését a Lebonyolító kétszer kísérli meg. Amennyiben a nyeremény kézbesítésére a második megkísérléskor sem kerül sor a nyertes többé nem jogosult a nyeremény átvételére (jogvesztés). Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

A nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során a nyereményben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag az ujhobbi@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

10.1 Fődíj:

Az 1 db 500 000 Ft értékű Hobbitámogatás nyertesét a nyereményjáték lezárulása utáni fődíj sorsolást (2020. november 02.) követő 3 munkanapon belül a Lebonyolító e-mailben értesíti, az előzetes érvényességi vizsgálatot követően.

A nyilatkozat és az adatok megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 7 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 7 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül e-mail formájában.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot is be kell mutatnia vagy el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére (A4C Marketing Kft.: 1461 Budapest, PF. 71.). A Lebonyolító az eredeti blokk beérkezését követően értesíti a nyertes Játékost az eredeti blokk ellenőrzésének eredményéről is.

A Lebonyolító tartaléknyertest értesít, amennyiben a lenti feltételek közül a nyertes valamelyiket nem tudja teljesíteni. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

 • Amennyiben az eredeti blokk az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül, nem érkezik meg a Lebonyolító részére.
 • Amennyiben a kért nyilatkozat és a szükséges adatok 7 naptári napon nem kerül megadásra.
 • A nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére, például:
  • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel
  • eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól
  • nem szerepel rajta a megfelelő értékű Kinder® termék
  • a blokk nem igazolja egyértelműen a részt vevő termékek elnevezését
  • a vásárlás számlával történt
  • stb.

 

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

 

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék utolsó napját (2020. október 28.) követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyertes Játékos által postai úton beküldött blokkot, illetve blokkokat a Szervező, illetve Szervező megbízottjai a nyeremény átadásakor visszajuttatja a Játékosnak, amennyiben ezt az igényét előzetesen jelezte a Szervező felé. A blokk vagy blokkok elküldésével és Lebonyolító részére határidőben történő megérkezésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

A fődíj átadására személyesen, a Lebonyolító irodájában (Geometry Global Hungary Kft.: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor vagy postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével kerül átadásra a nyeremény.

 

10.2 Heti és napi nyeremény:

A nyerő időpontok alapján Kinder® hátizsákot, illetve 25 000 forint értékű PENNY ajándékkártyát nyert Pályázatot beküldő Játékosok e-mailben kerülnek kiértesítésre az előzetes érvényesség vizsgálatot követően. A Lebonyolító a beérkező Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi és várhatóan 10 napon belül tájékoztatja a Játékost a Pályázata érvényességéről.

Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 3 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 3 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden blokk kép csak egy körben javítható. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül email formájában.

A validált Kinder® hátizsákot és/ vagy a 25 000 Ft értékű Penny ajándékkártyát nyert Játékosok újabb e-mailt kapnak az ellenőrzést követően, és 2020. november 03-ig van módjuk egy válasz e-mailben megadni a postázási címüket (és telefonszámukat, ami kizárólag a postai kézbesítésnél kerül felhasználásra). A beérkezett címek feldolgozását folyamatosan végzi a Lebonyolító. Választ nem fog küldeni, csak azon Játékosok részére fog egyszeri alkalommal emlékeztető e-mailt küldeni, akik nem vagy hiányosan küldik meg címüket.

Amennyiben a postázási cím a megadott határidőre nem érkezik meg, úgy a Pályázat érvénytelen és helyette a Lebonyolító tartaléknyertest értesít.

A postázási címüket határidőig megadó Játékosok részére legkésőbb 2020. november 15-ig kerülnek feladásra a Kinder® hátizsákok és/vagy a 25 000 Ft értékű Penny ajándékkártyák postai úton vagy futárszolgálattal, melyről Lebonyolító e-mailben értesíti a Játékosokat.

Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét a kétszeri kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

11. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik (pl. utasbiztosítás és idegenforgalmi adó stb.).

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

12. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

 • Pályázat feltöltése során: név, e-mail cím, vásárlás időpontja, AP kód, vásárlás igazoló blokk fotója és a rövidített Penny kártyaszám (regisztrált plasztik vagy digitális forma) abban az esetben, ha látható a feltöltött blokk fotóján
 • nyertesség esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és a rövidített Penny kártyaszám (regisztrált plasztik vagy digitális forma) abban az esetben, ha látható a feltöltött blokk fotóján
 • fődíj nyertes esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és a rövidített Penny kártyaszám (regisztrált plasztik vagy digitális forma) abban az esetben, ha látható a feltöltött blokk fotóján

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolítók kezelhetik, a Játék hivatalos Játékszabályzatában (ideértve különösen a 12. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat:

e-mail cím: ujhobbi@kinder.hu

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát (annak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is ideértve), valamint a következőket:

 

12.1 A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli:

 • A Pályázati lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetlegesen bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.
 • Amennyiben a Játékos hozzájárul, nyertesként történő kisorsolása esetén a Weboldalon a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás) alapján az érintett Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét és keresztnevét, a nyerés tényét, a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza. A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fenti adatok várhatóan 2020. november 28-ig kerülnek közzétételre a weboldalon.
 • Amennyiben a Játékos nem a fenti előírásoknak megfelelően küldi be a blokkról készült fényképet, így azon látszik a Penny kártya (regisztrált plasztik vagy digitális formában) száma, úgy ezen adatot a Ferrero a Játékban való részvételhez szükséges feltételek ellenőrzése céljából, a blokkról készült kép tekintetében meghatározott ideig tárolja, egyéb módon nem használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Ferrero jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pont).
 • A blokk ellenőrzése során, annak megfelelősége tekintetében felmerülő kérdések rendezése végett a Szervező jogosult felkeresni az érintett Penny Market áruházat. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (szerződés teljesítése).

A személyes adatok megőrzési ideje: A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül (2021. január 28-ig) törli.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a Pályázat során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítóknak (Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a SKVAD Digital (székhely: 1056 Budapest, Sörház utca 4.)) és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér, azonban kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig. A napi és heti nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), míg a heti nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fonyód u. 2.) számára is átadásra kerül a nyeremények eljuttatása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldalán használt cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.kinder.com/hu/hu/cookie-tajekoztato.

 

12.2 Felvétel készítése a nyereményátadásról

A Játék során (a nyeremény átadását is ideértve) semmilyen esetben sem készül kép- illetve hangfelvétel a Játékosokról.

 

12.3 A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni:

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.
 • Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.
 • A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.
 • Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.

 

13. A Játékban nem vehetnek részt:

 • A Szervező és a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.
 • A Penny Market Kft. munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint ezek közeli hozzátartozói.
 • Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói.
 • Nem természetes személyek (vállalkozások).

 

14. Egyebek:

 • A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
 • A nyeremények készpénzre nem válthatók, az ajándékkártya tulajdonosának azt tekintjük, akinek az a birtokában van.
 • Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
 • A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
 • A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek az egyes nyeremények tekintetében az esetleges hibás teljesítéssel kapcsolatban fennálló felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják, a Játékosok ezeket kizárólag a nyeremények forgalmazóival, szolgáltatás nyújtóival szemben érvényesíthetik. Mindez nem érinti a Játékosok jogszabályban biztosított, jelen korlátozással nem érintett egyéb jogait.
 • A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játék időtartama alatti esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
 • A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.
 • A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
 • Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a Weboldalon közzéteszi.
 • Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
 • Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
 • A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (63+ verzió), Mozilla Firefox (58+ verzió), Apple Safari (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (63+ verzió) vagy Apple Safari (11+ verzió) böngészőkkel javasolt.
 • A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.
 • A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

 

Szervező, Lebonyolítók a változás jogát fenntartja.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 Ferrero Magyarország Kft.          

 1133 Budapest, Váci út 76.      

 Szervező                                    

 

Geometry Global Hungary Kft.

1065 Budapest, Nagymező utca 44.

Lebonyolító

 

Budapest, 2020. október 01.