חנוקידס

בואו להאיר איתנו את חג החנוכה עם מתחם התוכן האינטראקטיבי שלנו!
חקרו על נפלאות החג עם ילדיכם בעזרת משחקים ויצירות!
שמונה ימים של חג - שמונה ימים של פעילויות.

חנוקידס