Home

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей інтернет-сайт (надалі – сайт) є власністю Групи Ferrero. Він був створений та діє виключно з метою розповсюдження, відповідно до чинного законодавства України, інформації, що адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги потенційних споживачів, формування та підтримку інтересу споживачів до продукції, що виготовляється компаніями Групи Ferrero, до засобів індивідуалізації, що використовуються Групою Ferrero та належать їй, до самої Групи Ferrero та компаній, що входять до неї, до результатів інтелектуальної діяльності компаній Групи Ferrero, а також до заходів, що проводяться такими компаніями. Сайт призначений виключно для особистого й некомерційного використання. Доступ до цього сайту не обмежений. Сайт є безпечний для відвідування дітьми. На цьому сайті не здійснюються дистанційні продажі, жодна інформація, розміщена на ньому, не є публічною офертою відповідно до чинного цивільного законодавства України.
Цей сайт не призначений для періодичного розповсюдження інформації. Розповсюдження інформації з використанням цього сайту, так само як і видалення та/або зміна інформації, що розповсюджується за допомогою цього сайту, є прерогативою Групи Ferrero. Група Ferrero зберігає за собою право вносити будь-які зміни на цьому сайті в той момент, коли вважатиме це за потрібне, без попереднього додаткового інформування.
Для отримання доступу до сайту та його використання необхідно дотримуватися наведених нижче умов, а також усіх відповідних законів. Ваші подальші дії з доступу до цього сайту свідчать про те, що Ви уважно ознайомилися, зрозуміли та прийняли всі викладені нижче умови. Ви можете здійснювати пошук на цьому сайті для спілкування, розваг або для одержання інформації. Проте ми просимо Вас не поширювати, не змінювати, не передавати й не виправляти зміст цього сайту без письмового дозволу ТОВ «Ферреро Україна». Ви в будь-який момент можете припинити користування цим сайтом.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Сайт, на який Ви увійшли, підтримується компанією ТОВ «Ферреро Україна». Всі права захищені. Інформація, яка міститься на цьому сайті у вигляді текстів, зображень, програмного забезпечення та інших матеріалів, є власністю Групи Ferrero, та/або розташована на сайті на підставі дозволу відповідних авторів. Ви можете використовувати матеріали, що містяться на сайті, виключно в некомерційних цілях – особистих та інформаційних. Будь-яке відтворення, продаж або розповсюдження інформації, розміщеної на сайті, в комерційних цілях забороняється й переслідується згідно з відповідним законом.

БРЕНДИ

Торговельна марка Ferrero, зовнішній вигляд продукції, всі бренди (знаки для товарів та послуг), рекламні гасла, логотипи, результати інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, згоду на використання яких надано їх авторами і законними власниками й усі інші результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг, яким надається правова охорона згідно з цивільним законодавством України та які використовуються на цьому сайті, є власністю компаній Групи Ferrero або використовуються на підставі відповідних ліцензійних договорів. Копіювання будь-якої інформації (за винятком загальнодоступної), зображень, логотипів, графічних та/або текстових елементів, інших матеріалів, що наявні на цьому сайті, допускається виключно зі згоди Групи Ferrero (за виключенням випадків, коли така згода не вимагається згідно з цивільним законодавством України) та з обов’язковим посиланням на цей сайт як на джерело.
Розміщені на сайті торговельні марки, логотипи і т. ін., що належать третім особам, є виключною власністю їхніх власників. Будь-яке їх відтворення, копіювання, публікація, передача (в цілому або частково) в будь-якій формі та в будь-який спосіб суворо заборонене й переслідується згідно з чинним законодавством України.
Завантаження матеріалів з сайту дозволяється виключно за умови наявності відповідного дозволу Групи Ferrero. Матеріал, завантажений із сайту, може бути використаний виключно в особистих інформаційних некомерційних цілях, будь-яке інше використання є забороненим та переслідується законом. Жодна інформація, що розміщена на сайті, не може бути розцінена як надання прямої та/або опосередкованої згоди третім особам на використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать Групі Ferrero та/або третім особам.

ЗМІСТ

Інформацію, розміщену на цьому сайті, слід використовувати в загальних інформаційних цілях. Група Ferrero не дає жодних гарантій і не робить жодних заяв щодо точності або повноти інформації, що міститься на сайті, або змісту будь-якого сайту чи сайтів, що мають інтерактивний зв'язок із цим сайтом. Група Ferrero не несе відповідальності за будь-які прямі й непрямі збитки або штрафи, які можуть виникнути в результаті використання будь-якої інформації, що міститься на цьому сайті. Будь-яке повідомлення, пропозиція, коментар (включаючи ідеї, що стосуються наших торговельних марок (брендів) або їх реклами), що пересилається або передається Вами Групі Ferrero в мережі Інтернет, розглядаються і розглядатимуться як ексклюзивна власність Групи Ferrero. Це означає, що Ви відмовляєтеся від усіх майнових прав на відправлені Вами матеріали і передаєте Групі Ferrero, зокрема ТОВ «Ферреро Україна», всі майбутні права на відтворення, передачу, публікацію, трансляцію та пересилку згаданої інформації без жодної виплати будь-якої компенсації, в т. ч. і грошової, або зобов'язань стосовно будь-якої особи. Це також означає, що передане Вами повідомлення не розглядатиметься як конфіденційне.

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

На різних сторінках сайту Ви можете зустріти автоматичні посилання на інші Інтернет-сайти з релевантною інформацією. Це не обов'язково означає, що Група Ferrero та/або ТОВ «Ферреро Україна» підтримує ці сайти або пов'язана з їхніми власниками. Група Ferrero та/або ТОВ «Ферреро Україна» не несе відповідальності за розміщену на цих сайтах інформацію. Перейшовши на будь-який із сайтів, що мають інтерактивний зв'язок із цим сайтом, Ви можете повернутися назад, натиснувши стрілку backwards.
З усіх питань, що пов’язані з цим сайтом та/або розміщеною на ньому інформацією, Ви можете звернутися за наступною адресою: ТОВ «Ферреро Україна», 01033, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 46-46а. Тел.: +38 (044) 247 19 35/36; Факс: +38 (044) 247 19 39.