Home

Нашият ангажимент за устойчиво снабдяване

Внимателно подбираме нашите доставчици и фермерите по света и работим с тях, за да помогнем в защитата на хората и планетата. 
Поддържаме дългосрочни взаимоотношения с нашите доставчици, за да сме сигурни, че те разбират, практикуват и възприемат нашите ценности за справедливо, устойчиво и прозрачно снабдяване. Работим с нашите доставчици по три основополагащи принципа на нашия подход към справедливото и устойчиво снабдяване, описани в нашия Кодекс на доставчиците: Права на човека и социални практики, Опазване на околната среда и прозрачност, и Проследимост.

Нашият ангажимент за устойчиво снабдяване

Проследимостта ни позволява да наблюдаваме как нашите суровини се произвеждат и откъде идват. За някои от нашите суровини вече сме постигнали проследимост до ниво ферма и сме поели ангажимент да работим с нашите доставчици, за да подобряваме непрекъснато проследимостта и прозрачността на нашата верига за доставки. 

Един от начините, по които правим това, е чрез картографиране на фермерите – инструмент, с който се проследява местоположението и размера на стопанствата, от които се снабдяваме, което от своя страна ни позволява да знаем къде, как и от кого са отгледани нашите суровини, така че да можем да насочим нашите мерки по опазване на околната среда и да подкрепим устойчив поминък на местните общности, като същевременно предотвратяваме рисковете.

Сертифициращите схеми са допълнителен фактор в нашия подход. Те предоставят гаранция от трето лице, че са спазени конкретни изисквания за проследимост и стандарти за устойчивост, определени от независими организации.

Стремим се към съвършенство по цялата верига на стойността, като обръщаме специално внимание на икономическото, социалното и екологичното качество на суровините, на които разчитаме за производството на нашите лакомства.

ОЩЕ МНОГО ЗА ОТКРИВАНЕ!

Вкусни качествени продукти

Отговорно отношение

Игрите са важни

Устойчиво опаковане