Home

Условия за ползване

Ферреро Румъния С.Р.Л. (Ferrero Romania S.R.L), със седалище и адрес на управление: 201, Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th Floor, District 2, Bucharest, Romania, действащо чрез Ферреро Румъния С.Р.Л. – клон България, ("Фереро" "ние" или "нас") е собственик на съдържанието на и оператор на уебсайта http://www.kinder.com/bg/bg  и микросайтовете, до които може да бъде осъществен достъп чрез горепосочения сайт (всеки от тях наричан тук "Сайт" и заедно - "Сайтове"). Моля да имате предвид, че Ферреро Румъния С.Р.Л. (Ferrero Romania S.R.L) не носи отговорност за други уебсайтове, поддържани от други дружества от Групата Ферреро.

 

Сайтът се администрира от името на Фереро от „ДЕНТСУ СОФИЯ“ ООД с адрес на управление: България, гр. София 1000, пл. Св.Неделя 16 и адрес за кореспонденция: гр.София 1404, бул. „България“ 69, ет, 18, Infinity Tower.

 

1. Приемане на Условията за ползване. Вашият достъп до и използване на Сайтовете са предмет на следните условия за ползване ("Условията за ползване"). Чрез осъществяването на достъп до, или използване на Сайтовете, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване и да спазвате всички приложими закони. Ако не приемате настоящите Условия за ползване – без ограничения или уговорки – не можете да използвате Сайта. Фереро може да измени настоящите Условия за ползване във всеки момент и по своя собствена преценка, като за целта актуализира публикуваните на Сайта Условия за ползване. Вие сте задължени да спазвате тези изменения, като за целта трябва периодично да посещавате тази страница  и да прочетете актуалните към съответния момент Условия за ползване, които са задължителни за Вас.

 

2. Предвидено използване на Сайтовете. Сайтовете и съответното им Съдържание са предназначени само за лично, нетърговско използване. Нямате право да използвате Сайт и Съдържанието му във връзка с каквато и да е търговска дейност.

 

Трябва да сте поне на 13 години, за да осъществявате достъп до Сайта. Независимо от това, определено Съдържание или функции могат да имат различни възрастови ограничения, в зависимост от това какво е подходящо или позволено от закона за съответни възрастови групи. Ще Ви уведомим, когато са приложими допълнителни възрастови ограничения и Вие се съгласявате да спазвате възрастовите изисквания и да подлежите на проверка за възрастта. С осъществяването на достъп до Сайт, или използването на която и да е от функциите му, декларирате, че сте навършили съответната възраст, която законът изисква, за да приемете тези Условия за ползване или, ако не сте, че сте получили съгласието на родител / настойник да го направите.

 

3. Съдържание и интелектуална собственост;Условно използване на Съдържание. Съдържанието и всички други материали на Сайтовете, включително, без ограничение, авторските права и другите права на интелектуална собственост върху произведенията на изкуството, графиките, снимките, текста, видео и аудио клиповете, търговските марки и лога, достъпни в Сайтовете (наричани общо „Съдържанието“), са собственост на Ферреро и/или неговите свързани лица. Вие можете да осъществявате достъп до и да ползвате съответния Сайт и Съдържанието в него единствено за лични, нетърговски или развлекателни цели. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, да използвате повторно, да препредавате, адаптирате, публикувате, рамкирате, поставяте, качвате, разпространявате, променяте, излъчвате или да правите производни произведения на което и да е Съдържание по какъвто и да е начин, включително за каквито и да е публични или търговски цели, без предварителното писмено съгласие на Фереро или на собственика на тези материали. Всички права, които не се предоставят съгласно тези Условия за ползване, са изрично запазени от Фереро.

 

Всички търговски марки, търговски наименования и лога, както и всички свързани продуктови наименования, дизайнерски марки и девизи, които се появяват на Сайтовете, са търговски марки или марки за услуги (регистрирани или нерегистрирани) на Фереро, неговите свързани лица и/или неговите лицензодатели, освен ако тук е посочено друго. Фереро, неговите свързани лица и лицензодатели изрично си запазват всички права на интелектуална собственост върху цялото Съдържание на Сайтовете. Не Ви се предоставя лиценз във връзка със Съдържание, намиращо се на Сайтовете. По своя собствена преценка Фереро, неговите свързани лица или неговите лицензодатели могат да поискат да защитят своите права на интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително да поискат наказателно преследване.

 

4. Поведение на потребителя / политика за допустимо използване. Сайтът може да Ви предостави възможност да си взаимодействате с други хора и да споделяте Ваши мисли, информация и материали. Вие разбирате, че съдържанието, публикувано от потребители на Сайт не отразява непременно мнението и идеалите на Фереро. Фереро очаква всички негови потребители да се отнасят с уважение към другите хора. Ако забележите нарушение на тези Условия за ползване или друго неприемливо поведение от някой потребител, трябва да се свържете с нас и да докладвате за това, като използвате една от опциите за контакт, посочени по-долу в точка 17.

 

Вие носите самостоятелна отговорност за съдържанието, информацията и другите материали, които публикувате на Сайта, предавате на определен Сайт, или изпращате на други потребители (включително, но не само творчески идеи, предложения и обратна връзка/ информация за продукти и услуги на Фереро) („Генерирано от потребителя съдържание"), като се съгласявате, че няма да държите Освободените от отговорност страни отговорни за каквото и да е съдържание, информация или материали от други потребители, до които имате достъп на съответния Сайт.

 

Категориите забранено Генерирано от потребителя съдържание, изброени по-долу, са само примери и не е предвидено да бъдат изчерпателни. Без ограничение, Вие се съгласявате, че няма да публикувате или да изпращате на други потребители каквото и да е Генерирано от потребителя съдържание, което: • е клеветническо, обидно, нецензурно, вулгарно, скандално, подстрекателско, порнографско, непристойно или обидно; • засяга или нарушава права на интелектуална собственост на друго лице (например музика, видео, снимки или други материали, за които нямате писмено разрешение от собственика на тези материали да ги публикувате на съответния Сайт); • нарушава правото на публичност или правото на лична неприкосновеност на някое лице; • представлява заплаха, тормоз, или насърчава агресивно поведение, расизъм, дискриминация, фанатизъм, омраза или физическа вреда от

всякакъв вид срещу група или лице; • е неточно, невярно или подвеждащо по какъвто и да е начин; • е незаконно или насърчава пряко или непряко незаконни дейности; • насърчава незаконно или неразрешено копиране на творба с авторски права на друго лице или връзки към споменатата творба, или предоставя информация за заобикаляне на мярка за сигурност; • съдържа "маскирани" ругатни (т.е., F@); • съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, разрушат или ограничат функционалността на компютърен софтуер, или хардуер, или телекомуникационно оборудване; или • съдържа реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, "верижни" писма, пирамидални схеми или всяка друга форма на привличане на клиенти.

 

Възможно е да извършваме преглед, да редактираме или да изтриваме съдържание и материали по наше усмотрение, които Вие или други лица изпращат/е или публикуват/е в определен Сайт, но не сме задължени да правим това. Във всеки случай, нашето решение е окончателно.

 

Вие разбирате, че когато използвате даден Сайт, ще Ви бъде представено съдържание и материали от различни източници, както и че Фереро не носи отговорност за точността, уместността, полезността, безопасността или правата на интелектуална собственост на или във връзка с това съдържание и материали.

 

Нямате право да използвате "паяци", роботи, техники за извличане на данни или други автоматизирани устройства или програми, за да каталогизирате, изтегляте или по друг начин възпроизвеждате, съхранявате или разпространявате съдържание, налично на определен Сайт. Освен това нямате право да използвате такива автоматизирани средства, за да манипулирате даден Сайт или се опитвате да надвишавате ограничената оторизация и достъп, предоставени Ви съгласно тези Условия за ползване. Вие нямате право да препродавате използването на определен Сайт, или достъпа на трето лице до него.

 

5. Собственост върху материали, които изпращате, публикувате, предавате или изпращате;Право на ползване; Материали. Ние може да включим функции на Сайта, които Ви позволяват да качвате, споделяте, изпращате, публикувате, подавате или предавате до определен Сайт коментари, снимки, видео, музика, или други материали или съдържание, които можем да Ви позволим да качвате (Генерирано от потребителя съдържание). Моля имайте предвид, че всяко Генерирано от потребителя съдържание, което изпращате, публикувате, подавате или предавате, може да стане публично достъпно (във връзка с Вашето име, потребителско име, град, държава и/или Ваша снимка, ако е приложимо), и е и ще се счита за и третира като неповерително и несобствено от Фереро. Такова Генерирано от потребителя съдържание, при предаване на Фереро, веднага става собственост на Фереро и от този момент нататък Фереро става изключителен собственик на всички права, собственост и участие в него (като се вземат под внимание правата на трети лица). Освен това, Фереро и неговите свързани лица са свободни да използват такова Генерирано от потребителя съдържание без ограничение, БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДРУГО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС, за всяка цел (като се вземат под внимание правата на трети лица), включително, но не само: - използване и показване на Генерирано от потребителя съдържание по света под всякаква електронна и дигитална форма за неограничен период от време с цел търговия, маркетинг и/или връзки с обществеността; - използване и показване на Генерирано от потребителя съдържание на посетители от други уебсайтове и социални мрежи, включително, но не само, Facebook, Twitter, Pinterest, или Google+; - използване и показване на Генерирано от потребителя съдържание за разработване, производство, реклама, популяризиране и маркетинг на продукти.

 

Имате право безплатно да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели. Ще бъдете уведомен/а от Фереро преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от името на трети лица за маркетингови цели, като ще Ви бъде предоставено правото безплатно да възразите срещу това разкриване или използване.

 

Фереро и свързаните с него лица имат и правото да възпроизвеждат, разкриват, предават, публикуват, излъчват, или поставят във всяка медия, или да редактират, модифицират или изтриват цялото или част от всяко Генерирано от потребителя съдържание. Фереро не носи отговорност за разкриването на такова Генерирано от потребителя съдържание, или за каквито и да било прилики в Генерирано от потребителя съдържание и всякакво бъдещо използване или дейности от страна на Фереро.

 

Вие се съгласявате да позволите на Фереро и неговите свързани лица да се свързват с Вас по имейл (или по друг начин, посочен от Вас) във връзка с всяко искане, което може да имаме по отношение на Ваше Генерирано от потребителя съдържание. Сайтовете могат да Ви позволят да изпращате на Фереро творчески идеи, предложения или материали („Материали“); Вие не трябва да изпращате никакви Материали на Фереро в никакви съобщения през този Сайт или по друг начин, освен ако е поискано от Вас. Ако решите да ни изпратите Материал, от Вас се изисква да приемете допълнителни условия, които регулират такъв Материал („Условия за Материали“).

 

6. Връзки към други Сайтове. Сайт може да съдържа връзки към други сайтове, които не са притежавани, управлявани или поддържани от нас. Трябва да обърнете внимание, когато напускате определен Сайт, както и да прочетете условията и политиките за защита на личните данни на всеки уебсайт, който посещавате. Трябва също така независимо да оцените автентичността на всеки сайт, който изглежда като, или в който се твърди, че е наш Сайт (включително тези, в които влизате чрез връзка от имейл). Независимо от всички връзки, които може да съществуват на определен Сайт, ние не контролираме, не препоръчваме, нито одобряваме и не сме свързани с тези уебсайтове или тяхното съдържание, продукти, услуги или политики за защита на личните данни. Разглеждането на всеки сайт на трети лица се извършва на Ваш собствен риск. С изтеглянето на материал от определени уебсайтове може да рискувате нарушаване на права на интелектуална собственост или допускане на вируси във Вашата компютърна система.

 

7. Промоции и оферти. Възможно е периодично и по наше усмотрение да провеждаме промоции (напр. състезание, лотария, игра с незабавна печалба и т.н.) или оферта на някой Сайт („Промоция“). Всяка Промоция, представена на съответния Сайт, е невалидна, когато е забранена от закона и следва да бъдат публикувани официални правила, отнасящи се до тази Промоция. Всяка Промоция ще има свои собствени правила и условия, които ще са в допълнение към условията на тези Условия за ползване. За участие във всяка Промоция се изисква да приемете тези правила и условия.

 

8. Транзакции на Сайт. Ако решите да закупите стоки, които могат да бъдат предоставени чрез даден Сайт (всяка от тях е „Транзакция“), ще бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата Транзакция (напр. номера на Вашата кредитна карта, адреса за фактуриране, информация за доставка, и т.н.). Вие декларирате и гарантирате, че (i) имате законното право да използвате кредитната карта, дебитната карта или съответния друг начин на плащане, който използвате във връзка с Транзакцията, и че (ii) сте навършили 18 или повече години или имате родител или настойник при себе си, който да извърши Транзакцията от Ваше име. Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да откажем или да отменим поръчка, която сте направили при нас. Ситуациите, които могат да доведат до отмяна на поръчка, включват, но не се ограничават до случаи, когато даден продукт е бил с неправилна цена; когато данните за плащане или фактуриране не могат да бъдат потвърдени; или когато продуктът вече не е в наличност при нас или при третото лице изпълнител. В случай че отменим поръчка, ще се опитаме да Ви уведомим, като се свържем на имейл адреса, адреса за фактуриране и/или на телефонния номер, предоставен от Вас в момента на подаване на поръчката.

 

9. Право на лична неприкосновеност. Ние отдаваме голямо значение на Вашата идентифицираща самоличността информация. За повече информация относно това каква информация събираме и как събираме, използваме, разкриваме и управляваме тази информация, моля прочетете нашите Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, които също уреждат използването на нашия Сайт от Ваша страна.

 

10. Експортен контрол. Софтуер или други материали на нашите Сайтове могат да бъдат обект на експортен контрол от САЩ. Никакъв софтуер от нашите Сайтове не може да бъде изтеглян или изнасян (i) в (или до гражданин или жител на) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Судан, Сирия или друга държава, в която САЩ са наложили ембарго на стоки, или всяка друга държава, в която би се изисквал лиценз, или действа ограничение или забрана, наложено от Бюрото за промишленост и сигурност към Министерство на търговията на САЩ, Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ или друга сходна агенция във основа на сходно правило; или (ii) до лице, включено в списъка със специално посочени лица, съставен от Министерството на финансите на САЩ, или в Таблицата за отказ на поръчки на Министерството на търговията на САЩ, или в друг подобен документ. С изтеглянето или използването на който и да е софтуер на нашите Сайтове, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на, и не сте гражданин или пребиваващ в която и да е такава страна или нито сте включен/а такъв списък.

 

11. Отказ от гаранции/изключване на отговорност. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТ ОТ ВАША СТРАНА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. САЙТОВЕТЕ И ЦЕЛИЯТ СОФТУЕР, ВСИЧКИ УСЛУГИ, ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е" БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, В КОЙТО СЛУЧАЙ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. НИЕ НЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, НИТО ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА САЙТОВЕТЕ, ВСЕКИ СОФТУЕР, УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ НЯМА ДА НАРУШАВА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТ СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО ЗАЩИТЕНО, НЕПРЕКЪСНАТО, ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ САЙТ, НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ВСИЧКИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ТРЕТИ ЛИЦА СЪДЪРЖАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО НАРУШАВА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА), ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО ЕСТЕСТВО ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВЪПРОС ОТНОСНО САЙТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАША СТРАНА. НИЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА ХИПОТЕЗА ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ СВЪРЗАНА С ПРИНЦИПА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА ТЕОРИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ЗАКОНОМЕРНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И РАЗНОСКИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ, РАЗХОДИ ЗА ПОКРИВАНЕ И ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА/ НАСИЛСТВЕНА СМЪРТ), ВСЯКА ОТ КОИТО С НАСТОЯЩОТО СЕ ИЗКЛЮЧВА ПО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ НИ Е БИЛА СЪОБЩЕНА ЕВЕНТУАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. ЕДИНСТВЕНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА В СЛУЧАЙ НА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ДА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВРЕДИ, КАТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

 

12. Обезщетение. С използването на Сайта, Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност Ферреро, неговите ръководители, директори, служители, дружества-собственици, дъщерни дружества, свързани лица, бизнес партньори, разработчици на уебсайтове, представители и агенти (всички заедно наричани „Освободените от отговорност страни"), от и срещу всякакви и всички претенции, обезщетения за вреди, отговорности, загуби, задължения, разходи или дългове и разноски (включително, но без да се ограничават до разумни адвокатски хонорари и разходи), произтичащи от: (i) всяко нарушение от Ваша страна на някое от настоящите Условия за ползване, (ii) всеки Материал или Генерирано от потребителя съдържание (включително, но без да се ограничават до претенции за нарушение на авторско право, търговска марка, търговска тайна или други права на интелектуална собственост на трето лице, право на публичност, право на лична неприкосновеност, или клевета), (iii) използването от Ваша страна на Съдържание или функции, достъпни на или чрез някой Сайт (освен доколкото такава претенция се основава на нарушение на права на трето лице чрез материали, създадени от Фереро), (iv) нарушение от Ваша страна на приложимото право или всяко споразумение или условия с трето лице, които сте задължени да спазвате, и (v) всеки друг въпрос относно някой Сайт и Вашия достъп и използването му от Ваша страна.

 

Вие се съгласявате да положите максимални усилия да ни сътрудничите при защитата по всеки такъв въпрос. Ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителна защита и контрол по всеки въпрос, който подлежи на обезщетяване от Ваша страна.

 

13. Приложимо право/ юрисдикция. Всички въпроси, свързани със Сайт и/или тези Условия за ползване, се уреждат съгласно законодателството на Великото херцогство Люксембург, без да се засягат принципите на стълкновителни норми или избор на законодателство. Вие приемате изключителната юрисдикция и място на провеждане на всяко съдебно дело, свързано със Сайт и/или настоящите Условия за ползване, да е в съответните съдилища, намиращи се в град Люксембург.

 

Независимо от горното, ако сте гражданин, живеете в, или осъществите достъп до Сайт от САЩ или Канада, тогава за Сайтовете / тези Условия за ползване се прилагат законите на щата Ню Йорк (САЩ), като Вие се съгласявате, че изключителната юрисдикция и място за всяко съдебно производство, свързано със Сайта и/или тези Условия за ползване, са съответните съдилища, разположени в окръг Ню Йорк, щата Ню Йорк (САЩ). Не гарантираме и не предполагаме, че Сайтовете или Съдържанието / материали на Сайта са подходящи за използване извън Европейския съюз или САЩ.

 

Въпреки че нашите Сайтове са достъпни по целия свят, е възможно Съдържанието, обсъдено или споменато в нашите Сайтове, да не е достъпно за всички лица или във всички географски райони.

 

Освен това, Сайтовете могат да съдържат секции, специално предназначени за конкретна географска област („Местни секции"). Моля, обърнете внимание, че за определени Местни секции е възможно да са в сила конкретни вътрешни правила („Вътрешните правила"), които се ползват с предимство пред настоящите Условия за ползване. Ще Ви информираме, когато се прилагат Вътрешни правила и ако имате достъп до и/или използвате някоя Местна секция, Вие също така се съгласявате да спазвате съответните Вътрешни правила.

 

Освен това е възможно не всички лица да могат да участват, да отговарят на условията за участие в оферти или да печелят награди, ако е приложимо, в лотариите, състезанията или съответните подобни промоции, предоставени чрез Сайтовете. Ние си запазваме правото да ограничаваме наличността на нашите Сайтове и/или предоставянето на която и да е услуга на лице, географска област или юрисдикция по наше собствено усмотрение и по всяко време. Вие носите цялата отговорност за спазването на приложимите местни закони.

 

16. Уведомление относно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие ("DMCA") (само за САЩ). Нашата политика е да реагираме адекватно на уведомления за евентуални нарушения, в съответствие със Закона на САЩ за авторските права в цифровото хилядолетие от 1998 г. ("DCMA"), включително премахването или забрана на достъпа до материали, за които се твърди, че са обект на дейност, представляваща нарушение. Ако добросъвестно смятате, че материали, налични на някой от нашите Сайтове, нарушават Ваши авторски права, трябва да изпратите жалба или уведомление за нарушение, свързано със Сайта или неговото Съдържание, до съответния агент на Ферреро, както следва:

Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873, the U.S.A., Телефонен номер: (800) 688-3552

 

15. Разделност. Ако някое условие или разпоредба от тези Условия за ползване бъде счетена или обявена за невалидна, незаконна или неприложима поради каквато и да е причина от законова норма или обществена политика, такава разпоредба се отделя до степента, в която е невалидна или неприложима, като останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

 

16. Отказ от права;Средства за правна защита. В случай че ние не упражним частично или изцяло някакви права, или при отказ от права по някое Ваше нарушение на тези Условия за ползване, това не възпрепятства последващо упражняване на съответното право от нас, нито ще се счита за отказ от права от наша страна при някое следващо Ваше нарушаване на същото или друго условие от тези Условия за ползване. Нашите права и средства за правна защита съгласно тези Условия за ползване са кумулативни, като упражняването на такова право или средство за защита не ограничава правото ни да упражним всяко друго право или средство за защита.

 

17. Информация за контакт. Ако имате въпроси или коментари относно Сайтовете или тези Условия за ползване, или ако желаете да съобщите за съдържание, което смятате за несъответстващо на тези Условия за ползване, можете да свържете с нас:

 

Ferrero Romania S.R.L., На вниманието на: Consumer Relations – 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th Floor, District 2, Bucharest, Romania чрез Ферреро Румъния С.Р.Л. – клон България, имейл: info.bulgaria@ferrero.com.