Официални правила на Промоцията

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания.

Промоцията „Сбъдни желание с Kinder“ („Промоцията") се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, с адрес на регистрация град София, бул. „Тодор Каблешков“ № 24, представлявана от изпълнителния директор Николай Неделчев, наречена („Организатора”), по възлагане от FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, регистрирано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 („Възложителя”).

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 12.09.2018 г. до 23:59:59 часа на 14.10.2018 г.

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са: продукти с марка Kinder, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе промоционален период.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки, закупил продукт(и) с марка Kinder в рамките на промоционалния период, посочен в раздел 3, на стойност поне 5 лeва на една касова бележка, има право да участва.

          5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да въведе в уеб браузъра си уеб сайта на Промоцията www.kinder.com/50 („Сайтът“) и да следва указанията за Промоцията. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България, и достъпът до Сайта ще е възможен само за потребители от България. Процедурата за участие се осъществява в следните стъпки:

 1. За да участва в томболата за разпределението на награди, потребителят трябва да се регистрира в Сайта. Регистрацията изисква въвеждането на име, фамилия, имейл, телефон, код на касовата бележка, потвърждение за навършени 18 години, приемане на Официалните правила на Промоцията.
 2. За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе номер на касовата бележка, която доказва закупуването на продукт(и) Kinder на стойност поне 5 лева, което закупуване се е случило в промоционалния период. Ако потребителят желае да участва в Промоцията повече от веднъж, това е допустимо с регистрацията на съответния брой касови бележки, всяка от които доказва закупуването на продукт(и) Kinder на стойност поне 5 лева.
 3. Един и същ номер касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 4. След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.

          5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички, регистрирани в рамките на промоционалния период, в присъствието на нотариус. Тегленето ще се организира на 17 октомври 2018 г. Печелившите ще бъдат информирани по имейл спечелената от тях награда. Ако за наградата е необходима доставка, печелившият трябва да върне имейл с информация с валиден и пълен адрес. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и 5 резерви, в случай че спечелил не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка, Организаторът не може да се свърже с него или спечелилият откаже наградата. Списъкът с кодовете на касовата бележка на печелившите участници ще бъде публикуван на сайта на промоцията след верифициране на техните участия.

          5.3. Брой и вид на наградите

Стойността на всяка от наградите не надвишава 500 лв. с ДДС. Наградите в Промоцията са 10 (десет), както следва:

 • Ваучер за посещение на картинг. Ваучерът за картинг покрива посещение на картинга на едно дете и един пълнолетен. Картингът ще бъде уточнен в съгласие с печелившия, след изтеглянето на наградата и установяването на най-близката налична картинг писта.
 • Ваучер за уикенд за четири лица, едно от които трябва да е навършило 18 г., в комплекс Камчия с посещение на планетариума в комплекса. Ваучерът включва две нощувки за четирите лица в хотел Лонгоз и посещение на Планетариума за четиримата. Ваучерът не включва транспортни разходи до комплекса.
 • Ваучер за запис на песен в професионално студио. Ваучерът включва разноските по наем на студиото и запис на песен. Студиото ще бъде уточнено в съгласие с победителя след изтегляне на наградата. Ваучерът не включва транспортни разходи до студиото.
 • Ваучер за заснемане на фотосесия от професионален фотограф в студио. Ваучерът не включва транспортни разходи до студиото.
 • Ваучер за кулинарен урок за цялото семейство с професионален шеф-готвач. Ваучерът не включва транспортни разходи до мястото на урока.
 • Ваучер за посещение на Перперикон с осигурена нощувка в региона за четири лица, едно от които трябва да е навършило 18 г. Ваучерът не включва транспортни разходи.
 • Облекло на принцеса с ваучер за посещение на замъка в Равадиново и фотосесия. Ваучерът покрива билети за замъка за три лица, едно от които трябва да е навършило 18 г. и хонорар на професионален фотограф. Ваучерът не включва транспортни разходи до и от Равадиново.
 • Ваучер за урок от професионален танцьор. Ваучерът включва хонорарът на преподавателя и не включва транспортни разходи.
 • Ваучер за арт курс и комплект за рисуване. Ваучерът включва разходите за курса и не покрива транспортни разходи. Курсът ще бъде уточнен в съгласие с печелившия след изтегляне на наградата.
 • Ваучер за Escape room приключение. Ваучерът включва посещение на escape room за 5 деца и не включва транспортни разходи до мястото на стаята.

Наградите не включват транспортните разходи до и от съответните места. Подробностите относно организацията на наградите и доставката им, която изисква логистика от страна на спечелилия и Организатора ще бъдат уточнявани между страните след изтегляне на наградата и валидиране на участието. Доколкото е възможно, Организаторът ще предостави на спечелилия наградата две алтернативи на доставка, между които спечелилият да избере.Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя награда или награди са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл kinder50@publicis.bg

          5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия адрес. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адрес извън територията на България няма да се извършва. След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по мейл и телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по мейл снимка или сканирано копие на касовата бележка за верифициране на участието. Спечелилият ще трябва да изпрати на Организатора точен адрес за получаване на ваучерите/предметните награди и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 4 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9 до 18 часа. Детайлите по наградата ще бъдат допълнително уточнени с всеки спечелил – напр. на кой адрес да се доставят ваучерите, от кой най-близък доставчик (на курсове/уроци) ще бъдат получени, на коя дата могат да се възползват от наградата и др.т. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес в рамките на 10 дни, след като спечелилият е уведомен за наградата, при подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка. Наградите, свързани с допълнителна организация (на посещения, уроци и т.н.) ще бъдат организирани в срок до три месеца от свързване с печелившите и подробностите по тях ще бъдат уточнявани във взаимно съгласие. Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

Раздел 6. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на уеб сайта на Промоцията – www.kinder.com/50 – по време на промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с Интернет и валиден имейл адрес.

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията на www.kinder.com/50, попълнил е регистрационната форма и е въвел валидна (уникална) касова бележка на Сайта.В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” АД и членове на техните семейства.

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработката на лични данни, извършена във връзка с Промоцията е описана в Приложение 1 (Информация относно обработката на лични данни). Също така всички искания / жалби относно обработката на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Съдебни спорове

Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не може да бъде въвличан в никакви съдебни спорове по повод притежание или собственост на наградите, както в съдебни спорове, породени от евентуални разходи, свързани с участието в тази Промоция. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на периода, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора, извън техния контрол, да продължат провеждането на Промоцията. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на интернет адреса на Сайта.Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване, като регистрираните потребители ще бъдат уведомени за промените на предоставения от тях имейл.

Приложение 1

Информация относно обработката на лични данни

1. Данни относно администратора на данните и обработващите ги

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на Участниците ще се обработват от: FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез:„Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, с адрес на управление София, бул. Тодор Каблешков 24, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните.За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля, използвайте следните данни за контакт: FERRERO ROMANIA S.R.L., на вниманието на Маркетинг Отдел, адрес: 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th floor, Sector 2, Bucharest, email: privacy.bulgaria@ferrero.com.

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

 • На Участващите в Промоцията ще бъдат обработени следните лични данни: имена, телефонен номер, имейл адрес, код на касовата бележка, данни от посещението на Промоционалния уебсайт; информация за навършени 18 години.
 • На спечелилите награда от Промоцията в добавка към горе описаните данни, ще бъдат обработвани и: адрес за доставка на наградите, ако и когато е необходимо, лични данни на други хора (семейство/приятели), с които печелившите ще споделят наградите си

3. Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват от Администратора посредством Агенцията, за да:

 • се организира и проведе Промоцията;
 • се определят и валидират печелившите;
 • присъди или да връчи наградите и да изпълнява финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 • за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

4. Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

 • Личните данни, предоставени от участниците и печелившите в Промоцията, ще се обработват във връзка с изпълнението на договор (приемането на правилата в Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и
 • Запазването на данни след края на Промоцията и предоставянето на награди е обработване на лични данни за целите на легитимния интерес на Администратора, за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени, както и въз основа на законовите задължения, свързани с финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, трябва да бъдат разкрити на Агенцията с цел провеждането й, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения.Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 • Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с кибер сигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 • други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната дейност изисква такава информация;
 • Куриери, включени в доставката на наградите до печелившите
Третите лица, на които е предоставена или до които е достъпна личната информация на Участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и по договор) във възможността им да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото уведомление и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е доброволно решение).Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трето лице, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на Участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията. След изтичане на въпросния период, данните ще бъдат заличени.Личните данни на победителите ще бъдат съхранявани от Обработващия за Администратора в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера, т.е. 10 (десет) години от края на финансовата година, в която Промоцията е била организирана. След изтичане на срока на съхранение на личните данни Администраторът премахва / унищожава тези данни от средствата за обработка и съхранение и налага подобни задължения на Обработващите.

7. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване Администраторът предоставя на Участниците следните права:

i. право да оттеглят съгласието си: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга предишното обработване;

ii. право на достъп: Субектите на данни могат да поискат информация относно личните данни, които Администраторът и Обработващите притежават за тях, включително информация за категориите, обработвани лични данни, за какво се използват и на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо.

Субектите на данни ще получат копие от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, при поискване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

iii. Право на коригиране: Субектите на данни могат да коригират лични данни, които Администраторът и/или Обработващите обработват във връзка с Промоцията. Администраторът и Обработващите полагат разумни усилия, за да запазят точните, пълни, актуални и релевантни данни, на база на най-новата информация, с която разполагат.

iv. Право на изтриване:Субектите на данни могат да поискат личните данни, обработвани от Администратора или Обработващите във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити. Администраторът и Обработващите трябва да спазват това искане, ако:

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани;
 • Субектът на данните се противопоставя на обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение;
 • Личните данни са обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора.

освен ако данните не са необходими за:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 2. за спазване на законово задължение на Администратора;
 3. за целите на архивирането в обществен интерес, научни или исторически цели за проучване или статистически цели; или
 4. за установяване, упражняване или защита на право в съда.

v. право на ограничаване: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 • оспорват точността на личните данни за периода, необходим за проверка на точността;
 • обработването е незаконно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • вече не се нуждаем от личните данни, но субектът на данните го изисква за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
 • субектът на данните възразява срещу обработването, докато проверяваме дали законните основания на Обработващите надделяват.

vi. право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време срещу обработването на лични данни поради конкретната ситуация, при условие че обработването не се основава на съгласието на субекта на данни, а на законните интереси на Администратора или на трети лица. В този случай личните данни вече не се обработват, освен ако: (i) Администраторът може да демонстрира убедителни законови основания, обосноваващи обработването и надхвърлящи интересите, правата и свободите на субекта на данните; или (ii) ако целта е учредяването, упражняването или защитата на право в съда. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни.

vii. право на преносимост: Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, обработени въз основа на негово съгласие или в изпълнение на договор, на себе си или, ако това е технически възможно, директно на друг администратор,

viii. право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработка на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

Моля имайте предвид:

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, който може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се потърсят субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба изпратена до адреса на Администратора в Румъния, 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th floor, Sector 2, Bucharest, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

8. Защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личната информация от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личната информация, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки.Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработката на лични данни, породени в частност случайно или незаконно от унищожаването, загубата, модификацията, неоторизираното разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни.При предоставянето на лични данни на Администратора и Обработващите личната информация може да се прехвърля от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личната информация, която му е предоставена, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личната информация, предавана по интернет. След като Администраторът получи такава лична информация, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до нея.

9. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила по всяко време на Промоцията само ако намери по-ефективни мерки за защита и сигурност на личните данни на субектите на данни, без това да засегне техните права и свободи. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците, използвайки същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

10. Други разпоредби

Личните данни на участниците в промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент №. 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.