Home

Inisiatif

Header Initiative Hub

BERMAIN DAN BELAJAR
BERSAMA-SAMA

magic_kinder

Kinder percaya bahawa anak anda harus dibesarkan dalam suasana yang penuh keriangan dan BERMAIN adalah penting dalam perkembangan mereka.

magic_kinder

KINDER+SPORT Joy of moving

Link to Kinder Sport

Melalui Kinder+Sport, sebuah Projek Tanggungjawab Sosial Kumpulan Ferrero antarabangsa, kami bertujuan untuk membawa keseronokan pergerakan ke dalam kehidupan setiap kanak-kanak.

Link to Kinder Sport