Home

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H Ferrero International S.A. Greece Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (στο εξής “ Ferrero”) δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών αυτού του ιστότοπου (ο “ Ιστότοπος”) και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών τυγχάνουν επεξεργασίας με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις ελευθερίες τους, καθώς και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση εμπιστευτικότητας.

Εμείς στη Ferrero ετοιμάσαμε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας προκειμένου να σας εξηγήσουμε συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, κοινοποιήσουμε και προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η Πολιτική αυτή επίσης περιγράφει τις επιλογές σας σε σχέση με την χρήση, πρόσβαση και διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Ενδέχεται να ζητήσουμε από τους χρήστες να χορηγήσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα θέλαμε συνεπώς να εξηγήσουμε τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους χειριζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγούνται. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα σας παρέχει επίσης πλήρεις πληροφορίες ώστε να μπορέσετε να χορηγήσετε ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται.

Γενικά, οποιαδήποτε πληροφορία και δεδομένα μας χορηγείτε ή συλλέγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εμάς στα πλαίσια του Ιστότοπου, θα χρησιμοποιούνται από τη Ferrero σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (“ ΓΚΠΔ”). Αυτό σημαίνει, ειδικότερα, ότι κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τη Ferrero θα εκτελείται με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που εκτελούνται μέσω του Ιστότοπου είναι η Ferrero, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151 25.

Η Ferrero έχει ορίσει έναν τοπικό συντονιστή για τα θέματα ιδιωτικότητας. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη Ferrero, ή να ζητήσετε έναν κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με: privacy.gr@ferrero.com.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;

Καθώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ειδικότερα δε, καθώς χορηγείτε πληροφορίες στον Ιστότοπο προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, η Ferrero ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εσάς ως πρόσωπο και οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με επιπλέον πληροφορίες (“ Προσωπικά Δεδομένα”). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συλλεγούν από τη Ferrero τόσο όταν επιλέγετε να τις χορηγήσετε (π.χ., όταν αιτείστε οποιεσδήποτε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τη Ferrero μέσω του Ιστότοπου) ή απλά αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο.

Δεδομένα που χορηγούνται οικειοθελώς από τους χρήστες

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο (εφόσον παρέχεται η δυνατότητα αυτή μέσω του συγκεκριμένου Ιστότοπου), θα σας ζητηθεί να χορηγήσετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. το όνομά σας, email, αριθμό τηλεφώνου, χώρα κατοικίας και διεύθυνση) και προτιμήσεις μάρκετινγκ, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω.

Όταν ο Ιστότοπος επιτρέπει την εγγραφή σας, κάνοντας χρήση προσωπικού προφίλ που τηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Login), κατόπιν προηγούμενης και ανακλητής συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση στις περιορισμένες αυτές πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω προφίλ σε σχέση με το όνομά σας, ηλικία, θέση, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, επαφές και εικόνες.

Δεδομένα Περιήγησης

Η λειτουργία του Ιστότοπου, όπως είθισται να συμβαίνει με κάθε ιστότοπο στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων υπολογιστών και διαδικασιών λογισμικού που συλλέγουν πληροφορίες για τους χρήστες του Ιστότοπου ως μέρος της συνήθους λειτουργίας τους και των οποίων η μετάδοση είναι αυτόματη όταν γίνεται χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Παρόλο που η Ferrero δεν συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για να τις συσχετίσει με συγκεκριμένο χρήστη, είναι ωστόσο πιθανό, λόγω της φύσης τους και στα πλαίσια της επεξεργασίας και συσχέτισής τους με επιπλέον δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση χρήστη, είτε άμεσα μέσω των πληροφοριών αυτών, είτε έμμεσα, κάνοντας χρήση άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεγεί. Κατόπιν των ανωτέρω, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν αρκετές παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον της τεχνολογίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), της θέσης (χώρα), των ονομάτων τομέα (domain names) του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρου (URI) για πόρους που ζητάτε μέσω του Ιστότοπου, του χρόνου κατά τον οποίο έγιναν τέτοιου είδους αιτήματα, των πληροφοριών για τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπό μας (π.χ., τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, τα προϊόντα που βλέπετε), της μεθόδου της οποίας γίνεται χρήση για να υποβληθούν αιτήματα στον διακομιστή, του μεγέθους του αρχείου που έχει ληφθεί σε απάντηση ενός αιτήματος, του αριθμητικού κωδικού που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που εστάλη από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.), λεπτομερειών για τη συσκευή (π.χ. υπολογιστής, τάμπλετ ή smartphone) που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και ούτω καθεξής, μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών που επιτρέπουν την εν λόγω ανίχνευση.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη Ferrero μόνο για ανώνυμους, στατιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου, χωρίς να συσχετιστούν με οποιοδήποτε αναγνωριστικό των χρηστών, για να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία και να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα και/ή παραβιάσεις του Ιστότοπου . Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες σε περίπτωση διάπραξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο κατά του Ιστότοπου.

Δραστηριότητες Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα με τέτοιες διαδικασίες, τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία ενδείκνυνται για τη προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, συνίσταται δε σε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, διάρθρωση, προσαρμογή, μεταβολή, επιλογή, ανάκτηση, χρήση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες αυτές.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές; Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Η Ferrero προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχει απαντήσεις ή υπηρεσίες τις οποίες αιτείσθε, περιλαμβανομένου του να επιτρέπει τη δημιουργία ενός λογαριασμού, για την λήψη πληροφοριών από την Ferrero και την αποστολή γνωστοποιήσεων. Για να επιβεβαιώνει την ταυτότητά σας και να σας βοηθάει, σε περίπτωση που απωλέσετε ή ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσης/τον κωδικό σας για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της Ferrero, οι οποίες παρέχονται κατόπιν εγγραφής. Για να σας επιτρέπει τη δημιουργία και διατήρηση ενός προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη, για να επεξεργάζεται συναλλαγές και εγγραφές που ζητάτε, για να επικοινωνεί μαζί σας όταν είναι απαραίτητο και να απαντάει σε αιτήματα και απορίες σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής emails. Για να επεξεργάζεται πληρωμές μέσω κάρτας και να παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που ζητάτε. Για να σας αποστέλλει newsletters, για τη λήψη των οποίων έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία (τα οποία περιέχουν μόνο ενημερωτικό περιεχόμενο). Για να ολοκληρώνει εντολές αγορών και να παραδίδει προϊόντα που αγοράσθηκαν μέσω του Ιστότοπου και να παρέχει κάθε άλλους είδους υπηρεσίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσετε (στο εξής “ Παροχή Υπηρεσιών”).

  Δεν απαιτείται συγκατάθεση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, καθώς η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί και, συνεπώς, για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 β).

  Δεν είναι υποχρεωτικό να χορηγήσετε στη Ferrero τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, εάν δεν τα χορηγήσετε, η Ferrero δεν θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε εσάς.

 • Για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ενεργειών άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, στατιστικών αγοράς ή επισκοπήσεων, μέσω email, SMS, γνωστοποιήσεων, εμφανίσεων pop-up, απευθείας επικοινωνίας, τηλεφωνικής κλήσης από τηλεφωνικό κέντρο, επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Ferrero, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ferrero (“ Μάρκετινγκ”) και προκειμένου να σας αποστέλλονται προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Δεν είναι, σε καμία περίπτωση, υποχρεωτικό να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στη Ferrero για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για τον σκοπό αυτό και ουδεμία επίπτωση θα υποστείτε σε περίπτωση που επιλέξετε να μην τη χορηγήσετε (πέραν του γεγονότος ότι δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε περαιτέρω προωθητικές επικοινωνίες από τη Ferrero). Οποιαδήποτε συγκατάθεση χορηγείται, μπορεί μελλοντικά να ανακληθεί.

 • Για σκοπούς μελλοντικού μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, αποστέλλοντας σε εσάς απευθείας ηλεκτρονικές προωθητικές επικοινωνίες, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τη Ferrero, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή με αυτά τα οποία έχετε στο παρελθόν τυχόν ζητήσει κατά τη χρήση του Ιστότοπου (“ Soft Spam”). Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της Ferrero για την αποστολή σε εσάς απευθείας ηλεκτρονικής προωθητικής επικοινωνίας, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή με αυτά που έχετε κατά το παρελθόν τυχόν αγοράσει μέσω του Ιστότοπου. Μπορείτε να αποκλείσετε τις επικοινωνίες αυτές και ουδεμία επίπτωση θα έχετε εάν το πράξετε αυτό (πέραν του ότι δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες από τη Ferrero), δηλώνοντας εναντίωση μέσω του συνδέσμου διαγραφής (link) που παρέχεται στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας.

 • Για να δημιουργήσουμε το προφίλ χρήστη (ατομικό και/ή αθροιστικό προφίλ) στον Ιστότοπό μας, συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες αναφορικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στον Ιστότοπο, καθώς και για τις γενικές σας δραστηριότητες στον Ιστότοπο, μέσω της χρήσης cookies κατάρτισης προφίλ (“ Κατάρτιση Προφίλ”). Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να εξατομικεύσουμε τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου, όπου αυτό είναι εφικτό, για να ανταποκριθούμε στις προτιμήσεις και επιλογές σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες και διαφημίσεις οι οποίες θα είναι σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, να προτείνουμε προσαρμοσμένες προσφορές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, να σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλους ιστότοπους/υπηρεσίες που η Ferrero κρίνει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Όλοι οι αλγόριθμοι που σχετίζονται με την εν λόγω επεξεργασία ελέγχονται τακτικά, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της επεξεργασίας και να αποφευχθεί τυχόν μεροληψία.

 • Η επεξεργασία για τον ως άνω σκοπό βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μέσω του cookie pop-up banner και/ή συγκεκριμένου πεδίου που θα πρέπει να συμπληρώσετε ενεργά/tick box. Δεν είναι ποτέ υποχρεωτικό να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στη Ferrero προκειμένου να κάνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για τον σκοπό αυτό, ενώ ουδεμία επίπτωση θα έχετε σε περίπτωση που επιλέξετε να μην τη χορηγήσετε (πέραν του ότι δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη αναφορικά με τον Ιστότοπο). Οποιαδήποτε συγκατάθεση χορηγείται μπορεί μελλοντικά να ανακληθεί, είτε τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας είτε επικοινωνώντας με τη Ferrero στη διεύθυνση που δίδεται ανωτέρω.

 • Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στη Ferrero τη συλλογή και/ή περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για διαγωνισμούς σε περίπτωση που οι χρήστες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις στον Ιστότοπό μας (“ Συμμόρφωση ”). Όταν χορηγείτε οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένων στη Ferrero, η Ferrero πρέπει να το επεξεργάζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να σημαίνει διατήρηση και κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε επίσημες αρχές, σε συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό αυτό, δεδομένου ότι μία τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία σε συμμόρφωση με μία έννομη υποχρέωση (ΓΚΠΔ, άρθρο. 6, παρά. 1 α).

 • Για να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του Ιστότοπου, ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του Ιστότοπου (“ Κακή Χρήση/Απάτη”).

 • Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Ferrero για την αποτροπή και τον εντοπισμό απατηλών δραστηριοτήτων ή κακής χρήσης του Ιστότοπου (με πιθανές ποινικές προεκτάσεις).

 • Για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας, να ενισχύσουμε τον Ιστότοπο, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες της Ferrero, να εκπονούμε στατιστικές και δημογραφικές αναλύσεις στους εταιρικούς πελάτες της Ferrero και τους εγγεγραμμένους χρήστες (“ Ανάλυση”).

Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Ferrero για την ανάπτυξη και διαχείριση του Ιστότοπου και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Οι χρήστες δεν απαιτείται να χορηγούν Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να περιηγηθούν σε δημόσια προσβάσιμες σελίδες του Ιστότοπου. Η χορήγηση Προσωπικών Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς είναι προαιρετική, ωστόσο, αδυναμία χορήγησης των δεδομένων που απαιτούνται (όπως αυτά αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής, όπου μία τέτοια φόρμα υφίσταται) ενδέχεται να αποκλείσει τους χρήστες από την ολοκλήρωση της εγγραφής ή τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ferrero και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τις ακόλουθες οντότητες (“ Αποδέκτες”):

 • Άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Ferrero για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς

 • Προσηκόντως διορισμένους εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες επεξεργασίας ή υποστήριξης (π.χ. αποθήκευση δεδομένων, αποστολή μηνυμάτων για λογαριασμό μας, φιλοξενία ιστοσελίδων, διαχείριση περιεχομένου, εξυπηρέτηση καταναλωτών, υπηρεσίες τεχνολογίας της πληροφορίας (IT) σχετικά με τη λειτουργία του Ιστότοπου και την αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) για λογαριασμό της Ferrero και σύμφωνα με τις οδηγίες της, των οποίων η ετοιμότητα σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ελεγχθεί από τη Ferrero πριν συνάψει μαζί τους την απαραίτητη σύμβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Ο πλήρης επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτελούντων την επεξεργασία, που μπορεί να περιλαμβάνει άλλες εταιρίες του Ομίλου Ferrero, είναι διαθέσιμος μέσω του τοπικού συντονιστή για θέματα ιδιωτικότητας.

 • Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Ferrero να επεξεργάζονται τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη παροχή υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου (π.χ. τεχνική συντήρηση εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών), τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εχεμύθειας (π.χ., υπάλληλοι της Ferrero);
 • Δημόσιοι φορείς, υπηρεσίες ή αρχές, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους ή δεσμευτικές εντολές αυτών των φορέων, υπηρεσιών και αρχών. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν καλόπιστα θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, για την έρευνα για απάτη ή για την απάντηση σε αίτημα από δημόσια αρχή.

Προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν ούτε θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη, με την εξαίρεση έκτακτων εταιρικών συναλλαγών, όταν Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να εκχωρηθούν ή χορηγηθούν σε τρίτα μέρη αγοραστές/μισθωτές ή εκδοχείς.

Διαβίβαση Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις ή οι διακομιστές της Ferrero ή των προμηθευτών αυτής.

Προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παιδιά

Συμμορφούμενη με τους νόμους που προστατεύουν την ιδιωτικότητα των παιδιών στο διαδίκτυο, η Ferrero δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά κάτω των 15 (δεκαπέντε) ετών. Η Ferrero αποδίδει μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητα των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστούμε στους γονείς/κηδεμόνες να βοηθούν και να καθοδηγούν κάθε παιδί κάτω των 15 ετών το οποίο ενδέχεται να προτίθεται να περιηγηθεί στον Ιστότοπο ή να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει η Ferrero. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες της Ferrero . Σε περίπτωση που η Ferrero πληροφορηθεί ότι ακούσια συνέλεξε Προσωπικά Δεδομένα παιδιού κάτω των 15 ετών, θα διαγράψει τα στοιχεία αυτά.

Σε περίπτωση που γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να εμποδίσουν ένα παιδί να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο, υπάρχουν προγράμματα εύκολα προσβάσιμα, τα οποία ενεργοποιούν ελέγχους στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε συγκεκριμένους ιστότοπους.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το σύνολο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω του Ιστότοπου θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής, απώλειας (συμπεριλαμβανομένης τυχαίας απώλειας), μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης / χρήσης ή μη συμβατής χρήσης με τον αρχικό σκοπό συλλογής. Αυτό επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τη Ferrero. Αναλυτικός κατάλογος με τα μέτρα ασφαλείας της Ferrero παρέχεται εδώ .

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά, η Ferrero διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα αυστηρά για όσο χρόνο απαιτείται, βάσει του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεγεί:

· Προσωπικά Δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για την Παροχή Υπηρεσιών θα διατηρούνται από τη Ferrero για μία περίοδο η οποία κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι πληροφορίες, ωστόσο, θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ferrero σχετικά με πιθανή ευθύνη αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών.

 • Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ θα διατηρούνται από τη Ferrero από τη στιγμή που χορηγείτε τη συγκατάθεσή σας μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής. Εάν δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας ζητούμε κάθε 24 μήνες να την ανανεώνετε. Μόλις ανακληθεί η συγκατάθεση (ή δεν χορηγηθεί συγκατάθεση κατόπιν αιτήματος ανανέωσης), τα Προσωπικά Δεδομένα θα παύσουν πλέον να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, ωστόσο ενδέχεται να διατηρηθούν από τη Ferrero καθώς μπορεί να χρειαστεί να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ferrero σχετικά με πιθανή ευθύνη αναφορικά με αυτού του είδους την επεξεργασία.
 • Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για Soft Spam θα διατηρούνται από τη Ferrero από τη στιγμή που τα χορηγείτε στη Ferrero μέχρι τη στιγμή της εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία.

 • Εφόσον εναντιωθείτε στην επεξεργασία, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα παύσουν πλέον να χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς, ωστόσο ενδέχεται να διατηρηθούν από τη Ferrero, εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Ferrero σχετικά με πιθανή ευθύνη αναφορικά με αυτού του είδους την επεξεργασία.

 • Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς Συμμόρφωσης θα διατηρούνται από τη Ferrero για τη χρονική περίοδο που απαιτείται, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις για τις οποίες τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.

 • Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για την αποτροπή Κακής Χρήσης/Απάτης and Ανάλυσης θα διατηρούνται από τη Ferrero αυστηρά για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέγησαν.

Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, το σύνολο των δεδομένων θα διαγράφεται ή θα ανωνυμοποιείται, με την εξαίρεση δεδομένων τα οποία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως υποκείμενο των δεδομένων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Ferrero, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων.

 • Να επικαιροποιήσετε, τροποποιήσετε και/ή διορθώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν αισθάνεστε ότι η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη ή είναι παράνομη, να ανωνυμοποιείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να αποκλείετε τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι παράνομη ή να θέτετε περιορισμούς στην επεξεργασία

 • Να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για λόγους που τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωσή σας, οι οποίοι κρίνετε ότι πρέπει να εμποδίζουν τη Ferrero να επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό

 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού, υλοποίησης απευθείας πωλήσεων, εκπόνησης ερευνών αγοράς ή για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας.

 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία (για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ), όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας – αυτό δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν αισθάνεστε ότι τα Προσωπικά αυτά Δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη, καθώς και όταν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία.

 • Φορητότητα – έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που χορηγήσατε στη Ferrero σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση των Προσωπικών αυτών Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από διαφήμιση που σας απευθύνεται λόγω του ενδιαφέροντος που επιδείξατε. Συνεργαζόμαστε με τρίτο μέρος για την διαχείριση της δικής μας διαφήμισης σε άλλες ιστοσελίδες. Ο συνεργάτης μας αυτός ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή παρεμφερείς τεχνολογίες προκειμένου να σας παρέχει διαφήμιση με βάση την δραστηριότητά σας με τον φυλλομετρητή και τα ενδιαφέροντά σας. Αν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από διαφήμιση που σας απευθύνεται λόγω του ενδιαφέροντος που επιδείξατε πατείστε εδώ ή αν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατείστε εδώ .

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι τα περισσότερα Προσωπικά Δεδομένα που χορηγείτε στη Ferrero μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας για e-mail, μέσω πρόσβασης, όπου αυτό εφαρμόζεται, στο δικό σας προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε στον Ιστότοπο.

Όταν ζητάτε υπηρεσίες μέσω του Ιστότοπου, ενδέχεται να έχετε επιλέξει ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορεί να λάβει χώρα επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ (π.χ., τηλέφωνο, SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email, ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία αυτή για όλα τα επιλεγμένα μέσα επικοινωνίας ή μπορείτε να επιλέξετε να αποκλείσετε συγκεκριμένα μόνο μέσα (π.χ., εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση στη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω SMS, δεν θα λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες μέσω SMS, θα δύναστε ωστόσο να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες μέσω e-mail), κάνοντας χρήση των επιλογών στο δικό σας προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε στον Ιστότοπο, όπου αυτό εφαρμόζεται. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων σας για σκοπούς Μάρκετινγκ (για επικοινωνίες που λαμβάνονται μέσω e-mail) επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που περιέχεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος προωθητικού περιεχομένου (μάρκετινγκ).

Η συγκατάθεση για σκοπούς Κατάρτισης Προφίλ που πραγματοποιείται μέσω των cookies μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Όταν έχει χορηγηθεί συγκατάθεση για σκοπούς Κατάρτισης Προφίλ μέσω συγκεκριμένου πεδίου /tick box, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας, ανά πάσα στιγμή, στο δικό σας προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε στον Ιστότοπο, όπου αυτό προβλέπεται.

Ανά πάσα στιγμή, θα έχετε το δικαίωμα να ασκείτε τα δικαιώματα που προβλέπει το ισχύον δίκαιο αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.gr@ferrero.com ή επιστολή στην διεύθυνση Αρτέμιδος 3, ΤΚ 151 25 Μαρούσι.

Τέλος, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr) σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχουμε διαχειριστεί τις πληροφορίες σας κατά τρόπο παράνομο.

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας τέθηκε σε ισχύ την 1 η Μαΐου 2018. Τελευταία τροποποίηση: 30 Ιουλίου 2018.

Η Ferrero διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μερικά ή στο σύνολό της την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ή απλά να επικαιροποιεί το περιεχόμενό της π.χ., συνεπεία αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν η Ferrero προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις θα σας ενημερώνουμε μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον Ιστότοπο, πριν την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό, η Ferrero σας καλεί να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας, προκειμένου να εξοικειώνεστε με την πιο πρόσφατη, επικαιροποιημένη εκδοχή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και να παραμένετε, κατά πάντα χρόνο, ενημερωμένοι για το πώς η Ferrero συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα.