Καθένα κρύβει μια έκπληξη

Για περισσότερα από 40 χρόνια, φέρνουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών με μικρά παιχνίδια μέσα στα αυγά Kinder.

Καθένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και ελεγχθεί βάσει ηλικίας ώστε να είναι απολύτως κατάλληλο για παιδιά.

Καθένα κρύβει μια έκπληξη

Για περισσότερα από 40 χρόνια, φέρνουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών με μικρά παιχνίδια μέσα στα αυγά Kinder.

Καθένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και ελεγχθεί βάσει ηλικίας ώστε να είναι απολύτως κατάλληλο για παιδιά.

Πάντα κατάλληλα βάσει ηλικίας

Χρησιμοποιούμε μια αξιολόγηση ηλικιακής διαβάθμισης, η οποία μας βοηθά να εκτιμήσουμε το κατάλληλο εύρος ηλικίας για το οποίο προορίζεται κάθε παιχνίδι-έκπληξη, με βάση τις μελέτες αναπτυξιακής ψυχολογίας και τις τρέχουσες νομικές αναφορές.

Για την πραγματοποίηση του προσδιορισμού ηλικίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες παιχνιδιού ενός παιχνιδιού προσαρμόζονται με τις ικανότητες των παιδιών μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ποια παιχνίδια Kinder απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. Για να εξασφαλιστεί αυτό, συνιστάται η γονική επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των παιδιών με τα παιχνίδια μας.

Πάντα κατάλληλα βάσει ηλικίας

Χρησιμοποιούμε μια αξιολόγηση ηλικιακής διαβάθμισης, η οποία μας βοηθά να εκτιμήσουμε το κατάλληλο εύρος ηλικίας για το οποίο προορίζεται κάθε παιχνίδι-έκπληξη, με βάση τις μελέτες αναπτυξιακής ψυχολογίας και τις τρέχουσες νομικές αναφορές.

Για την πραγματοποίηση του προσδιορισμού ηλικίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες παιχνιδιού ενός παιχνιδιού προσαρμόζονται με τις ικανότητες των παιδιών μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ποια παιχνίδια Kinder απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. Για να εξασφαλιστεί αυτό, συνιστάται η γονική επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των παιδιών με τα παιχνίδια μας.

Περισσότερα για να εξερευνήσετε!