Home

Nasze zaangażowanie w zrównoważone pozyskiwanie surowców

Starannie wybieramy naszych dostawców i rolników na całym świecie i współpracujemy z nimi, aby pomóc chronić ludzi i planetę.
Pielęgnujemy długoterminowe relacje z naszymi dostawcami, aby mieć pewność, że rozumieją, praktykują i przyjmują nasze wartości uczciwego, zrównoważonego i przejrzystego zaopatrzenia. Współpracujemy z naszymi dostawcami w oparciu o trzy filary naszego podejścia do uczciwego i zrównoważonego zaopatrzenia opisane w „Kodeksie dostawcy”: Prawa człowieka i dobre praktyki społeczne, Ochrona środowiska naturalnego, Przejrzystość we wszystkich działaniach i swobodnym dostępie do wszelkich informacji o dostarczanych produktach.

Identyfikowalność naszych składników

Identyfikowalność pozwala nam monitorować, jak produkowane są nasze surowce i skąd pochodzą. Dla niektórych naszych surowców osiągnęliśmy już identyfikowalność do poziomu gospodarstwa rolnego i zobowiązujemy się do współpracy z naszymi dostawcami, aby stale zwiększać widoczność i przejrzystość naszego łańcucha dostaw.

Jednym ze sposobów w jaki to robimy, jest mapowanie rolników - narzędzie, które śledzi lokalizację i wielkość gospodarstw rolnych, z których pozyskujemy surowce, co daje nam informacje o tym, gdzie, jak i przez kogo były uprawiane nasze surowce, dzięki czemu możemy ukierunkować interwencje w zakresie ochrony środowiska i wspierać zrównoważone źródła utrzymania dla społeczności lokalnych, jednocześnie zapobiegając ryzyku.

Dodatkowo stosujemy systemy certyfikacji. Dają one stronom trzecim pewność, że zostały spełnione określone wymagania dotyczące identyfikowalności oraz standardy zrównoważonego rozwoju ustalone przez niezależne organy.

Dążymy do doskonałości w całym łańcuchu wartości, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej, społecznej i środowiskowej jakości surowców, na których polegamy przy produkcji naszych wyrobów.

DUŻO DO ODKRYCIA!

Jakość ze smakiem

Radość w małych porcjach

Znaczenie zabawy

Zrównoważone opakowanie