Naša zavezanost trajnostnemu oskrbovanju

Skrbno izbiramo svoje dobavitelje in kmete po vsem svetu ter sodelujemo z njimi pri zaščiti ljudi in planeta. Negujemo dolgoročne odnose z našimi dobavitelji, da zagotovimo, da razumejo, izvajajo in sprejemajo naše vrednote poštenega, trajnostnega in preglednega oskrbovanja. Z dobavitelji sodelujemo na treh stebrih našega pristopa k poštenemu in trajnostnemu oskrbovanju, ki so opisani v našem Kodeksu dobaviteljev: Človekove pravice in Družbene prakse,Varstvo okolja ter Preglednost in Sledljivost.

Sledljivost naših sestavin

Sledljivost nam omogoča, da spremljamo, kako so naše surovine proizvedene in od kod prihajajo. Za nekatere svoje surovine smo že dosegli sledljivost vse do ravni kmetije in smo zavezani k sodelovanju s svojimi dobavitelji za stalno povečevanje prepoznavnosti in preglednosti svoje dobavne verige.                     

Eden od načinov, kako to naredimo, je orodje za kartiranje kmetov, ki spremlja lokacijo in velikost kmetij, od koder prihajajo naše sestavine, kar nam omogoča, da vemo, kje, kako in kdo je naše sestavine pridelal. Na tak način lahko usmerimo intervencije pri zaščiti okolja in podpremo trajnostno življenje lokalnih skupnosti, istočasno pa preprečujemo tveganja.

Certifikacijske sheme so dodaten vzvod našega pristopa. Zagotavljajo zagotovilo tretjih oseb, da so izpolnjene posebne zahteve glede sledljivosti in standardov trajnostnosti, ki so jih določili neodvisni organi.

Iščemo odličnost vzdolž celotne vrednostne verige, s posebnim poudarkom na ekonomski, socialni in okoljski kakovosti surovin, na katere se zanašamo pri izdelavi svojih dobrot. 

 

VELIKO VEČ ZA RAZISKOVANJE!

Zavestno uživanje

Premišljeno ravnanje

Pomembnost igre

Trajnostna embalaža