Pogoje uporabe

Začetek veljavnosti: 20. julij 2021

Družba FERRERO d.o.o. s sedežem na naslovu Radnička cesta 39, Zagreb, Republika Hrvaška, OIB (osebna identifikacijska številka): 00356483075 (»Ferrero« ali »mi«) je lastnik vsebin in upravljavec spletne strani http://www.kinder.com in mikro spletnih strani, do katerih je mogoče dostopati prek navedene spletne strani (ločeno kot »stran« in skupaj kot »strani«). Upoštevajte, da družba Ferrero ni odgovorna za nobene druge strani, ki jih vzdržujejo ali so v lasti tretjih oseb ali drugih družb iz skupine Ferrero.

OSNOVNI KAPITAL: 101.000,00 HRK
Gospodarsko sodišče v Zagrebu, MŠ: 080451992, Tt-03/510-3

ČLANI UPRAVE: Marco Pescarolo, Francesco Clavarino, Vincenzo Losacco, Cristiano Santarelli

POSLOVNI RAČUNI:

 • Zagrebačka banka – HR5823600001101672558
 • Privredna banka Zagreb – HR6923400091110482535
 • Raiffeisen bank Zagreb – HR6924840081104895164

 

1. Sprejemanje pogojev uporabe

Za dostop do strani in njihovo uporabo veljajo naslednji pogoji uporabe (»pogoji uporabe«). Z dostopom do strani ali njihovo uporabo se strinjate z obveznostmi, ki so navedene v teh pogojih uporabe, in vsemi veljavnimi predpisi. Če se ne strinjate z navedenimi pogoji uporabe brez vsakršne izjeme, strani ne smete uporabljati. Družba Ferrero lahko kadar koli po lastni presoji spremeni pogoje uporabe in posodobi te informacije. Takšne spremembe so za vas zavezujoče, zato vam predlagamo, da občasno obiščete to stran in preverite veljavne pogoje uporabe, ki vas zavezujejo.


2. Namen strani

Strani in pripadajoče vsebine so namenjeni izključno osebni, nekomercialni uporabi. Strani in njene vsebine ne smete uporabljati za nobeno komercialno dejavnost. Za dostop do določenih vsebin in funkcij na strani lahko obstajajo različne starostne omejitve, odvisno od tega, kaj je primerno ali zakonsko dovoljeno za določeno starost. V primeru uporabe dodatnih starostnih omejitev vas bomo o tem obvestili, pri čemer se boste morali strinjati s spoštovanjem starostnih omejitev in preverjanjem starosti, če boste želeli dostopati do določenih vsebin ali funkcij strani. Z dostopom do strani ali uporabo katere koli od njenih funkcij potrjujete, da izpolnjujete zakonsko določeno starostno omejitev za dostop v skladu s temi pogoji uporabe ali da ste, če je ne izpolnjujete, od svojih staršev/zakonitih skrbnikov pridobili dovoljenje za dostop. Če nam morate za potrebe uporabe določenih funkcij ali vsebin strani posredovati svoje osebne podatke, se pri tem uporablja pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga lahko preverite na naslovu https://www.kinder.com/hr/hr/uvjeti-koristenja-i-pravila-privatnosti.

3. Lastništvo vsebine in intelektualna lastnina; uporaba vsebine v skladu s pogoji

Vsebina in vso drugo gradivo na straneh, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v povezavi z umetniškimi deli, slikami, fotografijami, besedili, video in zvočnimi zapisi, zaščitenimi blagovnimi znamkami in logotipi, ki se nahajajo na straneh (skupni naziv: »vsebina«), so last družbe Ferrero in/ali njenih podružnic. Do strani lahko dostopate in uporabljate njihovo vsebino izključno v osebne, nekomercialne namene ali za zabavo. Kopiranje, reproduciranje, predelovanje, prenašanje, prilagajanje, objavljanje, uokvirjanje, nameščanje, nalaganje, distribuiranje, spreminjanje ali oddajanje katerega koli dela vsebine ali ustvarjanje izvedenih del iz takšne vsebine na kakršen koli način ni dovoljeno, vključno s katerimi koli javnimi ali komercialnimi nameni, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Ferrero oziroma lastnika navedenega gradiva. Vse pravice, ki niso podeljene v skladu s temi pogoji uporabe, si pridržuje izključno družba Ferrero.

Vse zaščitene blagovne znamke, trgovska imena in logotipi ter vsa povezana imena izdelkov, oblikovalske oznake in slogani, ki se pojavljajo na straneh, so zaščitene blagovne znamke ali znamke (registrirane ali neregistrirane) družbe Ferrero, njenih podružnic in/ali izdajateljev licenc, če ni tukaj navedeno drugače. Družba Ferrero, njene podružnice in izdajatelji licenc si izrecno pridržujejo vse pravice intelektualne lastnine glede vseh vsebin na straneh. Licenca, povezana s katero koli vsebino, ki se nahaja na straneh, vam ni podeljena. Po lastni presoji lahko družba Ferrero, njene podružnice ali izdajatelji licenc zahtevajo uveljavitev svojih pravic intelektualne lastnine v največjem zakonsko dovoljenem obsegu, vključno s sprožitvijo kazenskega pregona.

4. Obnašanje uporabnikov/pravila za sprejemljivo uporabo storitve

Na strani vam je lahko omogočena interakcija z drugimi in deljenje vašega mnenja, informacij in gradiv. Vsebina, ki jo objavljajo uporabniki na strani, ne odraža nujno stališča ali mnenja družbe Ferrero. Družba Ferrero od vseh uporabnikov pričakuje, da bodo spoštovali druge in vse veljavne predpise ter pravila. Če opazite kakršno koli kršitev navedenih predpisov ali pravil za sprejemljivo uporabo storitve ali drugo obliko nesprejemljivega obnašanja katerega koli uporabnika, nam to sporočite in prijavite takšno aktivnost s pomočjo katere od možnosti, navedenih v nadaljevanju.
Brez izjeme se strinjate, da ne boste objavljali ali drugim uporabnikom prenašali katere koli prepovedane vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, vsebine, ki krši veljavne predpise in je lahko tudi:

 • klevetniška, nasilna, nevljudna, vulgarna, sramotna, provokativna, pornografska, neumestna ali žaljiva;
 • ogroža ali krši pravice intelektualne lastnine druge strani (na primer glasba, videozapisi, fotografije ali drugo gradivo, za katerega vam lastnik takšnega gradiva ni dal pisne odobritve za njegovo dodajanje na stran);
 • krši pravico katere koli strani do publicitete ali pravico do zasebnosti;
 •  grozilna, vznemirjajoča ali vsebina, ki spodbuja nasilno obnašanje, rasizem, diskriminacijo, fanatičnost, sovraštvo ali fizično ogrožanje katere koli vrste, usmerjeno proti kateri koli skupini ali posamezniku;
 • netočna, lažna ali na kakršen koli način zavajajoča;
 • protizakonita ali vsebina, ki spodbuja, neposredno ali posredno, kakršna koli nezakonita dejanja;
 • vsebina, ki spodbuja protizakonito ali nepooblaščeno kopiranje tujega izdelka, zaščitenega z avtorskimi pravicami, vključuje povezave do takšnega izdelka ali ponuja informacije o izogibanju kakršnim koli varnostnim ukrepom;
 • vsebina, ki vsebuje »zamaskirano« vulgarnost (npr. *ebi se);
 • vsebina, ki vsebuje programske viruse ali katere koli druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so zasnovani, da bi ovirali, uničili ali omejili delovanje katere koli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme, ali
 • vsebina, ki vsebuje kakršno koli oglaševanje, promocijsko gradivo, neželeno elektronsko pošto ali vsebino, verižna pisma, piramidne sheme ali katero koli drugo obliko vsiljivega vedenja.

Po lastni presoji lahko družba Ferrero pregleduje, ureja ali izbriše vsebino in gradivo, ki ga vi ali drugi pošljete ali objavite na strani, ni pa k temu zavezana. V vsakem primeru je odločitev družbe Ferrero končna.
Upoštevajte, da se pri uporabi strani izpostavljate vsebini in gradivu iz različnih virov in da družba Ferrero ni odgovorna za točnost, primernost, uporabnost in varnost takšne vsebine ter za materialne pravice ali pravice intelektualne lastnine, ki so z njo povezane.
»Pajkov«, »robotov«, tehnik rudarjenja podatkov ali drugih avtomatiziranih naprav ali programov ne smete uporabljati, da bi indeksirali, prenesli ali drugače reproducirali, shranili ali distribuirali vsebino, ki je dostopna na strani. Prav tako ne smete uporabljati avtomatiziranih sredstev, s katerimi bi manipulirali s stranjo ali poskušali prekoračiti omejena pooblastila in dostop, ki vam je odobren v sklopu teh pogojev uporabe. Pravice do uporabe strani ali dostopa do strani ne smete preprodati nobeni tretji strani.

5. Lastništvo nad gradivom, ki ga pošiljate, objavljate, posredujete ali prenašate; pravica do uporabe; posredovana vsebina (z izjemo zbiranja osebnih podatkov s strani družbe Ferrero v skladu s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov – https://www.kinder.com/hr/hr/uvjeti-koristenja-i-pravila-privatnosti)

Na stran lahko dodamo funkcije, ki vam omogočajo nalaganje, deljenje, pošiljanje, objavljanje, posredovanje ali prenos komentarjev, fotografij, videozapisov, glasbe ali katerega koli drugega gradiva ali vsebine, katere nalaganje vam lahko omogočimo (vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki). Upoštevajte, da lahko vsaka vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki in ste jo poslali, objavili, posredovali ali prenesli, postane javno dostopna (skupaj z vašim imenom, uporabniškim imenom, mestom, državo in/ali vašo fotografijo, če je dodana) in da bo takšna vsebina veljala in bo obravnavana kot vsebina, ki ni zaupna in katere lastnik ni družba Ferrero. Takšna vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki, začne takoj po prenosu na stran družbe Ferrero veljati za lastnino družbe Ferrero in/ali z njenim prenosom družba Ferrero pridobi izključno in neomejeno pravico do uporabe avtorskega dela/vsebine in bo od tega trenutka naprej izključno družba Ferrero posedovala vse pravice, lastništvo in interes v povezavi z navedeno vsebino (v skladu s katerimi koli pravicami tretjih strani). Družba Ferrero in njene podružnice bodo lahko svobodno uporabljale takšno vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, brez omejitev, BREZ NADOMESTILA, DRUGIH OBVEZNOSTI ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH ODGOVORNOSTI DO VAS za kateri koli namen (v skladu s katerimi koli pravicami tretjih strani), vključno z, vendar ne omejeno na naslednje:

– trajna uporaba in prikazovanje vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, po vsem svetu prek katere koli vrste elektronskih ali digitalnih medijev za komercialne in marketinške namene in/ali za potrebe odnosov z javnostmi;

– uporaba in prikazovanje vsebin, ki jih ustvarijo obiskovalci, obiskovalcem drugih spletnih strani in strani družbenih omrežij, vključno z, vendar ne omejeno na Facebook, Twitter, Pinterest;

– uporaba in prikazovanje vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, za razvoj, proizvodnjo, oglaševanje, promoviranje in trženje izdelkov.
Če gre za zbiranje osebnih podatkov s strani družbe Ferrero v skladu s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, za več informacij glejte https://www.kinder.com/hr/hr/uvjeti-koristenja-i-pravila-privatnosti

Družba Ferrero in njene podružnice bodo še naprej imele pravico do reproduciranja, razkrivanja, prenašanja, distribuiranja, oddajanja ali objavljanja vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, v katerem koli mediju (priobčitev avtorskega dela) ali urejanja, spreminjanja, predelovanja ali brisanja svojega ali katerega koli dela takšne vsebine. Družba Ferrero ne bo odgovorna za razkrivanje takšne vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, ali za kakršne koli podobnosti med vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, in katerimi koli prihodnjimi uporabami ali aktivnostmi družbe Ferrero.

Družba Ferrero se lahko na vas obrne v povezavi z zahtevkom, ki bi ga lahko imeli v povezavi s svojo vsebino. Na straneh vam bo morda omogočeno pošiljanje ustvarjalnih idej, predlogov ali gradiva družbi Ferrero (»posredovanje vsebine«); takšne vsebine družbi Ferrero ne smete posredovati v nobeni obliki komunikacije prek te strani ali na drug način, razen ko družba Ferrero to od vas zahteva. Če se odločite za posredovanje takšne vsebine, boste morali sprejeti dodatne pogoje, ki so veljavni ali se nanašajo na takšno posredovanje vsebine (»pogoji posredovanja vsebine«).

6. Povezave do drugih strani 

Stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki niso v naši lasti, jih ne upravljamo in ne vzdržujemo. Navedeno imejte v mislih, ko zapustite stran, prav tako pa vam priporočamo, da preberete pogoje uporabe in pravilnik o varstvu osebnih podatkov vsake strani, ki jo obiščete. Prav tako bi morali sami oceniti verodostojnost vsake strani, ki se pojavi ali navaja, da je ena od naših strani (vključno s stranmi, do katerih vodijo povezave prek elektronske pošte). Ne glede na katere koli povezave, ki se morda nahajajo na strani, ne nadziramo, priporočamo ali podpiramo takšnih strani, prav tako pa nismo povezani z njimi, njihovo vsebino, izdelki, storitvami ali pravilniki o varstvu osebnih podatkov. Strani tretjih strani si ogledujete na lastno odgovornost. S prenosom gradiva z določenih strani tvegate kršenje pravic intelektualne lastnine ali prenos virusa v svoj računalniški sistem.

7. Promocije in ponudbe 

Družba Ferrero lahko po lastni presoji na strani občasno objavi promocijo (npr. tekmovanje, nagradne igre ipd.) ali ponudbo (»promocija«). Katera koli promocija, navedena na strani, bo neveljavna, če je prepovedana ali predmet objave kakršnih koli uradnih pravil, ki se nanašajo na takšno promocijo. Vsaka promocija bo imela lastna pravila in pogoje, ki bodo dodani pogojem iz teh pogojev uporabe. Sodelovanje v kateri koli promociji zahteva vaše sprejetje takšnih pravil in pogojev.

8. Varstvo osebnih podatkov 

Ohranjanje vaših osebnih podatkov zasebnih nam zelo veliko pomeni. Za več informacij o tem, katere informacije zbiramo in kako jih zbiramo, uporabljamo, razkrivamo ter upravljamo, preberite naš pravilnik o varstvu osebnih podatkov na naslovu https://www.kinder.com/hr/hr/uvjeti-koristenja-i-pravila-privatnosti, ki se nanaša tudi na uporabo naših strani.

9. Odrekanje garanciji/odgovornosti 

STRANI UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. STRANI IN CELOTNA PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE, VSEBINA IN VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI, DOSTOPNI NA STRANEH, SO NA VOLJO »KAKRŠNI SO«, BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE KATERE KOLI VRSTE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, CELOVITOST, LASTNIŠTVO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. UPOŠTEVAJTE, DA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO ODREKANJA IMPLICIRANI GARANCIJI, ZATO SE DOLOČENO ODREKANJE MORDA NE NANAŠA NA VAS. S TEM NE POTRJUJEMO ALI ZAGOTAVLJAMO, DA Z UPORABO STRANI, KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME, STORITEV, VSEBIN ALI VSEBIN, KI JIH USTVARIJO UPORABNIKI, NE BOSTE KRŠILI PRAVIC TRETJIH STRANI. NE ZAGOTAVLJAMO, DA BODO DOLOČENA STRAN, KATERA KOLI VSEBINA ALI VSEBINA, DO KATERE SE DOSTOPA PREK STRANI, POVSEM VARNI, BREZ MOTENJ ALI NAPAK, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE ALI DA SE NA STRANI ALI STREŽNIKU, KI OMOGOČA DOSTOP DO STRANI, NE NAHAJAJO VIRUSI ALI DRUGE ŠKODLJIVE KOMPONENTE. NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA UPORABO STRANI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBINO IN KAKRŠNE KOLI IZJAVE, NAPAKE ALI OPUSTITVE, KI JIH VSEBUJEJO, VSEBINO, KI JO OMOGOČA TRETJA STRAN (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBINO, KI KRŠI KATERE KOLI PRAVICE TRETJE STRANI), POVEZAVE DO KATERE KOLI DRUGE SPLETNE STRANI ALI ZA NJENE FUNKCIJE ALI VSEBINO ALI KAR KOLI, KAR JE POVEZANO S STRANJO IN VAŠO UPORABO TE STRANI. V NOBENEM PRIMERU NE BOMO ODGOVORNI ZA KATERI KOLI DELIKT, POGODBO, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI DRUGO PRAVNO ALI PRAVIČNO TEORIJO ZA KAKRŠNE KOLI IN VSE NEPOSREDNE, POSREDNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE, PRIMERNE, KAZENSKE ALI DRUGE ŠKODE KATERE KOLI VRSTE (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ODVETNIŠKA NADOMESTILA IN STROŠKE, IZGUBLJEN DOBIČEK, IZGUBLJENE PODATKE, IZGUBLJENE PRILOŽNOSTI, STROŠKE KRITJA IN OSEBNIH POŠKODB/SMRTNIH PRIMEROV), OD KATERIH JE VSAKA S TEM IZKLJUČENA NA PODLAGI SPORAZUMA MED STRANKAMI NE GLEDE NA TO, ALI SMO BILI SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO TAKŠNE ŠKODE. EDINO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA S TO STRANJO JE PRENEHANJE NJENE UPORABE. UPOŠTEVAJTE, DA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO ODREKANJA DOLOČENIM ŠKODAM, ZATO SE DOLOČENO ODREKANJE MORDA NE NANAŠA NA VAS.
V določenih primerih je lahko dostop do strani onemogočen zaradi del in vzdrževanja strani ali dodajanja nove vsebine in v nepredvidenih okoliščinah, ki so zunaj nadzora družbe Ferrero in ki jih bo družba Ferrero poskušala odpraviti v najkrajšem možnem času.

10. Povrnitev škode

Z uporabo strani se strinjate, da boste branili, nadomestili in oprostili krivde družbo Ferrero, direktorje, zaposlene, matično družbo, podružnice, pridružene družbe, poslovne partnerje, razvojne programerje spletnih strani, predstavnike in zastopnike družbe Ferrero (skupni naziv: »strani, ki objavljajo informacije«) v primeru vseh terjatev, škod, obveznosti, izgub, odgovornosti, stroškov ali dolgov in izdatkov (vključno z, vendar ne omejeno na razumna odvetniška nadomestila in stroške), ki izhajajo iz naslednjega: (i) vaše kršitve katerega koli od navedenih pogojev uporabe, (ii) katere koli posredovane vsebine ali vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki (vključno z, vendar ne omejeno na terjatve zaradi kršenja avtorskih pravic, zaščitene blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali drugih pravic intelektualne lastnine tretje strani, pravice do publicitete, pravice do zasebnosti ali klevetanja), (iii) vaše uporabe katere koli vsebine ali funkcije, dostopne na strani ali prek strani (razen v obsegu, v katerem terjatev temelji na kršenju pravic tretje strani na podlagi gradiva, ki ga je izdelala družba Ferrero), (iv) vaše kršitve veljavnega zakona ali kakršnega koli sporazuma ali odnosa s tretjo stranjo, ki velja za vas, ter (v) česar koli drugega, povezanega s stranjo in vašim dostopom do strani ter njeno uporabo.

11. Merodajno pravo/sodna pristojnost

Za vse spore, ki nastanejo v povezavi z uporabo te strani in/ali temi pogoji uporabe, se uporabi hrvaško pravo. Skladno s sprejetjem teh pogojev uporabe z dostopom do strani ali njihovo uporabo sprejemate izključno pristojnost hrvaških sodišč. Čeprav so naše strani dostopne po vsem svetu, vsebina, o kateri se razpravlja ali na katero se sklicuje na naših straneh, morda ne bo dostopna vsem osebam ali na vseh geografskih območjih.
Poleg tega lahko strani vključujejo dele, ki so zasnovani posebej za določeno geografsko območje (»lokalni deli«). Upoštevajte, da lahko za lokalne dele veljajo posebna pravila (»domača pravila«), ki imajo prednost pred temi pogoji uporabe. V primeru uporabe takšnih pravil vas bomo o tem obvestili, če pa boste dostopali do katerega koli lokalnega dela in/ali ga uporabljali, boste morali sprejeti ter se strinjati s pripadajočimi domačimi pravili.
Vsi uporabniki morda ne bodo mogli sodelovati oziroma ne bodo primerni za tukaj dodane ponudbe ali osvojitev nagrad, če te obstajajo, v nagradnih igrah, vsebinah ali podobnih promocijah, ki so na voljo prek strani. Pridržujemo si pravico do omejitve dostopa do naših strani in/ali zagotavljanja katere koli storitve kateri koli osebi na katerem koli geografskem območju ali znotraj katere koli sodne pristojnosti po lastni presoji in v katerem koli trenutku. Skladno z navedenim za svoje ravnanje in upoštevanje vseh veljavnih lokalnih zakonov prevzemate izključno odgovornost.

12. Salvatorna klavzula

Če bi se kateri koli pogoj ali določilo teh pogojev uporabe štelo za ali bilo razglašeno kot neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo iz katerega koli razloga na podlagi katerega koli zakonskega predpisa in javnega reda, bo takšno določilo nehalo veljati in proizvajati učinke v obsegu, v katerem je neveljavno ali neizvršljivo, medtem ko bodo ostala določila ostala veljavna v polnem obsegu.

13. Odrekanje; pravna sredstva

Če ne bomo uspeli delno ali v celoti uveljaviti katere koli pravice ali ugovora iz teh pogojev uporabe, to družbi Ferrero ne bo preprečilo, da bi naknadno uveljavila takšno pravico, prav tako pa ne bo pomenilo našega odrekanja ali izgube takšne pravice ali katerih koli drugih pravic, navedenih v pogojih.

14. Podatki za stik

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar v povezavi s stranmi ali temi pogoji uporabe ali pa želite prijaviti katero koli vsebino, za katero menite, da ni v skladu s temi pogoji uporabe, se lahko na nas obrnete prek naslednjih podatkov za stik:
Ferrero d.o.o.
N/P: Odjel za odnose s potrošačima – Kinder
Radnička cesta 39
10000 Zagreb
Republika Hrvaška
OIB (osebna identifikacijska številka): 00356483075
0800 23 55 05 (brezplačna številka za potrošnike, ki kličejo z območja Republike Hrvaške)
+385 1 2355 000 (recepcija)
Delovni čas: od 9. do 17. ure
e-poštni naslov: potrosacki-servis@ferrero.com