Home

Thành phần

THÀNH PHẦN: ĐƯỜNG, CHẤT BÉO THỰC VẬT (CỌ, MUỐI), BỘT SỮA TÁCH BÉO (19,5%), BỘT CACAO TÁCH MỘT PHẦN CHẤT BÉO (4%), BỘT MÌ, MẦM LÚA MÌ NƯỚNG, BỘT MÌ TINH, BỘT CHIẾT XUẤT MẠCH NHA, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), BỘT WHEY, DẦU THỰC VẬT (HƯỚNG DƯƠNG), HƯƠNG VỊ TỔNG HỢP, CHẤT TẠO XỐP: AMMONIUM HYDRO CARBONAT (BỘT KHAI); NATRI HYDRO CARBONAT, MUỐI.

CÁC CHẤT CÓ THỂ GÂY DỊ ỨNG: SỮA, LÚA MÌ, LÚA MẠCH, ĐẬU NÀNH
 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Trọng lượng/khẩu phần: 20g
Số lượng khẩu phẩn: 1

 

Amount per serving:
Calories (kcal) 110
Calories from Fat (kcal) 58
Total fat (g) 6
Saturated fat (g) 3
Trans fat (g) 0
Cholesterol (mg) 1
Sodium (mg) 25.0
Total Carbohydrates (g) 12
Dietary Fiber (g) 0
Sugars (g) 10
Total Protein (g) 2

 

Bạn muốn có thêm niềm vui?
Hãy tìm chúng tôi trên Facebook!