Home

Thành phần sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng những thành phần được sử dụng trong sản phẩm của mình. Mỗi thành phần đều được tuyển chọn đặc biệt về chất lượng và hương vị để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn mang lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày của con bạn.

Fats and oils
Sugar

Còn rất nhiều thông tin để tìm hiểu!