Home

Thành phần

THÀNH PHẦN: SÔCÔLA SỮA (31,5%) (ĐƯỜNG, BƠ CACAO, CACAO DẠNG KHỐI, SỮA BỘT GẦY, CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP), ĐƯỜNG, CHẤT BÉO THỰC VẬT (CỌ), BỘT MÌ, HẠT PHỈ (10,5%), SỮA BỘT GẦY, BỘT SỮA, SÔCÔLA (ĐƯỜNG, CACAO DẠNG KHỐI, BƠ CACAO, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP), BỘT CACAO TÁCH MỘT PHẦN CHẤT BÉO, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), CHẤT TẠO XỐP: NATRI HYDRO CARBONAT; AMMONIUM HYDRO CARBONAT (BỘT KHAI), MUỐI, HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP.

CÁC CHẤT CÓ THỂ GÂY DỊ ỨNG: SỮA, LÚA MÌ, HẠT PHỈ, ĐẬU NÀNH

Tổng Thành Phần SỮA: 19,5%
 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Trọng lượng/khẩu phần: 21.5g
Số lượng khẩu phẩn: 2 / 20

 

Amount per serving:
Calories (kcal) 122
Calories from Fat (kcal) 72
Total fat (g) 8
Saturated fat (g) 4
Trans fat (g) 0
Cholesterol (mg) 3
Sodium (mg) 23.0
Total Carbohydrates (g) 11
Dietary Fiber (g) 0
Sugars (g) 9
Total Protein (g) 2

Bạn muốn có thêm niềm vui?
Hãy tìm chúng tôi trên Facebook!