Home

Thành phần

THÀNH PHẦN: SÔCÔLA SỮA (31,5%) (ĐƯỜNG, BƠ CACAO, CACAO DẠNG KHỐI, SỮA BỘT GẦY, CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP), ĐƯỜNG, CHẤT BÉO THỰC VẬT (CỌ), BỘT MÌ, HẠT PHỈ (10,5%), SỮA BỘT GẦY, BỘT SỮA, SÔCÔLA (ĐƯỜNG, CACAO DẠNG KHỐI, BƠ CACAO, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP), BỘT CACAO TÁCH MỘT PHẦN CHẤT BÉO, CHẤT NHŨ HÓA: LECITHIN (ĐẬU NÀNH), CHẤT TẠO XỐP: NATRI HYDRO CARBONAT; AMMONIUM HYDRO CARBONAT (BỘT KHAI), MUỐI, HƯƠNG LIỆU GIỐNG TỰ NHIÊN: VANILLIN TỔNG HỢP.

CÁC CHẤT CÓ THỂ GÂY DỊ ỨNG: SỮA, LÚA MÌ, HẠT PHỈ, ĐẬU NÀNH

Tổng Thành Phần SỮA: 19,5%
 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Trọng lượng/khẩu phần: 21.5g
Số lượng khẩu phẩn: 2 / 20

 

Amount per serving:
Calories (kcal) 122
Calories from Fat (kcal) 72
Total fat (g)8
Saturated fat (g)4
Trans fat (g)0
Cholesterol (mg)3
Sodium (mg)23.0
Total Carbohydrates (g)11
Dietary Fiber (g)0
Sugars (g)9
Total Protein (g)2

Bạn muốn có thêm niềm vui?
Hãy tìm chúng tôi trên Facebook!