Home

Sáng kiến của chúng tôi

Header-Initiative-Hub

Chúng tôi tạo ra những khoảnh khắc nhỏ có thể mang lại rất nhiều ý nghĩa.

KINDER+SPORT Joy of moving

Link to Kinder Sport

Với Kinder+Sport, một Dự Án Trách Nhiệm Xã Hội của Ferrero Group, chúng tôi nhằm mục đích mang niềm vui từ vận động đến cuộc sống của mọi trẻ em./span>

Link to Kinder Sport