Home

Chính sách quyền riêng tư

 

Ferrero Asia Pacific Pte. Ltd. (“Ferrero”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên trang web này (“Trang web”) và sẽ làm mọi việc trong khả năng để đảm bảo Dữ liệu cá nhân của người dùng được tôn trọng theo quyền và tự do cơ bản cũng như phẩm giá cá nhân của người dùng, đặc biệt là ở khía cạnh tính bảo mật.

Do đó, tại Ferrero, chúng tôi đã soạn thảo Chính sách quyền riêng tư này để giải thích ngắn gọn cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này cũng trình bày các lựa chọn của bạn về cách sử dụng, truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân.

Có thể chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cho biết một số thông tin và chi tiết cá nhân nhằm mục đích cung cấp dịch vụ. Do đó, chúng tôi muốn giải thích quy trình và cách thức mà chúng tôi sử dụng để xử lý dữ liệu nhận được. Chính sách quyền riêng tư này cũng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ để bạn có thể đồng ý với quy trình xử lý Dữ liệu cá nhân theo cách rõ ràng và minh bạch (nếu áp dụng).

Nguyên tắc chung là Ferrero sẽ tuân thủ luật hiện hành khi sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu nào do bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập theo cách khác trong khuôn khổ của Trang web. Cụ thể, mọi quy trình xử lý Dữ liệu cá nhân do Ferrero thực hiện sẽ tuân thủ nguyên tắc hợp pháp, công bằng, minh bạch, giới hạn mục đích, giới hạn lưu trữ, giảm thiểu dữ liệu, chính xác, toàn vẹn và bảo mật.

Đơn vị kiểm soát dữ liệu

Đơn vị kiểm soát dữ liệu liên quan đến mọi hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân được thực hiện thông qua Trang web là Ferrero, có văn phòng đăng ký tại 80 Robinson Road # 02-00 Singapore 068898. Ferrero đã chỉ định điều phối viên địa phương về quyền riêng tư. Vui lòng sử dụng địa chỉ email sau để liên lạc với điều phối viên về thông tin liên quan đến hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân do Ferrero thực hiện, bao gồm danh sách đơn vị xử lý dữ liệu của, Ferrero: privacy.apac@ferrero.com.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ bạn?

Khi bạn sử dụng Trang web và đặc biệt là khi bạn cung cấp thông tin và tải tệp lên Trang web để truy cập các dịch vụ của Trang web, Ferrero có thể thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạn với tư cách cá nhân và giúp xác định danh tính của bạn theo cách trực tiếp hoặc kết hợp với thông tin bổ sung (“Dữ liệu cá nhân”). Những thông tin này có thể được Ferrero thu thập khi bạn chủ động cung cấp (ví dụ: khi bạn yêu cầu truy cập dịch vụ bất kỳ của Ferrero qua Trang web) hoặc đơn giản bằng cách phân tích hành vi của bạn trên Trang web.

Dữ liệu do người dùng tự nguyện cung cấp

Khi bạn tạo tài khoản trên Trang web, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số Dữ liệu cá nhân như chi tiết liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia cư trú, địa chỉ thực) và lựa chọn tiếp thị nhằm phục vụ các mục đích dưới đây.

Khi Trang web cho phép bạn đăng ký bằng trang cá nhân trên mạng xã hội (Đăng nhập bằng mạng xã hội) thông qua sự đồng ý trước mà bạn có thể thu hồi, chúng tôi có thể truy cập cùng thông tin hạn chế có trong trang cá nhân đó như tên, tuổi, vị trí, lượt thích, sở thích, địa chỉ liên hệ và hình ảnh của bạn.

Dữ liệu duyệt web

Như bất kỳ trang web bình thường nào trên Internet, hoạt động của Trang web bao gồm việc sử dụng các hệ thống máy tính và quy trình phần mềm. Các hệ thống và quy trình này thu thập thông tin về người dùng của Trang web trong khuôn khổ hoạt động thường xuyên, trong đó quá trình truyền tải diễn ra tự động khi sử dụng các giao thức trao đổi thông tin trên Internet. Mặc dù Ferrero không thu thập các thông tin này để liên kết với người dùng cụ thể, nhưng do bản chất của dữ liệu cũng như do quá trình xử lý và liên kết với dữ liệu khác mà bên thứ ba nắm giữ, những dữ liệu như vậy vẫn có thể cho phép xác định danh tính người dùng, trực tiếp thông qua các thông tin đó hoặc bằng cách sử dụng thông tin khác thu thập được. Do đó, những thông tin này cũng phải được coi là Dữ liệu cá nhân.

Những thông tin này bao gồm một số thông số liên quan đến hệ điều hành và môi trường CNTT của bạn, bao gồm địa chỉ IP, vị trí (quốc gia), tên miền của máy tính, địa chỉ URI (Uniform Resource Identity) của các tài nguyên mà bạn yêu cầu truy cập trên Trang web, thời điểm đưa ra yêu cầu, thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web (ví dụ: các trang bạn truy cập, hàng hóa bạn xem), phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của tệp thu được để phản hồi yêu cầu, mã số cho biết trạng thái của phản hồi do máy chủ gửi (thành công, lỗi, v.v.), thông tin chi tiết về thiết bị (ví dụ: máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) mà bạn sử dụng để truy cập Trang web và thông tin tương tự thông qua cookie và công nghệ khác cho phép theo dõi.

Những dữ liệu này chỉ để Ferrero dùng cho mục đích thống kê ẩn danh về hoạt động sử dụng Trang web, mà không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng nào của người dùng, nhằm đảm bảo hoạt động chính xác và xác định được lỗi và/hoặc hành vi lạm dụng Trang web. Những dữ liệu này cũng có thể được sử dụng cho mục đích điều tra trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có tội phạm thông tin chống lại Trang web.

Các hoạt động xử lý

Hoạt động xử lý dữ liệu phải được thực hiện bằng các quy trình, phương tiện kỹ thuật và điện tử phù hợp để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của dữ liệu. Hoạt động này bao gồm thu thập, ghi nhận, sắp xếp, lưu trữ, tham khảo, giải thích, thay đổi, lựa chọn, truy xuất, điều chỉnh, sử dụng, kết hợp, chặn, trao đổi thông tin, lan truyền, xóa và hủy dữ liệu, có thể gồm hai hoạt động trở lên kết hợp với nhau

Tại sao chúng tôi xử lý những thông tin này? Mục đích xử lý và cơ sở pháp lý

Ferrero dự định sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web cho các mục đích sau:

 • Nhằm cung cấp câu trả lời hoặc dịch vụ bạn yêu cầu, bao gồm cho phép tạo tài khoản, nhận thông tin từ Ferrero và gửi cho bạn cảnh báo bằng thông báo đẩy; xác minh danh tính và hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn mất hoặc quên thông tin đăng nhập/mật khẩu cho bất kỳ dịch vụ đăng ký nào của Ferrero; cho phép bạn tạo và duy trì hồ sơ người dùng đã đăng ký, xử lý các giao dịch và đăng ký mà bạn yêu cầu, liên hệ với bạn khi cần thiết và trả lời các yêu cầu cũng như thắc mắc của bạn (bao gồm email); xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ và cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn có thể yêu cầu; gửi các bản tin mà bạn đã đăng ký như một dịch vụ (chỉ chứa nội dung hữu ích); hoàn thành đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm đã mua trên Trang web và cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn có thể yêu cầu (“Cung cấp dịch vụ”). Các mục đích nêu trên không cần sự đồng ý vì hoạt động xử lý đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và để thực hiện thỏa thuận mà bạn tham gia hoặc thực hiện các biện pháp do bạn yêu cầu trước khi giao kết thỏa thuận. Bạn không bắt buộc phải gửi Dữ liệu cá nhân của mình cho Ferrero vì những mục đích này; tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp những dữ liệu đó, Ferrero sẽ không thể đem lại bất kỳ dịch vụ nào cho bạn.

 • Nhằm mục đích tiếp thị, quảng cáo và quảng bá, bao gồm tiếp thị trực tiếp cũng như nghiên cứu, thống kê hoặc khảo sát thị trường qua e-mail, tin nhắn SMS, thông báo đẩy, biểu ngữ bật lên, nhắn tin tức thì, cuộc gọi điện thoại từ công ty điều hành, các trang mạng xã hội chính thức của Ferrero, về sản phẩm và dịch vụ của Ferrero (“Tiếp thị”) và nhằm gửi cho bạn các ưu đãi, khuyến mãi hoặc thông tin khác về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi. Hoạt động xử lý cho những mục đích này phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn. Bạn không bao giờ bắt buộc phải đồng ý với Ferrero về hoạt động sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này và bạn sẽ không phải chịu hậu quả nào nếu chọn không cung cấp những dữ liệu đó (ngoài việc không thể nhận thêm thông tin tiếp thị từ Ferrero). Bạn có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mình đã đưa ra vào thời điểm sau đó.

 • Nhằm mục đích tiếp thị, quảng cáo và quảng bá trong tương lai, bằng cách gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua email trực tiếp về sản phẩm và dịch vụ do Ferrero cung cấp, có thể giống hoặc tương tự với yêu cầu mà bạn đưa ra trước đó khi sử dụng Trang web (“Thư vặt”). Hoạt động xử lý để phục vụ những mục đích này là dựa trên lợi ích chính đáng của Ferrerokhi gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua email trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do cung cấp Ferrero cung cấp, có thể giống hoặc tương tự với sản phẩm/dịch vụ bạn từng mua thông qua Trang web. Bạn có thể chặn những thông tin liên lạc này và sẽ không phải chịu hậu quả nào nếu làm như vậy (ngoài việc không thể nhận thêm thông tin từ Ferrero), Thao tác từ chối được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký có ở cuối tất cả những thông tin liên lạc như vậy.

 • Nhằm tạo hồ sơ người dùng của bạn (hồ sơ cá nhân và/hoặc hồ sơ tổng hợp) trên Trang web của chúng tôi, bằng cách thu thập và phân tích thông tin về tùy chọn và lựa chọn bạn đưa ra trên Trang web cũng như các hoạt động chung của bạn trên Trang web, thông qua việc sử dụng cookie hồ sơ (“Lập hồ sơ”). Những thông tin này sẽ được sử dụng để cá nhân hóa các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Trang web, (nếu áp dụng) cho phù hợp với sở thích và lựa chọn của bạn, cũng như để cung cấp thông tin và quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn, đề xuất các ưu đãi dành riêng mà có thể bạn quan tâm, cung cấp cho bạn thông tin về các trang web/dịch vụ khác mà Ferrero cho rằng có thể bạn quan tâm. Tất cả các thuật toán liên quan đến quá trình xử lý này đều được kiểm thử thường xuyên để đảm bảo tính công bằng của quá trình xử lý và kiểm soát thiên kiến. Hoạt động xử lý cho mục đích này phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn mà chúng tôi thu thập bằng biểu ngữ cookie bật lên và/hoặc hộp đánh dấu cụ thể. Bạn không bao giờ bắt buộc phải đồng ý với Ferrero về hoạt động sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này và bạn sẽ không phải chịu hậu quả nào nếu không đồng ý (ngoài việc không được hưởng lợi từ các dịch vụ phù hợp hơn dựa trên trải nghiệm người dùng của bạn trên Ferrero). Bạn có thể rút lại bất kỳ lựa chọn đồng ý nào mình đã đưa ra vào thời điểm sau đó bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị hoặc liện hệ với Ferrero theo địa chỉ nêu trên.

 • Nhằm tuân thủ luật pháp áp dụng cho Ferrero cũng như hoạt động thu thập và/hoặc xử lý thêm đối với một số loại Dữ liệu cá nhân, bao gồm quy định về các cuộc thi trong trường hợp người dùng tham gia vào các cuộc thi hoặc giải thưởng trên Trang web (“Tuân thủ”). Khi bạn cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào cho Ferrero, Ferrero phải xử lý dữ liệu đó theo luật pháp hiện hành, có thể bao gồm lưu giữ và báo cáo Dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ nghĩa vụ về thuế, hải quan hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác. Hoạt động xử lý dữ liệu cho mục đích này không cần có sự đồng ý vì đây là hoạt động cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (GDPR, điều 6, 1a).

 • Nhằm ngăn chặn và phát hiện hành vi lạm dụng Trang web hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào được thực hiện thông qua Trang web (“Lạm dụng/Gian lận”). Hoạt động xử lý cho mục đích này là cần thiết để đảm bảo lợi ích chính đáng của Ferrero trong việc ngăn chặn và phát hiện các hoạt động gian lận hoặc lạm dụng Trang web (cho các mục đích có nguy cơ phạm tội).

 • Nhằm phân tích và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cải thiện Trang web, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và dịch vụ của Ferrero, thực hiện phân tích thống kê và phân tích nhân khẩu học về khách hàng doanh nghiệp và người dùng đã đăng ký của Ferrero (“Phân tích”). Hoạt động xử lý cho mục đích này là cần thiết để đảm bảo lợi ích chính đáng của Ferrero trong việc phát triển và quản trị Trang web và để cải thiện các dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu người dùng cung cấp Dữ liệu cá nhân để duyệt các trang công khai của Trang web. Người dùng không bắt buộc phải cung cấp Dữ liệu cá nhân cho những mục đích nêu trên. Tuy nhiên, nếu không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (được nêu trong biểu mẫu đăng ký, nếu có) thì có thể người dùng sẽ không thể hoàn thành quá trình đăng ký hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ liên quan.

Ai sẽ có thể truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn?

Trong khuôn khổ hoạt động của dữ liệu và nhằm phục vụ các mục đích nêu trên, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các tổ chức sau (“Người nhận”):

 • Các công ty khác trong Tập đoàn Ferrero để phục vụ các mục đích quản trị nội bộ; và

 • Các đơn vị xử lý dữ liệu được chỉ định, có vai trò cung cấp dịch vụ xử lý hoặc dịch vụ phụ trợ cụ thể (ví dụ: lưu trữ dữ liệu, giúp chúng tôi gửi tin nhắn, lưu trữ web, quản lý cuộc thi, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ CNTT liên quan đến hoạt động của Trang web, gửi email) thay mặt cho Ferrero và theo hướng dẫn của chúng tôi, trong đó khả năng bảo vệ dữ liệu của những đơn vị này đã được Ferrero kiểm tra trước khi kết giao thỏa thuận xử lý dữ liệu bắt buộc. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi để có danh sách cập nhật đầy đủ về các đơn vị xử lý dữ liệu được chỉ định, có thể bao gồm các công ty khác trong Tập đoàn Ferrero;

 • Một số cá nhân nhất định được Ferrero ủy quyền xử lý Dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các hoạt động liên quan chặt chẽ đến việc cung cấp các dịch vụ thông qua Trang web (ví dụ: bảo trì kỹ thuật cho thiết bị mạng và mạng truyền thông điện tử) - đây là những người đã thực hiện nghĩa vụ bảo mật hoặc phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý liên quan về bảo mật (ví dụ: nhân viên của Ferrero);

 • Các tổ chức, phòng ban hoặc cơ quan công quyền theo luật hiện hành hoặc lệnh ràng buộc của các tổ chức, phòng ban hoặc cơ quan đó. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi thực sự cho rằng quyết định tiết lộ là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Dữ liệu cá nhân sẽ không được tiết lộ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, trừ trường hợp có giao dịch doanh nghiệp bất thường mà trong đó Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển giao hoặc đóng góp cho đơn vị mua/thuê bên thứ ba hoặc đơn vị được chuyển giao.

Truyền dữ liệu

Dữ liệu cá nhân có thể được truyền đến các quốc gia khác có trụ sở hoặc máy chủ của Ferrero hoặc của bất kỳ nhà cung cấp nào của chúng tôi, miễn là đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp.

Trẻ em

Để tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, Ferrero không cố ý thu thập bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của trẻ em dưới 16 tuổi. Ferrero đặc biệt coi trọng quyền riêng tư của trẻ em. Do đó, cha mẹ hoặc người giám hộ nên hỗ trợ và hướng dẫn trẻ em dưới 16 tuổi có thể có ý định duyệt Trang web hoặc truy cập các dịch vụ do Ferrero cung cấp. Trẻ em dưới 16 tuổi không nên sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của Ferrero. Trong trường hợp Ferrero phát hiện ra mình đã vô tình thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi, Ferrero sẽ ngay lập tức xóa những thông tin đó.

Bảo mật dữ liệu cá nhân

Tất cả Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý thông qua Trang web sẽ được lưu trữ và xử lý để giảm thiểu rủi ro bị phá hủy, mất mát (bao gồm mất mát do vô tình), truy cập/sử dụng trái phép hoặc sử dụng không phù hợp với mục đích thu thập ban đầu. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua các biện pháp an ninh về kỹ thuật và tổ chức do Ferrero đưa ra. Danh sách chi tiết các biện pháp an ninh của Ferrerotại đây

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Thông thường, Ferrero sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong chừng mực cần thiết theo đúng lý do thu thập:

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Cung cấp dịch vụ sẽ được Ferrero giữ trong khoảng thời gian được coi là thực sự cần thiết để thực hiện các mục đích đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin trong thời gian lâu hơn nếu cần để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ hoặc để bảo vệ lợi ích của Ferrero liên quan đến trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ hoạt động Cung cấp dịch vụ..

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Tiếp thị và Lập hồ sơ  sẽ được  Ferrero lưu giữ từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn rút lại lựa chọn đồng ý đó. Nếu bạn không rút lại lựa chọn đồng ý, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý lại sau khoảng thời gian cố định là 24 tháng. Sau khi bạn rút lại lựa chọn đồng ý (hoặc không đồng ý theo yêu cầu gia hạn), Dữ liệu cá nhân sẽ không còn được sử dụng cho những mục đích này nữa, mặc dù Ferrero vẫn có thể lưu giữ dữ liệu này vì có thể dữ liệu này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Ferrero liên quan đến trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ quá trình xử lý này.

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý cho Thư vặt sẽ được Ferrero lưu giữ từ thời điểm bạn cung cấp cho Ferreroo cho đến khi bạn từ chối hoạt động xử lý này. Sau khi bạn từ chối, Dữ liệu cá nhân sẽ không còn được sử dụng cho những mục đích này nữa, mặc dù Ferrero có thể vẫn lưu giữ dữ liệu đó, đặc biệt là khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Ferrero liên quan đến trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ quá trình xử lý này.

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý để Tuân thủ sẽ được Ferrero lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết theo các nghĩa vụ pháp lý cụ thể cho Dữ liệu cá nhân được xử lý.

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý để ngăn chặn Lạm dụng/Gian lận và phục vụ Phân tích sẽ được  Ferrero lưu giữ nếu được coi là thực sự cần thiết để thực hiện các mục đích thu thập.

Sau khoảng thời gian đó, tất cả dữ liệu sẽ được xóa hoặc ẩn danh, ngoại trừ dữ liệu mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ trong thời gian dài hơn.

Bạn có những quyền gì? Bạn có thể thực hiện quyền của mình như thế nào?

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền thực hiện các quyền sau đây bất kỳ lúc nào:

 • Nhận thông tin xác nhận về Dữ liệu cá nhân của bạn mà Ferrero đang xử lý cũng như truy cập và lấy bản sao của dữ liệu đó;

 • Cập nhật, sửa đổi và/hoặc chỉnh lại Dữ liệu cá nhân của bạn nếu không chính xác hoặc không đầy đủ;

 • Yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cảm thấy rằng hoạt động xử lý là không cần thiết hoặc bất hợp pháp, ẩn danh cho Dữ liệu cá nhân, chặn dữ liệu nằm trong hoạt động xử lý bất hợp pháp hoặc đặt giới hạn cho hoạt động xử lý;

 • Từ chối cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân, dựa trên cơ sở phù hợp với tình huống cụ thể nếu bạn cho rằng phải ngăn Ferrero xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích nhất định;

 • Từ chối cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân tạo ra vì mục đích gửi tài liệu quảng cáo, bán hàng trực tiếp, nghiên cứu thị trường hoặc trao đổi thông tin thương mại;

 • Rút lại lựa chọn đồng ý cho phép xử lý (đối với mục đích Tiếp thị và Lập hồ sơ trong đó sự đồng ý của bạn là cơ sở pháp lý để xử lý – điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý diễn ra trước khi bạn rút lại lựa chọn của mình.

 • Yêu cầu hạn chế hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp bạn cảm thấy rằng Dữ liệu cá nhân được xử lý là không chính xác hoặc việc xử lý là không cần thiết hoặc bất hợp pháp, cũng như trong trường hợp bạn từ chối cho phép xử lý;

 • Chọn không sử dụng quảng cáo dựa trên sở thích. Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để quản lý quảng cáo của mình trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Nếu bạn muốn chọn không sử dụng quảng cáo dựa trên sở thích, hãy nhấp vào đây hoặc nếu ở Liên minh Châu Âu, hãy nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung.

Xin lưu ý rằng bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi hầu hết Dữ liệu cá nhân mà mình cung cấp cho Ferrero (bao gồm tùy chọn email) bằng cách truy cập hồ sơ người dùng (nếu có) được tạo trên Trang web.

Khi yêu cầu dịch vụ qua Trang web, có thể bạn đã chọn một hoặc nhiều phương tiện liên lạc mà qua đó chúng tôi thực hiện xử lý Dữ liệu cá nhân cho mục đích Tiếp thị (ví dụ: điện thoại, SMS, email, thư từ, mạng xã hội). Bạn có thể rút lại lựa chọn đồng ý với hoạt động xử lý này đối với tất cả các phương tiện liên lạc đã chọn hoặc bạn có thể chọn chỉ chặn các phương tiện cụ thể (ví dụ: nếu chỉ rút lại lựa chọn đồng ý đối với các thông tin tiếp thị qua SMS, bạn sẽ không nhận được thêm thông tin qua SMS, nhưng có thể sẽ tiếp tục nhận qua email), thông qua hồ sơ người dùng mà bạn tạo trên Trang web (nếu có). Bạn cũng có thể rút lại lựa chọn đồng ý cho mục đích  Tiếp thị (đối với thông tin liên lạc nhận được qua email) bằng cách chọn liên kết thích hợp ở cuối mỗi thông điệp tiếp thị.

Bạn có thể rút lại lựa chọn đồng ý cho mục đích Lập hồ sơ thực hiện bằng cookie. Trường hợp nếu đưa ra lựa chọn đồng ý cho mục đích Lập hồ sơ thông qua hộp đánh dấu cụ thể, bạn có thể rút lại lựa chọn đồng ý này bằng cách thay đổi tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào trong hồ sơ người dùng mà bạn tạo trên Trang web (nếu có).

Bất kỳ lúc nào bạn cũng được phép thực thi các quyền theo luật pháp hiện hành bằng cách gửi yêu cầu liên quan đến Bộ phận Bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ email: privacy.apac@ferrero.com.

Sửa đổi

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2018..

Ferrero có quyền sửa đổi một phần hoặc toàn bộ Chính sách quyền riêng tư này hoặc đơn giản là cập nhật nội dung chính sách, ví dụ: do thay đổi trong luật pháp hiện hành. Nếu Ferrero thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Trang web trước khi thay đổi có hiệu lực.Do đó,Ferrero mời bạn thường xuyên truy cập Chính sách quyền riêng tư này để biết phiên bản cậyp nhật mới nhất của Chính sách quyền riêng tư, qua đó giúp bạn luôn nắm được thông tin về cách Ferrero thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân.