Home
Toy Lion

Niềm bất ngờ cho mọi người

Toy Lion

Trong hơn 40 năm, chúng tôi đã mang đến nụ cười trên gương mặt của trẻ thơ bằng các loại đồ chơi nhỏ bên trong những quả trứng Kinder. Mỗi món đồ chơi này đều được thiết kế đặc biệt, kiểm nghiệm và xác minh độ tuổi để phù hợp hoàn hảo với các em.

Toy Bike

Luôn phù hợp với độ tuổi

Toy Bike

Chúng tôi sử dụng Đánh Giá Độ Tuổi giúp đánh giá độ tuổi phù hợp cho món đồ chơi tạo sự bất ngờ dựa trên các nghiên cứu phát triển tâm lý và Tài Liệu Tham Khảo Pháp Lý hiện hành.

Để thực hiện việc xác định độ tuổi, đặc điểm và chức năng chơi cụ thể của đồ chơi phù hợp với khả năng của trẻ em ở một nhóm tuổi cụ thể.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc đảm bảo rằng khách hàng biết đồ chơi Kinder nào bị cấm sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi và để đảm bảo điều này, nên có sự giám sát của người lớn trong khi chơi các món đồ chơi của chúng tôi.

Còn rất nhiều thông tin để tìm hiểu!