Home

המחויבות שלנו למקורות חומרי גלם ברי קיימא

אנו בוחרים בקפידה את הספקים והחקלאים שלנו ברחבי העולם ועובדים איתם כדי לעזור להגן על האנשים ועל כדור הארץ.
אנו מטפחים קשרים ארוכי טווח עם הספקים שלנו כדי להבטיח שהם מבינים, פועלים ומאמצים את הערכים שלנו לגבי מקורות חורמי גלם ברי קיימא, שקופים והוגנים. אנו מקפידים שהספקים שלנו יפעלו על פי שלושה כללים קפדניים הכלולים בגישה שלנו למקור הוגן ובר קיימא, המתוארים בקוד הספקים שלנו: שמירת על זכויות אדם ועל מוסכמות חברתיות, הגנת סביבה, שקיפות ועקיבות.

קוד ספק

 

עקיבות חומרי הגלם שלנו

העקיבות מאפשרת לנו לפקח על האופן שבו חומרי הגלם שלנו מיוצרים ולדעת מהיכן הם מגיעים. כבר השגנו עקיבות עד רמת כניסת חומר הגלם לחווה ועד ליציאתו ממנה עבור חלק מחומרי הגלם שלנו ואנו מחויבים לעבוד עם הספקים שלנו כדי להגביר כל הזמן את הנראות והשקיפות של שרשרת האספקה שלנו.                                                                                                                 
אחת הדרכים שבהן אנו עושים זאת היא באמצעות מיפוי אזורים שונים בתוך החווה החקלאית, המיפוי הינו כלי שעוקב אחר מיקומן וגודלן של החוות מהן אנו רוכשים, ומאפשר לנו לדעת היכן, כיצד ועל ידי מי גודלו חומרי הגלם שלנו, כך שנוכל ליזום התערבויות להגנה על איכות הסביבה ונוכל לתמוך בפרנסה בת קיימא עבור קהילות מקומיות, תוך מניעת סיכונים. 

תוכניות הסמכה הן מנוף נוסף לגישה שלנו. הן מספקות הבטחה של צד שלישי לכך שדרישות עקיבות ספציפיות ותקני קיימות שנקבעו על ידי גופים בלתי תלויים ימולאו.

אנו מחפשים מצוינות לאורך כל שרשרת הערך -שרשרת הפעילות המלאה של העסק ביצירת מוצר או שירות- תוך התמקדות מיוחדת באיכות הכלכלית, החברתית והסביבתית של יצור חומרי הגלם עליהם אנו מסתמכים לייצור המוצרים שלנו. 

 

יש עוד המון לחקור!

איכותי וטעים

פינוק מחושב

חשיבות המשחק

אריזה בת קיימא