Polityka prywatności iOS

Aby zobaczyć nasze praktyki dotyczące dzieci, kliknij tutaj Ferrero International S.A , spółka wchodząca w skład Grupy Ferrero (w dalszym ciągu dokumentu: „Ferrero"), stworzyła aplikację Magic Kinder (w dalszym ciągu dokumentu: „Aplikacja") służącą rozrywce i zabawie dzieci oraz dorosłych, dostarczaną rodzicom przez godnego zaufania dostawcę treści, dzięki czemu rodzice mogą zachować pełną i bezpośrednią kontrolę nad dziećmi korzystającymi z przedmiotowej aplikacji. Aplikacja angażuje w zabawę całą rodzinę i wzmacnia więzi rodzinne. Aby mogli Państwo używać naszej aplikacji, konieczne jest przetwarzanie pewnych danych osobowych, np.: Państwa adresu e-mail. Korzystając z naszych usług zgadzacie się Państwo na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności, która opisuje nasze praktyki związane z wykorzystaniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji, które otrzymujemy od Państwa lub uzyskujemy poprzez naszą aplikację Magic Kinder. Państwa zaufanie i prywatność są dla nas kwestią niezwykle ważną, dlatego też dążymy do przetwarzania możliwie jak najmniejszej liczby danych osobowych, zobowiązując się jednocześnie do ich przetwarzania w sposób odpowiedni i zgodny z prawem. „Przetwarzanie" oznacza wszelkie wykorzystanie informacji lub styczność z nimi, w tym gromadzenie, przechowywanie, usuwanie, wykorzystywanie, łączenie i ujawnianie informacji. Ferrero zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie bez konieczności uprzedniego powiadamia o takim zamiarze. Wszelkie zmiany będą przez nas zamieszczane na stronie www.kinder.com/magic-kinder dlatego też zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej wersji Polityki Prywatności. Link do Polityki Prywatności w naszej Aplikacji przekieruje Państwa urządzenie na stronę aktualnej wersji Polityki Prywatności. Polityka Prywatności nie jest umową, w związku z czym nie rodzi żadnych praw i zobowiązań.

Cel

Aplikacja przetwarza dane w celu (i) świadczenia i podnoszenia jakości usługi oraz (ii) sprawdzania zgłoszeń o nadużyciu oraz w celu współpracy z organami ochrony porządku publicznego. Państwa dane osobowe nie są przez nas sprzedawane ani przekazywane w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim; nie będą Państwo od nas otrzymywać żadnych ofert, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody. Do oceny korzystania z naszych usług, a także dla celów statystycznych, wykorzystujemy jedynie dane zanonimizowane.

Jakie informacje gromadzi nasza Aplikacja i jak je wykorzystuje?

 

Informacje przekazane przez użytkownika

Aplikacja gromadzi informacje, które podają Państwo przy pobieraniu i rejestracji aplikacji. Podanie niektórych informacji w procesie rejestracji jest konieczne do korzystania z podstawowych funkcji Aplikacji. Podczas rejestracji można dobrowolnie podać dodatkowe informacje, aby uzyskać dostęp do pewnych funkcji oferowanych przez Aplikację. Podczas rejestracji i korzystania z Aplikacji podajecie Państwo (a) imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, wiek, nazwę użytkownika, hasło i inne informacje konieczne do rejestracji; (b) informacje podawane zwykle przy kontakcie z obsługą klienta. Możemy także od czasu do czasu, używając podanych przez Państwa danych, kontaktować się z Państwem w celu powiadomienia o ważnych kwestiach oraz, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę przy rejestracji, przesyłania informacji o ofertach i promocjach.

Informacje gromadzone automatycznie

Ponadto Aplikacja może gromadzić pewne informacje automatycznie, w tym między innymi typ używanego urządzenia, unikalny nr ID urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, dane o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, typie używanej przeglądarki internetowej i informacje o sposobie używania Aplikacji. Aplikacja może mieć automatyczny dostęp do pewnych informacji i/lub elementów urządzenia. Takie gromadzenie danych następuje wyłącznie w celu dostarczania usług w ramach Aplikacji, którą zgodziliście się Państwo używać. Do przesyłania, w trybie push, na Państwa urządzenie mobilne powiadomień w odpowiedzi na prośby o aktualizacje i sugestie będzie służył token powiadomień w trybie push (np.: przez skanowanie kodów QR) lub automatycznie (np.: za pomocą znaków wodnych audio).

Czy Aplikacja gromadzi dokładne informacje o lokalizacji urządzenia?

Aplikacja nie gromadzi dokładnych informacji o lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego.

Czy strony trzecie widzą i/lub mają dostęp do informacji zebranych przez Aplikację?

Możemy ewentualnie ujawnić i przekazać Państwa dane osobowe dostawcom usług zatrudnionym przez nas do pomocy przy dostarczaniu naszych usług (w tym między innymi wpisywanie danych, zarządzanie bazami danych, powiadamianie o promocjach, produktach i usługach, usługi dostawy i usługi potwierdzenia członkostwa oraz weryfikacja) (zwanymi dalej „Dostawcami usług"). Dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności i wykorzystywania Państwa danych osobowych jedynie w zakresie określonym powyżej, i niewykorzystywania ich do własnych celów (w tym marketing bezpośredni). Zazwyczaj, wyłącznie zagregowane i zanonimizowane dane, są okresowo przesyłane do zewnętrznych serwisów w celu ulepszenia Aplikacji i naszych usług. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim jedynie w trybie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności. Informacje o Użytkowniku gromadzone automatycznie możemy ujawniać w następujących przypadkach: zgodnie z wymogami prawa, tak aby odpowiadać na wezwania lub brać udział w podobnych procesach prawnych; jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie informacji jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa naszego lub innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania urzędowe; nasi zaufani dostawcy usług, działający w naszym imieniu, nie wykorzystują w sposób niezależny informacji, które im ujawniamy, i wyrazili zgodę na stosowanie się do zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Jeśli firma Ferrero będzie brała udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, zostaniesz o tym przez nas powiadomiony za pośrednictwem wyraźnej noty opublikowanej na naszej Stronie informującej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania tych informacji, a także o wszelkich opcjach do wyboru, jakie będziesz mieć w związku z tymi informacjami.

Reklama aplikacji Magic Kinder

NIE współpracujemy z sieciami reklamowymi stron trzecich. Możemy promować naszą aplikację Magic Kinder tylko za pośrednictwem reklamy internetowej na niniejszej Stronie. Jeśli klikniesz na taką reklamę i przejdziesz bezpośrednio do Sklepu z aplikacjami iTunes lub innej platformy, do sieci reklamowej mogą zostać wysyłane informacje nie identyfikujące Cię, takie jak identyfikator urządzenia w telefonie, abyśmy my i oni mogli śledzić skuteczność (np. konwersje) naszej reklamy. Oprócz zdarzeń konwersji informacje takie mogą być również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń, szacowania liczby unikalnych użytkowników, wykrywania błędów lub wykrywania oszustw i zabezpieczeń. Podczas korzystania z aplikacji Magic Kinder z urządzenia zostaje odczytany jego unikatowy identyfikator (który różni się w zależności od producenta urządzenia i systemu operacyjnego) lub zostaje on z urządzeniem powiązany; identyfikator ten ma być następnie użyty jako anonimowy identyfikator dla celów analizy i wydajności. Nie przechowujemy ani nie udostępniamy osobom trzecim tego identyfikatora ani innych niepowtarzalnych informacji zebranych lub używanych przez aplikację, z wyjątkiem dostawców usług, których produkt analityczny generuje ten identyfikator, aby śledzić i analizować działanie naszej aplikacji Magic Kinder. Nie wykorzystujemy informacji zebranych w obrębie aplikacji, aby przedstawiać Ci do reklamy nacelowane na konkretnego odbiorcę. Aplikacja Magic Kinder posiada oddzielną i niezależną politykę prywatności, którą można znaleźć pod tym linkiem.

Prawo do dostępu, wprowadzania zmian i rezygnacji

Odinstalowując Aplikację możecie Państwo przerwać gromadzenie przez nią informacji. Można w tym celu skorzystać ze standardowego procesu odinstalowania, dostępnego na Państwa urządzeniach, lub przez mobilną aplikację portalu handlowego lub sieci. Prosimy pamiętać, że zawsze możecie Państwo skorzystać z prawa do dostępu, wprowadzania zmian, usuwania i wnoszenia sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami mailowo na adres privacy@ferrero.com

Podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych

Do przechowywania danych firma Ferrero wybrała firmę Amazon Web Services, Inc. (AWS) jako swojego dostawcę usług w chmurze. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 (niezależna rada doradcza złożona z przedstawicieli organów ds. ochrony danych wszystkich państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej) zatwierdziła Umowę o przetwarzanie danych AWS, która zawiera klauzule modelu. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 ustaliła, że ​​umowa o przetwarzanie danych AWS spełnia wymogi dyrektywy w odniesieniu do klauzul modelu. Więcej szczegółów na temat zatwierdzenia umowy o przetwarzanie danych AWS przez grupę roboczą utworzoną na mocy art. 29 można znaleźć na stronie internetowej: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html

Polityka przechowywania danych, Zarządzanie Państwa danymi

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak korzysta on z Aplikacji i przez uzasadniony czas po zaprzestaniu korzystania z aplikacji. Automatycznie zgromadzone dane przechowujemy do 6 miesięcy, a następnie możemy je przechowywać w formie zbiorczej. Jeżeli chcieliby Państwo usunąć dane, które dostarczyliście przez Aplikację, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@ferrero.com; odpowiedzi udzielimy w możliwie najkrótszym czasie. Należy podkreślić, że niektóre lub wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika mogą być wymagane do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji; ponadto może istnieć obowiązek prawny przechowywania pewnych danych.

Dzieci

Nie używamy Strony do świadomego pozyskiwania danych od osób w wieku poniżej 16 lat lub do oferowania im produktów. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres privacy@ferrero.com. Usuniemy takie informacje z naszych plików w rozsądnym czasie. W przypadku zamiaru gromadzenia i przechowywania danych osobistych dzieci w wieku poniżej 16 lat w związku z korzystaniem z określonej funkcji w Aplikacji najpierw powiadamiamy rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskujemy od niego zgodę, zgodnie ze stosownymi przepisami, takimi jak amerykańska ustawa dotycząca bezpieczeństwa dzieci w Internecie (COPPA), o ile nie mają zastosowania wyjątki od tych przepisów. Umożliwiamy również rodzicom przeglądanie danych osobistych ich dzieci, przerwanie dalszego gromadzenia lub użytkowania takich informacji oraz zażądanie ich usunięcia. Więcej informacji na temat amerykańskiej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie (COPPA) można znaleźć w tym prostym jednostronicowym przewodniku wydanym przez serwis kidSAFE Seal Program, dostępnym pod adresem https://www.kidsafeseal.com/aboutourseals.html

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji jest ważne dla firmy Ferrero i zależy nam na zachowywaniu poufności Twoich danych. W celu ochrony gromadzonych, przetwarzanych i utrzymywanych informacji wdrożyliśmy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne, administracyjne i proceduralne. Zabezpieczenia te są regularnie sprawdzane w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i niewłaściwym przetwarzaniem Twoich danych, a także w celu zachowania ich dokładności i integralności. Na przykład, dostęp do tych danych mają tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy, którzy muszą je znać w celu obsługi, rozwijania lub ulepszania serwisu. Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić rozsądne bezpieczeństwo informacji przetwarzanych i przechowywanych, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa. Z przyczyn technicznych i operacyjnych dane osobowe mogą być przenoszone za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej, gdzie europejskie przepisy o ochronie danych nie mają zastosowania. Zasady ochrony prywatności poza UE mogą nie zapewniać takiego samego wysokiego poziomu ochrony.

Zmiany

Ta Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana z jakiegokolwiek powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności, zamieszczając nową Politykę Prywatności na naszej stronie www.kinder.com/magic-kinder i zaktualizujemy podaną datę. Zaleca się regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian, ponieważ dalsze korzystanie oznacza zatwierdzanie wszystkich zmian. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, możemy powiadomić Cię o tym w sposób bardziej wyraźny w celu wcześniejszego uzyskania Twojej zgody lub zgody Twojego rodzica albo opiekuna prawnego.

Kontakt

Pytania dotyczące prywatności Kontakt na adres e-mail privacy@ferrero.com Kontakt telefoniczny (tylko dla USA) numer tel. (800) 688-3552 FREE lub (732) 764-9300 Kontakt pocztą Ferrero International S.A., z siedzibą w przy 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg Luksemburg