Toy Lion

הפתעה בכל ביצה

Toy Lion

כבר יותר מ- 40 שנה אנחנו מעלים חיוך מאושר על פניהם של ילדים באמצעות צעצועים קטנים שחבויים בתוך ביצי Kinder. כל אחד מהחטיפים האלה פותח, נבדק ואומת באופן מיוחד להתאמה לכל שכבת גיל ייעודית.