Home
Toy Lion

הפתעה בכל ביצה

Toy Lion

כבר יותר מ- 40 שנה אנחנו מעלים חיוך מאושר על פניהם של ילדים באמצעות צעצועים קטנים שחבויים בתוך ביצי Kinder. כל אחד מהחטיפים האלה פותח, נבדק ואומת באופן מיוחד להתאמה לכל שכבת גיל ייעודית.

Toy Bike

התאמה לשכבת גיל

Toy Bike

אנחנו משתמשים בסולם לדירוג גילאים שעוזר לנו להעריך את טווח הגילאים שלו כל צעצוע הפתעה מתאים, על סמך מחקרים פסיכולוגיים בנושא התפתחות ואסמכתאות משפטיות עדכניות.

כדי לזהות את שכבת הגיל המתאימה, אנחנו מתאימים בין המאפיינים ופונקציות המשחק הספציפיים של כל צעצוע ליכולות של ילדים בכל שכבת גיל.

אנחנו נוקטים זהירות יתרה כדי לוודא שלקוחות יידעו אילו צעצועי Kinder אסורים לשימוש של ילדים מתחת לגיל שלוש; וכדי להבטיח זאת, מומלצת השגחה הורית במהלך משחק עם הצעצועים שלנו.

הרבה יותר לחקור!