Home

עדכון הודעה בדבר איסוף מוצרי קינדר המיוצרים במפעל בבלגיה

פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ, היבואן הרשמי של מוצרי פררו בישראל,
מודיעה בזאת על עדכון הודעתה הקודמת מיום 6.4.2022 בדבר איסוף יזום של מוצרי
"Kinder Schoko-Bons" (46 גר' ו-125 גר') ו-"Kinder ביצת הפתעה Maxi" (100 גר') המיוצרים במפעל בבלגיה.

עדכון זה מחליף את ההודעה הקודמת ומרחיב אותה, ולפיו יאספו כלל המוצרים האמורים (ללא הגבלה של מספרי אצוות ותאריכי תפוגה)
המיוצרים במפעל בבלגיה ושיובאו על ידי פרימיום לישראל. זאת, לאור גילוי ממצאי סלמונלה במפעל בבלגיה.
פרימיום נמצאת בקשר עם שירות המזון הארצי במשרד הבריאות בנושא ומבצעת איסוף של המוצרים האמורים.

מי שמחזיק במוצרים כאמור מתבקש שלא לצרוך אותם ולהחזירם לנקודת המכירה.
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים בטלפון 3658* או בכתובת האימייל הבאה: consumer.care@ferrero.com

כל שאר מוצרי פררו, המיובאים ע"י פרימיום, ממגוון מותגי Kinder אינם מושפעים ע"י איסוף יזום זה היות והם מיוצרים במפעלים אחרים.
אנו מצרים על המקרה ומבהירים כי אנו רואים בבטיחות המזון כחשיבות עליונה ונפעל לשמירת ולחיזוק אמון ציבור הצרכנים במוצרי פררו.

בכבוד רב,
פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ