Home

Atsakomybės apribojimai

Komercinė informacija

 

„Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“

Registruota Varšuvos apygardos teisme, Varšuvoje, Nacionalinio teismo registro 13-tąjame komerciniame skyriuje.

Nacionalinio Lenkijos teismo registras (KRS): 0000492113

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (NIP): 1080016327

Įpakavimo ir atliekų tvarkymo registracijos numeris (BDO): 000010815

Įstatinis kapitalas 30,005,000 PLN

 

„Ferrero Polska Sp. z o.o.“

Registruotas: Sostinės Varšuvos apygardos teisme, Nacionalinio teismo registro 13-ąjame komerciniame skyriuje.

Nacionalinio Lenkijos teismo registras (KRS): 0000063478

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (NIP): 5220101131

Įpakavimo ir atliekų tvarkymo registracijos numeris (BDO): 000119683

Įstatinis kapitalas 44,404,000 PLN

 

Autorinės teisės ir prekiniai ženklai

Interneto svetainė www.kinder.com (toliau - svetainė) yra vienintelė „Ferrero Polska Commercial Sp z o.o.“ nuosavybė (toliau - „Ferrero“), kurią ši įmonė sukūrė informacijos, komunikacijos ir pramogų tikslais, o vėliau vartotojams pateikė asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. „Ferrero“ prekės ženklas, produktai ir reklaminiai prekės ženklai svetainėje (įskaitant susijusius logotipus) ir visos su pavadinimais susiėjusios savybės, vaizdai ir šūkiai, kurie susieti su jais (toliau - prekės ženklai) yra išimtinė „Ferrero“ nuosavybė. Bet koks šių prekės ženklų naudojimas ar kopijavimas, neatsižvelgiant į paskirtį ir priežastis, yra griežtai draudžiamas, o už bet kokį šio draudimo pažeidimą „Ferrero“ imsis baudžiamosios atsakomybės. Draudžiama kopijuoti visus prekės ženklus, logotipus ir simbolius, pateiktus svetainėje. Jei prekės ženklai priklauso trečiosioms šalims, tai yra jų nuosavybė, o „Ferrero“ juos naudoja turėdama atitinkamus leidimus. Atskiri svetainės elementai, taip pat jų turinys (įskaitant, bet neapsiribojant, tekstais, vaizdais, grafika, garsais) yra saugomi autorinių teisių, priklausančių „Ferrero“ arba „Ferrero“ buvo suteiktos atitinkamos teisės. Draudžiamas bet koks, bet kokio pavidalo svetainės elementų ar jų turinio (viso ar dalies) kopijavimas, dauginimas, skelbimas, perdavimas.


Jokia svetainės kopija ar jos dalys negali būti naudojama komerciniams tikslams. Atsisiųsti svetainėje esančią medžiagą leidžiama tik tuo atveju, jei svetainėje yra aiškiai suteikti atitinkami leidimai. Šios rūšies licencija taikoma tik privačiam naudojimui skirtų medžiagų rinkimui; šios medžiagos negali būti naudojamos komerciniais tikslais; bet kokia kita forma yra taip pat draudžiama. Nė vienas iš svetainėje esančių elementų negali būti laikomas numanomu ar paslėptu leidimu trečiosioms šalims naudoti „Ferrero“ prekės ženklus, tekstus, paveikslėlius, grafiką, garsus ar kitus elementus. Turinys publikuotas svetainės naudotojų bus reglamentuotas atitinkamuose teisės aktuose, kuriuose bus apibrėžtos turinio siuntimo ir dalinimosi sąlygos. Prieš publikuojant turinį, būtina perskaityti nuostatus. „Ferrero“ nuolat atnaujina puslapio turinį. Tuo pačiu metu ji neatsako už jokius svetainės informacijos trūkumus, netikslumus ar klaidas. „Ferrero“ neatsako už jokią žalą, kurią vartotojai patyrė dėl apsilankymo svetainėje arba dėl nesugebėjimo saugiai atsisiųsti medžiagą (kuri leidžiama) iš svetainės, įskaitant žalą, padarytą IT ir programinei įrangai.

 

Saugumas

„Ferrero“ patikrino svetainę ir su ja susietus puslapius. Juose nėra pavojingo ar nemalonaus vaikams turinio. Reklamuojamos prekės negali būti nupirktos iš internetinės svetainės tiesiogiai. Tuo pat metu „Ferrero“ yra atsakinga tik už savo internetinės svetainės turinį ir negali būti atsakinga už trečiųjų šalių svetainių, su kuriomis ji yra susieta, medžiagą, nes ji jos nekontroliuoja.