Home

Atsakingo žaliavų tiekimo įsipareigojimas

Atidžiai renkamės tiekėjus ir ūkininkus iš įvairių šalių ir bendradarbiaujame su jais, siekdami apsaugoti žmones ir planetą. 
Su tiekėjais puoselėjame ilgalaikius ryšius ir stengiamės, kad jie suprastų mūsų sąžiningo, tvaraus bei skaidraus žaliavų tiekimo principus ir jų nuoširdžiai laikytųsi. Bendradarbiavimas su tiekėjais paremtas trimis svarbiausiais sąžiningo ir tvaraus žaliavų tiekimo principais, apibūdintais mūsų tiekėjų kodekse. Tie principai yra: žmogaus teisės ir socialinė praktika, aplinkos apsauga ir skaidrumas, atsekamumas.

Ingredientų atsekamumas

Užtikrindami žaliavų atsekamumą visada žinome, kaip jos paruošiamos ir iš kur atkeliauja. Jau pasiekėme kai kurių žaliavų atsekamumą ūkio vartų lygiu ir esame pasiryžę toliau bendradarbiauti su tiekėjais, kad didintume tiekimo grandinės matomumą ir skaidrumą.

Pavyzdžiui, to siekiame sudarydami ūkininkų žemėlapį. Tai įrankis, kuriame sužymėti žaliavas tiekiantys ūkiai ir jų dydis – taip žinome, kur, kaip ir kas išaugino žaliavas. Turint šiuos duomenis mums lengviau prisidėti prie aplinkos saugojimo ir paremti tvarų vietos bendruomenių pragyvenimą, užkertant kelią įvairiai rizikai.

Dar vienas svarbus reikalavimas, kurį keliame ūkiams – sertifikato turėjimas. Sertifikatu trečiosios šalys užtikrina, kad ūkyje laikomasi konkrečių nepriklausomų subjektų nustatytų atsekamumo reikalavimų ir tvarumo standartų.

Siekiame ištobulinti visą vertės grandinę. Didžiausią dėmesį skiriame žaliavų kokybei ekonomine, socialine ir aplinkosaugos prasme. Būtent iš tokių žaliavų gaminame jūsų pamėgtus skanėstus. 

PATYRINĖKITE DAUGIAU!

Gardi kokybė

Apgalvotas malonumas

Poreikis žaisti

Tvarios pakuotės