Home

Vi strävar efter hållbara inköp

Vi väljer omsorgsfullt ut leverantörer och lantbrukare runt om i världen och samarbetar med dem för att skydda människor och vår planet.
Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra leverantörer för att säkerställa att de förstår, utövar och omfamnar våra värderingar om rättvisa, hållbara och transparenta inköp. Vi arbetar med våra leverantörer enligt tre pelare, som är vår strategi för rättvisa och hållbara inköp och som beskrivs i vår Leverantörskod: Mänskliga rättigheter och samhällsengagemang, miljöskydd och transparens samt spårbarhet.

Våra ingrediensers spårbarhet

Spårbarhet gör att vi kan övervaka hur våra råvaror produceras och varifrån de kommer. Vi har redan uppnått spårbarhet ner till enskilda gårdar för vissa av våra råvaror och vi strävar efter att arbeta med våra leverantörer för att kontinuerligt öka spårbarhet och transparens i vår leveranskedja.

Ett av sätten vi gör det på är genom att kartlägga lantbrukare med ett verktyg som registrerar platsen och storleken på de gårdar vi köper in våra produkter från. Det gör att vi kan veta var, hur och av vem våra råvaror odlas, så att vi kan rikta in våra insatser på att skydda miljön och stötta hållbar försörjning för de lokala samhällena samt motverka möjliga risker.

Certifieringar är en annan del av vår strategi. De ger garantier från tredje part om att specifika spårbarhetskrav och hållbarhetsstandarder som fastställts av fristående organisationer har uppfyllts.

Vi ställer höga krav längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på den ekonomiska, sociala och miljömässiga kvaliteten på de råvaror vi är beroende av för att kunna producera våra produkter.

Mycket Mer Att Utforska!

Välsmakande Kvalitet

Godsaker Med Omtanke

Vikten Av Att Leka

Förpackningarnas Hållbarhet