Home

KONKRETA RESULTAT

Kinder+Sport startades 2005 och fortsätter att växa. Målet är att ständigt förbättra och utveckla programmen, och man strävar hela tiden efter att uppnå effektiva mål.

AKTIVITETER VÄRLDEN ÖVER

Barn från olika länder som väntar på att börja spela en fotbollsmatch vid ett Kinder+ Sport-evenemang
Tack vare de många olika samarbetena har Kinder+Sport nu fått en verkligt global omfattning och har aktiviteter i 28 olika länder.
Barn från olika länder som väntar på att börja spela en fotbollsmatch vid ett Kinder+ Sport-evenemang

Ögonblick av rörelseglädje