Home

KINDER STÖTTAR EN GLÄDJEFYLLD UPPVÄXT

Trots svårigheter relaterade till pandemin och det partiella stoppet av evenemang på fältet inspirerar Kinder Joy of moving för närvarande 2,6 miljoner barn och deras familjer i 28 länder runt om i världen att bli aktiva, njuta av att röra på sig och utveckla livsfärdigheter på ett engagerande och roligt sätt. Kärnan i projektet är den starka tron att en positiv inställning till rörelse kommer att göra dagens barn, bättre vuxna i morgon.

KINDER OCH RÖRELSEGLÄDJEN

Kinder Joy of Moving inspirerar nu fyra miljoner barn och deras familjer i 36 länder runt om i världen att bli aktiva, ha roligt när de rör på sig och utveckla färdigheter för livet på ett engagerande och glädjefyllt sätt. Projektets grund är den starka övertygelsen om att en positiv inställning till att röra på sig gör dagens barn till bättre vuxna i framtiden.

KONKRETA RESULTAT

JOY OF MOVING-METODEN

Misson

Initiativet till detta projekt tar sin inspiration från Joy of Moving: en innovativ, vetenskapligt erkänd utbildningsmetod vars mål är att få barn att röra på sig genom lek, samtidigt som de utvecklar färdigheter inom fyra huvudsakliga områden: kondition, koordination, kognitiv funktion och kreativitet, vilka alla är färdigheter för livet. Joy of Moving förflyttar instinktivt fokus från resultat till glädje, från tävlan till samarbete.

Misson

VÅRA AKTIVITETER

Kinder Joy of Moving samarbetar runt om i världen med kvalificerade experter med hög profil, inklusive institutioner, myndigheter, universitet, olympiska kommittéer. Projektet organiserar och stöttar idrottsprogram i och utanför skolor, sportevenemang för barn och skoltävlingar med målet att se till att rörelse framför allt handlar om att barnen ska ha roligt. Kinder Joy of Moving håller också i områdesövergripande evenemang för att låta barn närma sig idrott. Projektet samarbetar med elitidrottare och tidigare mästare för att inspirera, och ger stöd åt forskningsprojekt som har fokus på fördelarna med en aktiv livsstil.

LÅT GLÄDJEN VINNA; OAVSETT VILKEN LEK DET GÄLLER

Oavsett vilken idrott det gäller, vilken idrottsplats eller lekplats, vilken nivå eller förmåga barnet har låter projektet Kinder Joy of Moving rörelseglädjen vinna.

VI SPRIDER RÖRELSEGLÄDJE ÖVER HELA VÄRLDEN

Många evenemang, många tillfällen att dela våra värderingar och glädjen i att vara aktiva tillsammans.
Vill du se mer? Besök vår YouTube-kanal