Home

Juridiske forhold

MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Ferrero Scandinavia AB (”Ferrero”) er forpligtet til at beskytte personoplysninger for brugerne af dette websted ("Webstedet") og vil gøre alt for at sikre, at brugernes personoplysninger behandles med respekt af deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt personlige værdighed, navnlig med hensyn til fortrolighed. Vi hos Ferrero har derfor udarbejdet denne meddelelse om databeskyttelse for kort at forklare dig, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet hos os.

Vi vil kunne anmode brugere om at afgive visse personoplysninger for at yde vores tjenester, og vi vil derfor gerne redegøre for de procedurer og måder, hvorpå vi håndterer oplysninger, der afgives til os.

Erklæringen om databeskyttelse vil også give dig fuld information, så du er i stand til at give sit samtykke til behandling af dine personoplysninger på en klar og informeret måde måde, hvor det er relevant.

Generelt vil alle oplysninger og data, som du opgiver, eller som på anden måde indsamles af os i forbindelse med webstedet, blive brugt af Ferrero i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 ("databeskyttelsesforordningen").

Dette indebærer navnlig, at enhver behandling af personoplysninger foretaget af Ferrero vil respektere principperne om lovlighed, fairness, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, opbevaringsbegrænsning, dataminimering, nøjagtighed, integritet og fortrolighed.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige vedrørende al behandling af personoplysninger, der foretages via webstedet, er Ferrero, med adresse Hjälmarekajen 3, 211 18 Malmö, Sverige. For at komme i kontakt med os vedrørende al information om behandling af personoplysninger hos Ferrero, herunder en liste over virksomhedens databehandlere, kan du kontakte: privacy.sca@ferrero.com.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger websitet, og navnlig når du afgiver oplysninger og uploader filer til webstedet for at få adgang til webstedets tjenester, vil Ferrero kunne indsamle og behandle oplysninger vedrørende dig som person, hvilket gør, at du kan identificeres, enten direkte eller sammen med supplerende oplysninger ("personoplysninger"). Disse oplysninger kan indsamles af Ferrero, både når du vælger at afgive dem (f.eks. når du bestiller ydelser, som Ferrero leverer via webstedet), eller blot ved at analysere din adfærd på webstedet.

Oplysninger, der frivilligt afgives af brugere

Når du opretter en konto på webstedet, vil du blive bedt om at afgive visse personoplysninger, f.eks. kontaktoplysninger (f.eks. dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit bopælsland og fysiske adresse) og marketingpræferencer,til de formål, der er angivet nedenfor.

Hvis webstedet giver dig mulighed for at registrere dig via din personlige profil på sociale medier (socialt medie login) med dit forudgående og genkaldelig samtykke, vil vi kunne opnå adgang til de samme begrænsede oplysninger i denne profil vedrørende dit navn, din alder, adresse, dine vaner og interesser, kontakter og billeder.

Browserdata

Webstedets funktion, som det er standard for alle websteder på internettet, indebærer anvendelse af edb-systemer og software, som indsamler oplysninger om webstedets brugere som led i webstedets rutinemæssige drift, hvis overførsel sker automatisk, når der bruges internet-kommunikationsprotokoller.

Selvom Ferrero ikke indsamler disse oplysninger med henblik på at knytte dem til bestemte brugere, er de imidlertid muligt, at de pågældende oplysninger i sig selv og gennem behandling og samkøring med yderligere data fra tredjepart, vil kunne gøre det muligt at identificere brugeren, enten direkte via disse oplysninger eller ved at anvende andre indsamlede oplysninger. Sådanne oplysninger skal også betragtes som personoplysninger.

Disse oplysninger omfatter adskillige parametre med relation til dit operativsystem og IT-miljø, herunder din IP-adresse, placering (land), din computers domænenavne, URI (Uniform Resource Identifier), adresser på ressourcer, du anmoder om på webstedet, tidspunktet for anmodningerne, oplysninger om dine aktiviteter på vores websted (f.eks. de sider, du besøger, de varer, du ser), den metode, der bruges til at sende anmodninger til serveren, størrelsen af den fil, der modtages som svar på en anmodning, den numeriske kode, som angiver status for det svar, der er sendt af serveren (vellykket, fejl osv.), oplysninger om den enhed (f.eks. din computer, tablet eller smartphone), du bruger til at gå ind på vores websted og så videre, ved hjælp af cookies og andre teknologier, der gør denne sporing mulig.

Sådanne oplysninger må kun benyttes af Ferrero til anonyme statistiske overmål vedrørende brugen af webstedet uden at knytte dem til en identifikation af brugerne, for at sikre dets korrekte drift og for at identificere fejl og/eller misbrug af webstedet. Disse data kan også bruges i forbindelse med undersøgelsen af erstatningsansvar i tilfælde af lovovertrædelser begået mod webstedet.

Behandlingsaktiviteter

Behandling af oplysninger foretages gennem procedurer og med tekniske og elektroniske hjælpemidler, som er egnede til at beskytte fortroligheden og sikkerheden omkring oplysningerne, og som består af indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, bearbejdning, ændring, udvælgelse, søgning, brug, justering, kombination, blokering, kommunikation, formidling, sletning og destruktion af data, herunder en kombination af to eller flere af disse aktiviteter

Hvorfor behandler vi disse oplysninger? Behandlingsformål og retlige grunde

Ferrero har til hensigt at bruge dine personoplysninger, der indsamles via webstedet, til følgende formål:

 • At sørge for svar eller tjenester, du anmoder om, herunder muligheden for at oprette en konto, at modtage oplysninger fra Ferrero og at sende dig beskeder ved hjælp af push-teknik, at bekræfte din identitet og hjælpe dig, hvis du glemmer dit login/password-oplysninger om nogen af Ferreros registreringstjenester, at giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde en registreret brugerprofil, at behandle transaktioner og tilmeldinger, du skal bruge, når det er nødvendigt, at kontakte dig og besvare dine henvendelser og forespørgsler, herunder e-mails, at behandle kortbetalinger og yde andre tjenester, som du måtte anmode om, at sende dig nyhedsbreve, du abonnerer på, som en service (kun indeholdende informativt indhold), atfærdiggøre indkøbsordrer og levere produkter købt på webstedet og yde andre tjenester, som du måtte anmode om ("ydelse af tjenester").

  Der kræves der intet samtykke til behandling af personoplysninger til de formål, idet denne behandling er nødvendig for at levere de ønskede tjenester og dermed med henblik på opfyldelsen af en kontrakt, du er part i, eller til gennemførelse af foranstaltninger, du har anmodet om forud for indgåelsen af en kontrakt (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

  Du er ikke forpligte til at afgive dine personoplysninger til Ferrero med henblik på formål; men hvis du ikke gør det, vil Ferrero ikke kunne yde dig nogen tjenester.

   
 • Med marketings-, reklame- og publicityformål, herunder at udføre direkte marketing samt at gennemføre undersøgelser, forskning , markedsstatistikker eller -undersøgelser via e-mail, SMS, push-meddelelser, pop-up bannere, instant messaging, telefonopkald fra en operatør, Ferreros officielle sider på sociale medier, vedrørende Ferreros produkter og tjenesteydelser ("marketing").

  Behandling med disse formål er baseret på dit samtykke kontrakt (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). Det er aldrig tvungent at give samtykke til Ferrero til brugen af dine personoplysninger til disse formål, og det får ingen følger for dig, hvis du vælger ikke at give det (udover ikke at kunne modtage yderligere markedsføringsmateriale fra Ferrero). Et afgivet samtykke kan også trækkes tilbage på et senere tidspunkt. At sende dig tilbud, kampagner eller andre oplysninger om vores produkter og services.

   
 • Til fremtidig markedsføring, reklame- og publicityformål, ved at sende dig direkte marketingkommunikation på e-mail vedrørende produkter og ydelser fra Ferrero, som er identiske med eller svarer til dem, du tidligere har anmodet om gennem brug af webstedet ("blød opt-in"). Behandling til disse formål er baseret på Ferreros legitime interesse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) i at sende dig direkte marketingkommunikation på e-mail vedrørende produkter og ydelser fra Ferrero, som er identiske med eller svarer til dem, du tidligere har købt via webstedet. Du kan blokere disse meddelelser, og det får ingen følger for dig, hvis du gør det (udover ikke at kunne modtage yderligere henvendelser fra Ferrero), ved at gøre indsigelse via linket i bunden af alle sådanne meddelelser.

   
 • For at skabe din brugerprofil (individuelle eller samlede profiler) på vores websted ved indsamling og analyse af oplysninger om de indstillinger, du vælger, og de valg, du foretager på webstedet, samt på dine almindelige aktiviteter på webstedet, ved brug af cookies profilering ("profilering"). Denne information bliver brugt til at personliggøre de tjenester, der udbydes via webstedet, hvor det er muligt, så de passer til dine præferencer og valg, samt for at kunne hjælpe dig med information og reklamer, som kan være relevante for dig og dine interesser, til at foreslå et skræddersyet tilbud, der kan have din interesse, og til at give dig oplysninger om andre hjemmesider/services, som Ferrero mener, du kan være interesseret i.

  Alle de algoritmer, der er involveret i denne proces, testes regelmæssigt for at sikre processens korrekthed og kontrollere for skævheder.

  Behandling med dette formål er baseret på dit samtykke, der er indhentet ved hjælp af cookie pop-up bannere og/eller en særlig afkrydsningsboks. Det er aldrig tvungent at give samtykke til Ferrero til brug af dine personoplysninger til dette formål, og det får ingen følger for dig, hvis du vælger ikke at give det (udover at du ikke vil kunne nyde godt af mere personliggørelse af din brugeroplevelse vedrørende webstedet). Et afgivet samtykke kan også trækkes tilbage på et senere tidspunkt, enten ved at ændre indstillingerne på din enhed eller kontakte Ferrero på adressen nævnt ovenfor.

 

 • Med henblik på overholdelse af love, som pålægger Ferrero indsamling og/eller senere behandling af visse former for personoplysninger, herunder regler om konkurrencer i tilfælde, hvor brugere deltager i konkurrencer eller præmiekonkurrencer på vores websted ("compliance"). Når du afgiver personoplysninger til Ferrero, skal Ferrero behandle dem i overensstemmelse med gældende lovgivning, som kan omfatte at beholde og rapportere dine personoplysninger til offentlige myndigheder med henblik på overholdelse af skatte-, told- eller andre retlige forpligtelser. Der kræves intet samtykke til behandling af oplysninger med dette formål, da en sådan behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra a).

   
 • For at forebygge og afsløre enhver form for misbrug af webstedet eller svigagtige aktiviteter via webstedet (”misbrug/svig”).

  Behandling med henblik herpå er nødvendig med henblik på forfølgningen af Ferreros legitime interesser i forbindelse med forebyggelse og afsløring af svig eller misbrug af webstedet (med mulige strafbare formål).

   
 • For at analysere og forbedre vores leverancer af tjenester, forbedre webstedet, evaluere effektiviteten af Ferreros marketingaktiviteter og -tjenester, at udføre statistiske og demografiske analyser om Ferreros erhvervskunder og registrerede brugere "analyser").

  Behandling med henblik herpå er nødvendig med henblik på forfølgningen af Ferreros legitime interesser i forbindelse med udviklingen og driften af webstedet samt at forbedre ydelserne på webstedet.

 

Brugerne behøver ikke at afgive personoplysninger for at gennemse offentlige sider på webstedet. Afgivelse af personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenfor, er valgfri, men undladelse af at afgive de ønskede oplysninger (anført som sådan i tilmeldingsblanketten) kan hindre brugerne i at fuldføre registreringen eller benyttet sig af tilknyttede ydelser.

 

Hvem vil kunne få adgang til dine personoplysninger?

Inden for rammerne af aktiviteterne og til de formål, der er anført ovenfor, vil dine personoplysninger kunne videregives til følgende enheder ("modtagere"):

 • Andre virksomheder i Ferrero-koncernen til intern administrativ brug og
   
 • Behørigt udpegede databehandlere, der foretager konkret behandling eller yder ekstra services (f.eks. lagring af data, udsendelse af meddelelser for os, web-hosting, administration af konkurrencer, forbrugerservice, IT ydelser vedrørende webstedets funktion, e-mailing) på Ferreros vegne og under virksomhedens instruktion, hvis databeskyttelsesmodenhed er kontrolleret af Ferrero inden indgåelsen af den påkrævede aftale om databehandling.En fuldstændig ajourført liste over dem, der er udpeget som databehandler, og som kan omfatte andre selskaber inden for Ferrero-koncernen, fås hos vores databeskyttelsesrådgiver.
   
 • Udvalgte personer bemyndiget af Ferrero til at behandle personoplysninger, der er nødvendige til at gennemføre aktiviteter, der er snævert forbundet med leveringen af tjenester via webstedet (f.eks. teknisk vedligeholdelse af netværksudstyr og elektroniske kommunikationsnet), der påtaget sig en tavshedspligt eller er omfattet af en passende retlig forpligtelse til tavshed (f.eks. ansatte hos Ferrero);
   
 • Offentlige enheder, organer eller myndigheder, til hvilke dine personoplysninger vil kunne videregives i medfør af gældende lov eller bindende ordrer fra disse enheder, organer eller myndigheder.

Personoplysninger må ikke offentliggøres eller videregives til tredjeparter, undtagen i tilfælde af ekstraordinære virksomhedstransaktioner, når personoplysninger kan overdrages eller afgives til tredjepartskøbere/lejere eller erhververe.

Dataoverførsel

Personoplysninger kan overføres til andre lande i EU, hvor Ferreros har virksomhed eller servere eller nogen af virksomhedens leverandører er placeret.

Personoplysninger vil ikke bliver overført til steder uden for Den Europæiske Unions område.

Børn

Vi kan ikke behandle oplysninger vedrørende børn under 16 år uden den mindreåriges forælders eller værges samtykke. Så derfor vil vi anbefale, at en forælder eller værge hjælper og vejleder en mindreårig, som agter at browse på webstedet eller at få adgang til tjenester, der udbydes af Ferrero.

Hvis forældre/værger vil forhindre mindreårige i at få adgang til webstedet, findes der programmer, der let kan anskaffes, og som gør det muligt at kontrollere adgangen til internettet eller konkrete websteder.

Sikkerheden for personoplysninger

Alle personoplysninger, der indsamles og behandles via webstedet, vil blive opbevaret og behandlet, så risikoen for ødelæggelse, tab (herunder hændelige tab), uautoriseret adgang/brug eller anvendelse, der er uforenelig med det oprindelige formål med indsamlingen, minimeres. Dette sker gennem de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat af Ferrero. En detaljeret liste over Ferreros sikkerhedsforanstaltninger findes her.

Lagring af personoplysninger

Generelt gemmer Ferrero  kun dine personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt set i forhold til årsagen til, at oplysningerne blev indsamlet:

 • Personoplysninger, der behandles med henblik på levering af tjenesteydelser, bliver gemt af Ferrero i den periode, der skønnes strengt nødvendigt for at opfylde dette formål. Oplysningerne vil dog blive opbevaret længere, hvis det er med henblik på at tage stilling til eventuelle krav vedrørende tjenester eller med henblik på at beskytte Ferreros interesser i forbindelse med potentielt erstatningsansvar i forbindelse med levering af tjenesteydelser.
   
 • Personoplysninger til markedsføring og profilering bliver beholdt af Ferrero fra det øjeblik, du giver samtykke til sidstnævnte er trukket tilbage. Hvis dette ikke sker, vil der blive anmodet om, at samtykket fornys, med faste intervaller af 24 måneder. Når samtykke er trukket tilbage (eller ikke bliver givet efter en fornyet anmodning), vil personoplysninger ikke længere blive benyttet til disse formål, selv om de stadig vil kunne opbevares af Ferrero, idet det kan være nødvendigt med henblik på at beskytte Ferreros interesser i forbindelse med et eventuelt erstatningsansvar i henseende til behandlingen.
   
 • Personoplysninger, der er behandlet som blød spam, vil blive opbevaret af Ferrero fra det øjeblik, de er afgivet af dig til Ferrero, og indtil du gør indsigelse mod behandlingen.

  Når du har gjort indsigelse, personlige data vil ikke længere benyttes til disse formål, selv om de stadig vil kunne opbevares af Ferrero, idet det navnlig kan nødvendigt med henblik på at beskytte Ferreros interesser i forbindelse med et eventuelt erstatningsansvar i henseende til behandlingen
   
 • Personoplysninger, der behandles med henblik på compliance skal opbevares af Ferrero, så længe det kræves af ifølge de konkrete retlige forpligtelser, af hensyn til hvilke personoplysningerne blev behandlet.
   
 • Personoplysninger, der behandles for at forhindre misbrug/svindel og med henblik på analyse vil bliver opbevaret af Ferrero , så længe der skønnes strengt nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

Efter disse frister vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret, bortset fra oplysninger, vi ifølge loven er forpligtet til at opbevare i længere tid.

 

Hvilke rettigheder har du? Hvordan kan du bruge dem?

Som registreret har du til enhver tid ret til at gøre brug af følgende rettigheder:

 

 • Få bekræftelsen af, hvorvidt dine personoplysninger bliver behandlet af Ferrero, få indsigt i og få kopier af de pågældende oplysninger.
   
 • Opdatere, ændre og/eller berigtige dine personoplysninger, i tilfælde hvor de måtte være urigtige eller ufuldstændige.
   
 • Få dine personoplysninger slettet, når du mener, at behandling er unødvendig eller på anden måde ulovlig, gøre personoplysningerne anonyme, blokere oplysninger, hvis behandlingen af dem er ulovlig, eller begrænse behandlingen.
   
 • Indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og som du mener må forhindre Ferrero i at behandle dine personoplysninger til et givent formål.
   
 • Gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages med det formål at sende reklamemateriale, foretage direkte salg, undersøge markedet eller med henblik på forretningsmæssig kommunikation.
   
 • Trække dit samtykke til behandlingen tilbage (angår markedsføring og profilering), hvor dit samtykke tjener som retsgrundlag for behandlingen – dette vil ikke påvirke lovligheden af behandling udført før din tilbagetrækning.
   
 • Anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, når du mener, at de personoplysninger, der behandles, er urigtige, eller at behandling er unødvendig eller ulovlig, samt hvor du har fremsat indsigelse mod behandling.
   
 • Portabilitet - du har ret til en kopi af de personlige oplysninger, du har afgivet til Ferrero, i et struktureret og almindeligt brugt og maskinelt læsbart format, samt at anmode om overførsel af personoplysninger til en registeransvarlig.

 

Du bedes bemærke, at de personoplysninger, du afgiver til Ferrero, kan ændres på ethvert tidspunkt, herunder dine e-mail-indstillinger, ved i givet fald at gå ind på din brugerprofil, der er oprettet på webstedet.

Når du har bestilt tjenester via webstedet, kan du have valgt én eller flere former for fjernkommunikation, gennem hvilke behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed vil kunne udføres (f.eks. telefon, sms, e-mail, sociale medier). Du kan trække dit samtykke til denne behandling tilbage for alle valgte kommunikationsmidler, eller du kan vælge kun at blokere bestemte midler (hvis du f.eks. kun trækker samtykket til SMS markedsføringskommunikation tilbage, vil du ikke modtage yderligere henvendelser via SMS, men vil fortsat kunne modtage dem via e-mail) ved hjælp af din brugerprofil, der er oprettet på webstedet, hvor dette er relevant.

Du kan også trække samtykket til markedsføring (for meddelelser via e-mail) tilbage ved at vælge det relevante link nederst i hver meddelelse.

Samtykke til profilering foretaget af cookies kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke til profilering blev givet via en særlig afkrydsningsboks, kan du trække dette samtykke tilbage ved at ændre dine præferencer når som helst inden for din brugerprofil, der er oprettet på webstedet, hvor det er relevant.

Du har når som helst ret til at udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende lovgivning, ved at rette den pågældende anmodning til vores afdeling for databeskyttelse på postadressen Hjälmarekajen 3, 211 18, Malmö Sverige og e-mailadressen: privacy.sca@ferrero.com.

Endelig har du ret til at indgive klage til din lokale europæiske databeskyttelsesmyndighed eller databeskyttelsesmyndighed i Sverige (https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/) eller Danmark (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/), hvis du mener, at vi har behandlet dine oplysninger på ulovlig måde.

 

Ændringer

Denne meddelelse om databeskyttelse trådte i kraft den 1. maj 2018.

Ferrero forbeholder sig ret til helt eller delvis at ændre denne meddelelse om databeskyttelse eller blot at opdatere indholdet, f.eks. som følge af ændringer i gældende lovgivning. Ferrero vil oplyse dig om sådanne ændringer, så snart de bliver introduceret, og de bliver bindende, så snart de er offentliggjort på webstedet. Ferrero opfordrer dig derfor til jævnligt at besøge denne meddelelse for at stifte bekendtskab med den nyeste, opdaterede udgave af meddelelsen om databeskyttelse, således at du til stadighed er orienteret om, hvordan Ferrero indsamler og anvender personoplysninger.