Cookie tájékoztató

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
 

Frissítve: 2020. 06. 22.

 

 1. mik azok a “sütik”? A FERRERO hogyan használja azokat?


   

  1.1   A weboldalon használt szükséges és saját cookie-k tekintetében az adatkezelő a Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76.; cégjegyzékszám: 01 09 269522; e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com; továbbiakban: Ferrero vagy Adatkezelő). A harmadik felektől származó cookie-kkal kapcsolatos információkat a lenti táblázat tartalmazza.

  1.2   A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.

  1.3   Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel. A cookie-k törlésével kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el: Chrome; Firefox; IE; Opera; Safari

  1.4   A Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. és harmadik felek saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a weboldal használatával összefüggésben.  Továbbá bizonyos, a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek, valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A harmadik felek automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül sor. 

  1.5 A Ferrero weboldalán alkalmazott cookie-k által gyűjtött személyes adatokhoz a Ferrero adatfeldolgozójaként a Geometry Global Hungary Kft., valamint a Geometry Global Hungary Kft. által bevont további adatfeldolgozója, a Skvad Digital Kft. fér hozzá.  

 2. weboldalunkon használt cookiek, jogalapok
   

  (A)   SZÜKSÉGES COOKIEK

  2.1   E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.

  2.2   Jogalap: a Ferrero Ekertv. 13/A. § szakaszának (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésének) való megfeleléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
   


  Cookie neve
  Szolgáltató Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
  cookiebot-consent--marketing www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a marketing kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
  cookiebot-consent--necessary www.kinder.com Akkor észleli a látogatót, ha a szükséges cookie-k telepítésre kerültek. Session HTTP Cookie
  cookiebot-consent--preferences www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a technikai kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
  cookiebot-consent--statistics www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a statisztikai kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
  CookieConsent Cookiebot Ez a cookie tárolja, hogy a látogató elfogadta a cookie-kat a cookie felugró ablakban. 1 év HTTP Cookie


  (B) STATISZTIKAI COOKIEK​​​​​​                 

  2.3   Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is.

  2.4   Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
   


  Cookie neve
  Szolgáltató Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
  _ga kinder.com Ezt a cookie-t a Google Analytics használja és az egyedi userek azonosításában segít, azáltal, hogy egy egyedi, véletlenszerű kódot rendel a látogatáshoz. 2 év HTTP Cookie
  _gat kinder.com lekérési arány változtatására szolgál. Ha a Tag Manageren keresztül került be a követőkód, akkor _dc_gtm_<property> néven lesz megtalálható. 1 perc HTTP Cookie
  _gid kinder.com A Google Analytics használja a látogatók megkülönböztetésére. 1 nap HTTP Cookie
  collec Google A Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről . A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti. 1 év Pixel


  (C) MARKETING COOKIEK

  2.5. E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére, profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül sor. Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.

  2.6 Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


   
  Cookie neve Szolgáltató. Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
  r/collect Google A Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről. A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti. Session Pixel
   

                                                                                                                         ÉRINTETTI JOGOK

  Jog Az adott jog tartalma
  Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
  A helyesbítéshez való jog Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
  A törléshez való jog

  Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

  • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
  • Ön visszavonta a hozzájárulását;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
  • jogellenesen kezeltük adatait;
  • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

  • vitatja az adatok pontosságát;
  • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
  • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

  Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet

  Az adathordozhatósághoz való jog Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
  A tiltakozáshoz való jog Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Hozzájárulás visszavonása A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  Panasz benyújtása

  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  telefon: +36 1 391 1400

  honlap: www.naih.hu