Cookie tájékoztató

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
 

Frissítve: 2020. 12. 17.

 

 1. mik azok a “sütik”? A FERRERO hogyan használja azokat?


   

  1.1   A weboldalon használt szükséges és saját cookie-k tekintetében az adatkezelő a Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76.; cégjegyzékszám: 01 09 269522; e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com; továbbiakban: Ferrero vagy Adatkezelő). A harmadik felektől származó cookie-kkal kapcsolatos információkat a lenti táblázat tartalmazza.

  1.2   A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.

  1.3   Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel. A cookie-k törlésével kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el: Chrome; Firefox; IE; Opera; Safari

  1.4   A Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. és harmadik felek saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a weboldal használatával összefüggésben.  Továbbá bizonyos, a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek, valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A harmadik felek automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül sor. 

  1.5 A Ferrero weboldalán alkalmazott cookie-k által gyűjtött személyes adatokhoz a Ferrero adatfeldolgozójaként a Geometry Global Hungary Kft., valamint a Geometry Global Hungary Kft. által bevont további adatfeldolgozója, a Skvad Digital Kft. fér hozzá.  


  2. A weboldalunkon használt cookiek, jogalapok

  (A)   SZÜKSÉGES COOKIEK

  2.1   E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, (ld. a fenti 1.3 pontban írtakat) azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.

  2.2   A lenti táblázatban feltüntetett cookie-k az Ekertv. (2001. évi CVIII. tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése alapján az Ön, mint felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához (azaz a jelen weboldal használatához) feltétlenül szükségesek, így e cookie-k alkalmazásához nem szükséges előzetes hozzájárulás. A cookie-k törlésével kapcsolatban ld. a fenti 1.3 pontot.
   


Cookie neve
Szolgáltató Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
cookiebot-consent--marketing www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a marketing kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
cookiebot-consent--necessary www.kinder.com Akkor észleli a látogatót, ha a szükséges cookie-k telepítésre kerültek. Session HTTP Cookie
cookiebot-consent--preferences www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a technikai kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
cookiebot-consent--statistics www.kinder.com Akkor észleli a látogatót ha elfogadta a statisztikai kategóriát a cookie felugró ablakban. Ez a cookie a GDPR miatt szükséges a weboldalon. Session HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Ez a cookie tárolja, hogy a látogató elfogadta a cookie-kat a cookie felugró ablakban. 1 év HTTP Cookie
XSRF-TOKEN www.kinder.com Biztonsági cookie, ami a feltöréstől védi az oldalt.  1 nap HTTP
kinder_kalandozz_itthon_session www.kinder.com A kód beküldéséhez szükséges cookie.  1 nap HTTP
AWSALB www.kinder.com Regisztrálja, hogy melyik szerver-klaszter szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztás miatt van használatban a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. 6 nap HTTP
AWSALBCORS www.kinder.com Regisztrálja, hogy melyik szerver-klaszter szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztás miatt van használatban a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. 6 nap HTTP(B) STATISZTIKAI COOKIEK​​​​​​                 

2.3   Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is.

2.4   Jogalap: az érintett hozzájárulása (az Eht. 155. § (4) bek., illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján).  Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni a weboldal alján elhelyezett „Cookie beállítások” linken keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Cookie neve
Szolgáltató Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
_ga www.kinder.com Ezt a cookie-t a Google Analytics használja és az egyedi userek azonosításában segít, azáltal, hogy egy egyedi, véletlenszerű kódot rendel a látogatáshoz. 2 év HTTP Cookie
_gat www.kinder.com lekérési arány változtatására szolgál. Ha a Tag Manageren keresztül került be a követőkód, akkor _dc_gtm_<property> néven lesz megtalálható. 1 perc HTTP Cookie
_gid www.kinder.com A Google Analytics használja a látogatók megkülönböztetésére. 1 nap HTTP Cookie
collect Google A Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről . A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti. 1 év Pixel
rc::c Google Ez a cookie megkülönbözteti az embereket és a botokat.  Ennek a cookie-nak a használata előnyös, mert valós adatokat mutat az oldal használatáról. Session HTTP Cookie(C) MARKETING COOKIEK

2.5. E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére, profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül sor. Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.

2.6 Jogalap: az érintett hozzájárulása (az Eht. 155. § (4) bek., illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni a weboldal alján elhelyezett „Cookie beállítások” linken keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Cookie neve Szolgáltató. Milyen adatokhoz fér hozzá? Harmadik fél hozzáfér-e az adatokhoz? Cookie-k működésének időtartama Típus
rc::a Google Ez a cookie megkülönbözteti az embereket és a botokat.  Persistent HTML
__asc www.kinder.com Az Alexa Analyticsnek gyűjt információt a látogatók viselkedéséről. Alexa Analytics az Amazon céghez tartozik 1 nap HTTP
__auc www.kinder.com Az Alexa Analyticsnek gyűjt információt. A felhasználók megkülönböztetésére és a valós forgalom számlálására szolgál. 1 év HTTP

 

                                                                                                                       ÉRINTETTI JOGOK

Jog Az adott jog tartalma
Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

 • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
 • jogellenesen kezeltük adatait;
 • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát;
 • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
 • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

A tiltakozáshoz való jog Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonása A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A weboldal alján elhelyezett„Cookie beállítások módosítása” linkre történő kattintással jogosult a cookie beállításait módosítani, azaz a hozzájárulását visszavonni.
Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu