Home

Atruna

 Komercinformācija

 

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Reģistrēts galvaspilsētas Varšavas rajona tiesā Varšavā, valsts tiesu reģistra 13. komercnodalījumā

KRS: 0000492113

NIP (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs): 1080016327

BDO reģistrācijas numurs: 000010815

Pamatkapitāls 30 005 000 PLN 

 

Ferrero Polska Sp. z o.o.

Reģistrēts: galvaspilsētas Varšavas rajona tiesā Varšavā, valsts tiesu reģistra 13. komercnodalījumā

KRS: 0000063478

NIP (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs): 5220101131

BDO reģistrācijas numurs: 000119683

Pamatkapitāls 44 404 000 PLN

 

Autortiesības un preču zīmes

Tīmekļa vietne www.kinder.com (turpmāk tekstā — „tīmekļa vietne”) ir Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. īpašums (turpmāk tekstā — „Ferrero”), ko šis uzņēmums ir izveidojis informatīviem, komunikācijas un izklaides nolūkiem un pēc tam darījis pieejamu lietotājiem privātām un nekomerciālām vajadzībām. Tīmekļa vietnē redzamā preču zīme, produktu un reklāmas preču zīmes (tostarp atbilstošie logotipi) un visi ar tām saistītie nosaukumi, attēli un saukļi (turpmāk tekstā — „preču zīmes”) ir „Ferrero” īpašums. Preču zīmju izmantošana vai kopēšana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķa un veida, ir stingri aizliegta, un par visiem šāda veida pārkāpumiem „Ferrero” iesniegs prasību. Aizliegts kopēt jebkādas tīmekļa vietnē esošās preču zīmes, logotipus un rakstzīmes. Ja iepriekš minētais pieder trešajām pusēm, tas ir tikai trešo pušu īpašums, un „Ferrero” to izmanto tikai ar atbilstošu ​​atļauju. Atsevišķus tīmekļa vietnes elementus, kā arī to saturu (tostarp, bet ne tikai, tekstus, attēlus, grafiku un skaņas) aizsargā autortiesības, kas pieder „Ferrero”, vai uz kurām „Ferrero” ir attiecīgas tiesības. Tīmekļa vietnes elementus vai to saturu nedrīkst kopēt, reproducēt, publicēt vai pārsūtīt ne pilnīgi, ne daļēji, kā arī jebkādā formā un jebkādā veidā.


Tīmekļa vietnes kopijas vai tās daļas nedrīkst tirgot vai izplatīt komerciālos nolūkos. Tīmekļa vietnē esošos materiālus drīkst lejupielādēt tikai tādā gadījumā, ja vietnē ir skaidri piešķirtas atbilstošas ​​atļaujas. Šādas atļaujas attiecas tikai uz materiālu vākšanu personiskai lietošanai un materiālus nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, kā arī tos aizliegts izmantot jebkādiem citiem nolūkiem. Nevienu no vietnē publicētajiem elementiem nevar uzskatīt par netiešu vai slēptu atļauju trešām pusēm izmantot „Ferrero” preču zīmes, tekstus, attēlus, grafiku, skaņas vai jebkuru citu elementu. Lietotāju materiālu iespējamo iesniegšanu tīmekļa vietnei regulēs attiecīgi noteikumi, kuros būs izklāstīti nosacījumi par materiālu nosūtīšanu uz attiecīgajām sadaļām. Pirms materiālu iesniegšanas ir jāizlasa noteikumi. „Ferrero” pastāvīgi atjaunina tīmekļa vietnes saturu. Vienlaikus uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem trūkumiem, neprecizitātēm vai kļūdām, kas ir pieļautas vietnē publicētajā informācijā. „Ferrero” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas lietotājiem radušies tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā vai dēļ nespējas lejupielādēt materiālus no tīmekļa vietnes (ja tas ir atļauts), tostarp par IT aprīkojuma vai programmatūras bojājumiem, ko izraisījuši kaitīgi faktori.

 

Drošība.

„Ferrero” ir pārbaudījis tīmekļu vietni un visas ar to saistītās lapas. Tās nesatur bērniem biedējošu vai nepatīkamu saturu. Reklamētos produktus šajā tīmekļa vietnē iegādāties nevar. Vienlaikus „Ferrero” ir atbildīgs tikai par savas tīmekļa vietnes saturu un nevar uzņemties atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu, kurām lietotājs var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes, jo uzņēmumam nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm.