Home

Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu sagādi

Mēs rūpīgi atlasām savus piegādātājus un lauksaimniekus visā pasaulē un sadarbojamies ar viņiem, lai palīdzētu aizsargāt cilvēkus un planētu.
Mēs uzturam ilgtermiņa attiecības ar saviem piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka viņi saprot, praktizē un pieņem mūsu vērtības, kas saistītas ar godīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu piegādi. Mēs sadarbojamies ar saviem piegādātājiem, balstoties uz trīs mūsu pieejas godīgai un ilgtspējīgai piegādei pīlāriem, kas aprakstīti mūsu piegādātāju kodeksā: cilvēktiesības un sociālā prakse, vides aizsardzība, pārredzamība un izsekojamība.

Mūsu sastāvdaļu izsekojamība

Izsekojamība ļauj mums uzraudzīt, kā tiek ražotas mūsu izejvielas un no kurienes tās nāk. Mēs jau esam sasnieguši dažu mūsu izejvielu izsekojamību līdz pat fermas līmenim, un esam apņēmušies sadarboties ar saviem piegādātājiem, lai pastāvīgi palielinātu mūsu piegādes ķēdes caurspīdīgumu un pārredzamību.

Viens no veidiem, kā mēs to darām, ir lauksaimnieku kartēšanas rīks, kas izseko to fermu atrašanās vietu un lielumu, no kurām mēs iegūstam sastāvdaļas, sniedzot mums zināšanas, kur, kā un kas audzē mūsu izejvielas, lai mēs varētu mērķtiecīgi ietekmēt vides aizsardzības pasākumus un nodrošināt ilgtspējīgus iztikas līdzekļus vietējām kopienām, vienlaikus novēršot riskus.

Sertifikācijas shēmas ir mūsu pieejas papildu svira. Tās nodrošina trešās puses pārliecību, ka ir izpildītas īpašas izsekojamības prasības un ilgtspējas standarti, ko noteikušas neatkarīgas struktūras.

Mēs tiecamies pēc izcilības visā piegāžu ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot izejvielu ekonomiskajai, sociālajai un vides kvalitātei, kas ir mūsu gardumu ražošanas pamatā.

VĒL VAIRĀK, KO ATKLĀT!

Gardā kvalitāte

Pārdomāta pieeja

Spēles nozīmība

Ilgtspējīgs iepakojums