Home

Juridiskie aspekti

PĒDĒJAIS ATJAUNINĀJUMS:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. („Ferrero”) ir satura īpašnieks un administrators www.kinder.com, www.kinder.com/lv un apakšlapām, kuras ir pieejamas, izmantojot iepriekš minētās tīmekļa vietnes (turpmāk — „tīmekļa vietne” un kopā — „vietnes”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o. ir atbildīgs arī par vietnēm, kuras uztur citi „Ferrero Group” uzņēmumi.

1. Lietošanas noteikumu pieņemšana. Uz piekļuvi vietnēm un to izmantošanu attiecas šie Lietošanas noteikumi („Lietošanas noteikumi”). Ja esat tīmekļa vietnē(-s) un to/tās izmantojat, jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus, kā arī visus piemērojamos tiesību aktus. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem pilnībā un bez nosacījumiem, nelietojiet „Ferrero” tīmekļa vietnes. Lietošanas noteikumi jebkurā brīdī var tikt atjaunināti. Lietotāja pienākums ir ievērot šīs izmaiņas, tāpēc lūdzam periodiski apmeklēt šo vietni, lai sekotu līdzi spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem. Turklāt dažās vietnēs var būt papildu noteikumi, kas regulē atsevišķus elementus vai piedāvājumus (piemēram, konkursus) („Programmas noteikumi”). Ja rodas pretrunas starp kādu no šo Lietošanas noteikumu punktiem, nosacījumiem un kārtību un Programmas noteikumiem, šie Lietošanas noteikumi ir noteicošie, ja tie nav pretrunā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

2. Satura un intelektuālā īpašuma tiesības; Satura izmantošana saskaņā ar noteikumiem. Vietņu saturs un visi pārējie materiāli, kas ir pieejami vietnēs (kopā — „saturs”), tostarp, bet ne tikai, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības kompozīciju, grafiku, fotogrāfiju, teksta, video un audio failu, preču zīmju un logotipu formātā, ir „Ferrero” un / vai saistīto uzņēmumu īpašums. Jūs varat piekļūt vietnei un tās saturam un to izmantot tikai personiskām vajadzībām vai nekomerciāliem nolūkiem. Aizliegts kopēt, reproducēt, atkārtoti izmantot, atkārtoti pārsūtīt, pielāgot, publicēt, iesiet, publiskot, nosūtīt, izplatīt, pārveidot vai pārsūtīt jebkuru materiālu, kas iegūts no šīs tīmekļa vietnes bez iepriekšējas „Ferrero” vai šo materiālu īpašnieka rakstiskas piekrišanas. „Ferrero” nepārprotami rezervē visas tiesības, kas vietnes lietotājiem nav piešķirtas saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Visas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un logotipi, kā arī visi saistītie produktu nosaukumi, dizaina zīmes un saukļi, kas parādās tīmekļa vietnēs, ir „Ferrero” īpašums, tā saistīto un/vai licenciāru preču zīmes vai pakalpojumu zīmes (reģistrētas vai nereģistrētas), ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi. „Ferrero”, saistītie uzņēmumi un licences devēji patur visas intelektuālā īpašuma tiesības uz vietņu saturu. Lietotājam netiek piešķirta licence uz vietnēs publicēto saturu. „Ferrero”, tā saistītie uzņēmumi vai licences devēji aizstāv savas intelektuālā īpašuma tiesības pēc saviem ieskatiem, izmantojot visus pieejamos tiesiskos līdzekļus, tostarp prasības iesniegšanu.

3. Lietotāja rīcība / pieļaujamas lietošanas politika. Vietnes lietotāji var mijiedarboties ar citiem lietotājiem un dalīties ar domām, informāciju un materiāliem. „Ferrero” sagaida, ka lietotāji cienīs viens otru. Ja pamanāt pieļaujamās lietošanas politikas pārkāpumus vai citu nepieņemamu rīcību no kāda lietotāja, lūdzu, sazinieties ar mums un ziņojiet par šāda veida pārkāpumiem, izmantojot kādu no 13. punktā uzskaitītajām kontakta iespējām. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par saturu, informāciju un citiem materiāliem, ko publicē tīmekļa vietnē, nosūta uz tīmekļa vietni vai citiem lietotājiem (tostarp, bet ne tikai, radošas idejas, ierosinājumus un viedokļus / informāciju par „Ferrero” produktiem un pakalpojumiem) („lietotāju veidots saturs”). Zemāk ir uzskaitīti piemēri lietotāju veidotiem aizliegtā satura veidiem, bet tie nav vienīgie. Lietotājs apņemas nepublicēt un neizplatīt lietotāju veidotu saturu, kas:

  • ir apmelojošs, aizskarošs, nepieklājīgs, zaimojošs, skandalozs, kūdošs, pornogrāfisks, piedauzīgs vai maldinošs;
  • pārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, mūzikas, filmu, fotoattēlu vai citu materiālu izmantošana bez šo materiālu autora rakstiskas piekrišanas tos publicēt vietnē);
  • pārkāpj trešās puses tiesības uz reklāmu vai tiesības uz privātumu;
  • draud, uzmācas, iebiedē vai veicina uzmākšanos, rasismu, fanātismu, naidu vai jebkādu fizisku kaitējumu kādai grupai vai indivīdam;
  • ir nepatiesi vai jebkādā veidā maldinoši;
  • ir nelikumīgi vai veicina jebkādas nelikumīgas darbības;
  • veicina citas personas ar autortiesībām aizsargāta darba nelikumīgu vai neatļautu kopēšanu vai sniedz atsauces uz šādu darbu vai sniedz informāciju, lai apietu jebkādus drošības pasākumus;
  • satur „slēptu” rupjību (rakstot vārdu pirmo vai pirmos burtus un noslēpjot pārējo vārda daļu ar daudzpunktiem vai citiem simboliem, piemēram, K ....);
  • satur vīrusus vai citus kodus, failus vai programmas, ko izmanto, lai traucētu, iznīcinātu vai ierobežotu programmatūras, datora vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti;
  • satur jebkādus aicinājumus vai reklāmas materiālus, nevēlamus e-pastus, surogātpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai jebkāda cita veida reklāmas materiālus.

Mēs varam apskatīt, rediģēt vai izdzēst saturu un materiālus, kurus jūs vai citi sūtāt vai ievietojat vietnē, bet tas nav mūsu pienākums. Lietotājam ir jāapzinās, ka, izmantojot vietni, tiek nodrošināta piekļuve saturam un materiāliem no dažādiem avotiem, un „Ferrero” neatbild par precizitāti, piemērotību, lietojamību, drošību vai intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir piemērojamas saturam vai ir saistītas ar šādu saturu un materiāliem. Lietotājam nav atļauts izmantot tīmekļa pārlūkprogrammas un arhivēšanas programmas (tā sauktos zirnekļus), robotus, datu ieguves metodes vai citas automatizētas ierīces un programmas, lai kataloģizētu, lejupielādētu vai kā citādi reproducētu, saglabātu vai izplatītu vietnē pieejamo saturu. Tāpat ir aizliegts izmantot iepriekš norādītos automatizētos līdzekļus, lai manipulētu ar tīmekļa vietni vai mēģinātu pārkāpt ierobežoto atļauju un piekļuvi, kas jums ir piešķirta saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Lietotājs nedrīkst pārdot trešajām pusēm iespēju izmantot vai savu piekļuvi tīmekļa vietnei.

4. Īpašumtiesības uz publicētajiem, ievietotajiem vai nosūtītajiem materiāliem; iesniegtie materiāli. „Ferrero” periodiski var lūgt tīmekļa vietnē iesūtīt, publicēt, iesniegt vai augšupielādēt lietotāju veidoto saturu. Visu lietotāju radīto saturu, ko lietotājs nosūta, publicē, ziņo vai pārsūta, „Ferrero” uzskata par nekonfidenciālu un neaizsargātu ar mantiskajām autortiesībām. Tiklīdz iesniegts „Ferrero”, lietotāju veidotais saturs kļūst par „Ferrero” īpašumu, un no šī brīža ekskluzīvās tiesības, mantiskās īpašumtiesības un citas tiesības (ievērojot trešo personu tiesības), izņemot autora personiskās tiesības, pāriet (tiek neatsaucami nodotas) “Ferrero”. Tiklīdz lietotāju veidotais saturs iesniegts „Ferrero”, Lietotājs apņemas neīstenot savā dzīves laikā savas personiskās tiesības (tajā skaitā tiesības uz darba atsaukšanu, darba neaizskaramību un pretdarbību, un tiesības tikt norādītam kā darba radītājam). Lietotājs, pievienojot saturu, apstiprina, ka ir saņēmis atļauju no visām trešajām pusēm, kas ir redzamas vai minētas lietotāja veidotā saturā, publicēt attiecīgo saturu. Turklāt „Ferrero” un tā saistītie uzņēmumi iegūst tiesības brīvi, bez ierobežojumiem un jebkādā nolūkā (ievērojot trešo personu tiesības) izmantot attiecīgo lietotāju saturu, tostarp, bet ne tikai, attīstības, ražošanas, reklāmas un mārketinga nolūkos, BEZ ATLĪDZĪBAS, CITĀM SAISTĪBĀM VAI JEBKĀDAS CITAS ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ LIETOTĀJU, kā arī iegūst tiesības pilnībā vai daļēji reproducēt, atklāt, pārsūtīt, publicēt vai izvietot jebkurā datu nesējā, kā arī rediģēt, modificēt vai izdzēst lietotāju veidoto saturu. „Ferrero” nav atbildīgs par šāda lietotāju veidota satura atklāšanu vai par jebkādu līdzību starp lietotāju veidotu saturu un jebkādām turpmākām „Ferrero” darbībām. Neskatoties uz iepriekšminēto, „Ferrero” politika ir nepieņemt vai neņemt vērā radošas idejas, ierosinājumus vai materiālus, ko iesūtījusi sabiedrība („iesniegtie materiāli”), tāpēc nevajadzētu iesniegt „Ferrero” materiālus, izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, tīmekļa vietni vai citādi. Ja, neskatoties uz iepriekš minēto lūgumu to nedarīt, iesniegsiet materiālu, šāds materiāls nekavējoties kļūs par „Ferrero” īpašumu. Ar šo „Ferrero” tagad un nākotnē iegūst ekskluzīvas tiesības, īpašumtiesības un daļas no iesniegtajiem materiāliem, un uz šādiem materiāliem attieksies nosacījumi, kas ir izklāstīti iepriekš 4. punktā (ieskaitot neierobežotu brīvību izmantot iesniegtos materiālus jebkādiem mērķiem bez jebkādas atlīdzības vai cita pienākuma pret iesniedzēju).

5. Saites uz citām vietnēm. Vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav mūsu īpašums vai kuras mēs nepārvaldām. Izejot no “Ferrero” tīmekļa vietnes, lietotājam vajadzētu atcerēties izlasīt katras jaunas apmeklētās vietnes noteikumus un privātuma politiku. Jums ir patstāvīgi jāizvērtē katras apmeklētās tīmekļa vietnes autentiskums, ja tā šķietami ir vai tiek uzskatīta par kādu no mūsu vietnēm (tostarp tās, uz kurām var aiziet no e-pasta saites). Lai gan mēs dažkārt nodrošinām piekļuves saites uz citām vietnēm, mēs tās nekontrolējam, neiesakām un neatbalstām, un mums nav saites uz minēto vietņu saturu, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem vai privātuma politiku. Jūs uzņematies risku, kas ir saistīts ar ārējo tīmekļa vietņu pārlūkošanu. Lejupielādējot materiālus no noteiktām tīmekļa vietnēm, var tikt pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī pastāv risks inficēt ierīci ar vīrusu.

6. Akcijas un piedāvājumi. Laiku pa laikam mēs varam organizēt reklāmas pasākumus (piemēram, konkursus, loterijas, tūlītēja laimesta spēles utt.) vai ievietot piedāvājumu tīmekļa vietnē („Akcija”). Jebkura tīmekļa vietnē ievietota akcija tiek atzīta par spēkā neesošu, ja tā ir aizliegta attiecīgajā valstī. Uz katru akciju attiecas tās īpašie noteikumi, kas papildina šos Lietošanas noteikumus. Lai piedalītos jebkurā akcijā, ir jāapstiprina attiecīgās akcijas noteikumi.

7. Privātums. Identifikācijas datu privātums mums ir ļoti svarīgs. Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu apkopoto informāciju un to, kā mēs to vācam, izmantojam, atklājam un pārvaldām, izlasiet mūsu Privātuma politiku, ar kuru arī tiek regulēta mūsu vietņu izmantošana.

8. Lietotājs uzņemas risku par vietnes izmantošanu. Lapas un jebkura programmatūra, pakalpojumi, saturs un lietotāju veidotais saturs, izmantojot pieejamos tiešsaistes pakalpojumus, tiek piedāvāts „tāds, kāds ir”, bez tiešām un netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, — pārdošanas, nepārkāpšanas, īpašumtiesību vai „atbilstības mērķim” — garantijām. Jāņem vērā, ka dažās jurisdikcijās atbildības izslēgšana var nebūt atļauta, un tādēļ nebūs spēkā.

9. Atbrīvošana no atbildības. Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat aizsargāt, atbrīvot no atbildības un atlīdzināt „Ferrero”, tā personālu, direktorus, darbiniekus, mātes uzņēmumus, saistītos uzņēmumus, biznesa partnerus, vietņu izstrādātājus, pārstāvjus un aģentus (kopā – „no atbildības atbrīvotās puses”) attiecībā uz visām prasībām, bojājumiem, saistībām, zaudējumiem, parādiem, izmaksām un maksājumiem (tostarp, bet ne tikai saprātīgām juridiskās palīdzības atlīdzībām un juridiskajiem izdevumiem):

9.1. ja esat pārkāpis/-usi kādu no šiem Lietošanas noteikumiem;

9.2. par iesniegtiem materiāliem vai lietotāju veidoto saturu (tostarp, bet ne tikai prasībām attiecībā uz trešo pušu autortiesību, preču zīmju, komercnoslēpumu vai cita intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, tiesībām reklamēt, tiesībām uz privātumu vai neslavas celšanu);

9.3. par jebkāda tīmekļa vietnē vai ar tā starpniecību pieejama satura un funkciju izmantošanu (izņemot prasības, kas saistītas ar trešo personu tiesību pārkāpumiem, kas radušies „Ferrero” radītu materiālu dēļ);

9.4. ja lietotājs ir pārkāpis tam saistošu spēkā esošu likumu vai ar trešo personu noslēgtu līgumu vai vienošanos;

9.5. par jebkādiem citiem jautājumiem saistībā ar tīmekļa vietni, lietotāja piekļuvi tīmekļa vietnei un tās izmantošanu.

Jūs piekrītat darīt visu iespējamo, lai sadarbotos ar mums aizstāvībā šādos gadījumus. Mēs paturam tiesības uz ekskluzīvu aizstāvību un kontroli pār visiem jautājumiem.

10. Piemērojamais likums / Jurisdikcija. Visus jautājumus, kas ir saistīti ar tīmekļi vietni un / vai Lietošanas noteikumiem, regulē Latvijas normatīvie akti, neņemot vērā kolīziju tiesību normas. Lietotājs piekrīt, ka visi tiesvedības procesi, kas ir saistīti ar tīmekļa vietni un / vai šiem Lietošanas noteikumiem, notiek tikai attiecīgajās tiesās Latvijas teritorijā. Mēs negarantējam, ka vietnes vai vietnēs pieejamais saturs / materiāli ir piemēroti izmantošanai ārpus Latvijas. Lai gan mūsu vietnes ir pieejamas visā pasaulē, apspriestais vai pieminētais saturs var nebūt pieejams visiem vai visos ģeogrāfiskajos apgabalos. Turklāt ne visas personas var piedalīties, pieteikties piedāvājumiem vai saņemt balvas, ja tādas ir, tīmekļa vietnēs pieejamās loterijās, saturā vai līdzīgās akcijās. Vietnēs esošā informācija par produktiem vai pakalpojumiem attiecas tikai uz Latviju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā ierobežot mūsu vietņu pieejamību un / vai pakalpojumu sniegšanu jebkurai personai, ģeogrāfiskam apgabalam vai jurisdikcijai. Ja lietotājs atrodas ārpus Latvijas robežām, viņš ir pilnībā atbildīgs par visu piemērojamo vietējo noteikumu ievērošanu.

11. Atdalīšana. Ja kāds šo noteikumu punkts jebkāda iemesla dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu, pretlikumīgu vai neīstenojamu saskaņā ar tiesību aktiem vai politiku, šāds noteikums tiks izslēgts kā spēkā neesošs vai neīstenojams, bet pārējie noteikumi būs pilnībā piemērojami.

12. Izņēmumi un tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Ja lietotājs pārkāpa šos Lietošanas noteikumus un mēs neizmantojām visas tiesības vai daļu no tām vai neveicām darbības saistībā ar to, mēs varam izmantot šīs tiesības vēlāk, kā arī varam tās izmantot, ja lietotājs pārkāpj šos vai citus nosacījumus šajos Lietošanas noteikumos vēlāk. Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem mūsu tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi var tikt īstenoti paralēli, un šādu tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošana neierobežo mūsu tiesības izmantot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

13. Kontaktinformācija. Jautājumu vai komentāru gadījumā par vietnēm vai Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu veidlapu, kas ir pieejama tīmekļa vietnē www.ferrero.pl vai, rakstot uz adresi:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

u. Wiertnicza 126

02-952 Varšava

© 2012 Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Visas tiesības aizsargātas.