Home

Konfidencialitātes politika

Ferrero Polska Commercial sp. zo. o. (turpmāk — „Ferrero”) ir apņēmies aizsargāt šīs tīmekļa vietnes (turpmāk — tīmekļa vietne) lietotāju privātumu un darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka lietotāju personas dati tiek apstrādāti, ievērojot viņu pamattiesības un brīvības, kā arī personas cieņu, īpaši ievērojot konfidencialitāti.

Mēs „Ferrero” sagatavojām šo personas datu aizsardzības politiku, lai īsumā izskaidrotu, kā mēs ievāksim, apstrādāsim, pārsūtīsim un nodrošināsim jūsu personas datu uzglabāšanu. Šī politika arī apraksta jūsu iespējas piekļūt, lietot un labot jūsu personas datus.

Mēs varam pieprasīt no lietotājiem noteiktu personisko informāciju, lai sniegtu savus pakalpojumus, un tāpēc mēs vēlētos izskaidrot procedūras un veidus, kā mēs apstrādājam mums iesniegtos datus.

Turklāt šajā personas datu aizsardzības politikā jums tiks sniegta visa informācija, lai jūs, ja vajadzīgs, varētu skaidri un apzināti piekrist personas datu apstrādei.

Kopumā visu informāciju un datus, ko jūs sniedzat vai mēs esam citādi savākuši tīmekļa vietnes kontekstā, „Ferrero” izmantos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk — VDAR).

Tas tostarp nozīmē, ka visa „Ferrero” veiktā personas datu apstrāde notiks, ievērojot likumīguma, godprātības, caurredzamības, nolūka ierobežojumu, glabāšanas ierobežojumu, datu minimizēšanas, precizitātes, integritātes un konfidencialitātes principus.

 

Datu pārzinis

Datu pārzinis attiecībā uz visām personas datu apstrādes darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot tīmekļa vietni, ir Ferrero, kura juridiskā adrese ir Polijā (02-952), Varšavā, Wiertnicza iela 126.

„Ferrero“ ir iecēlis lokālo datu aizsardzības speciālistu. Lai sazinātos ar viņu un iegūtu informāciju saistībā ar „Ferrero” veikto personas datu apstrādi, tostarp datu apstrādātāju sarakstu, lūdzu, sazinieties ar iod.polska@ferrero.com.

 

Kādu informāciju mēs no jums ievācam

Kad izmantojat tīmekļa vietni un sniedzat informāciju un augšupielādējat datnes tīmekļa vietnē, lai piekļūtu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, „Ferrero“ var vākt un apstrādāt informāciju, kas attiecas uz jums individuāli un ļauj jūs identificēt vai nu tieši, vai kopā ar papildu informāciju (turpmāk — personas dati). Šo informāciju „Ferrero“ var vākt gan tad, kad izvēlaties to sniegt (piemēram, kad jūs tīmekļa vietnē pieprasāt kādus „Ferrero“ sniegtos pakalpojumus), gan tikai analizējot jūsu uzvedību tīmekļa vietnē.

 

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati

Kad izveidojat kontu tīmekļa vietnē, jums tiks lūgts sniegt noteiktus personas datus, piemēram, kontaktinformāciju (t. i., savu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti un adresi), un tirgvedības preferences tālāk minētajiem nolūkiem.

Ja tīmekļa vietne ar jūsu iepriekšēju atsaucamu piekrišanu ļauj jums reģistrēties, izmantojot savu personīgo profilu sociālajā medijā (pieteikšanās sociālajā medijā), mēs varam piekļūt tai pašai šādā profilā iekļautajai ierobežotajai informācijai, kas ir saistīta ar jūsu vārdu, vecumu, atrašanās vietu, izvēlēm, interesēm, kontaktpersonām un attēliem.

 

Pārlūkošanas dati

Tīmekļa vietnes darbība, tāpat kā jebkurai tīmekļa vietnei internetā, ir saistīta ar tādu datorsistēmu un programmatūras procedūru izmantošanu, kuru parastā darbība ietver informācijas vākšanu par tīmekļa vietnes lietotājiem un tās automātisku pārsūtīšanu, kad tiek izmantoti interneta sakaru protokoli.

Lai gan „Ferrero” nevāc šo informāciju, lai to saistītu ar konkrētiem lietotājiem, tomēr ir iespējams, ka pēc būtības, apstrādes un saistīšanas ar citiem trešo pušu rīcībā esošiem datiem šie dati ļaus identificēt lietotāju, vai nu tieši ar šo informāciju, vai izmantojot citu savākto informāciju. Arī šāda informācija ir uzskatāma par personas datiem.

Šī informācija ietver vairākus ar jūsu operētājsistēmu un IT vidi saistītus parametrus, tostarp jūsu IP adresi, atrašanās vietu (valsti), jūsu datora domēna nosaukumus, URI (vienotā resursu identifikatora) adreses resursiem, kurus jūs pieprasāt tīmekļa vietnē, pieprasījumu veikšanas laiku, informāciju par jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, jūsu apmeklētās lapas un apskatītās preces), metodi, kādu izmantojat, lai serverī iesniegtu pieprasījumus, datnes veidus, kas iegūta, atbildot uz pieprasījumu, ciparu kodu, kas norāda servera nosūtītās atbildes statusu (sekmīgi, kļūda u. c.), informāciju par ierīci (piemēram, datoru, planšetdatoru vai viedtālruni), ko jūs izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei utt., izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, kas ļauj šādas informācijas ievākšanu.

Šos datus, nesaistot tos ne ar vienu lietotāju identifikatoru, „Ferrero” izmanto tikai anonīmiem, statistiskiem nolūkiem par tīmekļa vietnes lietojumu, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu darbību, kā arī konstatētu jebkādas tās kļūmes un/vai ļaunprātīgu izmantošanu. Turklāt šos datus var izmantot, lai izmeklētu atbildību, ja pret tīmekļa vietni ir izdarīti informācijas noziegumi.

 

Apstrādes darbības

Datu apstrādi veic ar tādām procedūrām, tehniskiem un elektroniskiem līdzekļiem, kas ir piemēroti datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai un sastāv no datu vākšanas, ierakstīšanas, organizēšanas, glabāšanas, apspriešanas, pārstrādāšanas, pārveidošanas, atlases, atguves, saskaņošanas, lietošanas, apvienošanas, bloķēšanas, apmaiņas, izplatīšanas, dzēšanas un iznīcināšanas, tostarp divu vai vairāku šādu darbību apvienojuma.

 

Kāpēc mēs apstrādājam šo informāciju. Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Jūsu personas datus, kas savākti tīmekļa vietnē, „Ferrero” plāno izmantot šādiem nolūkiem:

 • Lai sniegtu jūsu pieprasītās atbildes vai pakalpojumus, tostarp ļautu izveidot kontu, saņemt informāciju no „Ferrero” un nosūtītu jums brīdinājumus, izmantojot pašpiegādes paziņojumus; lai pārbaudītu jūsu identitāti un palīdzētu jums, ja jūs pazaudējat vai aizmirstat kāda „Ferrero” reģistrēšanās pakalpojuma pieteikšanās/paroles informāciju; lai ļautu jums izveidot un uzturēt reģistrēta lietotāja profilu, apstrādātu jūsu pieprasītos darījumus un pieteikumus, sazinātos ar jums, ja vajadzīgs, un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, tostarp e-vēstulēm; lai apstrādātu maksājumus ar kartēm un sniegtu visus citus pakalpojumus, ko jūs varētu pieprasīt; lai nosūtītu jums informatīvos materiālus, kuru abonēšanas pakalpojumu izmantojat (tikai ar informatīvu saturu); lai pabeigtu pirkumu pasūtījumus un piegādātu tīmekļa vietnē nopirktās preces, kā arī sniegtu visus citus pakalpojumus, ko jūs varētu pieprasīt (turpmāk — pakalpojumu sniegšana).
  Šiem nolūkiem nav nepieciešama piekrišana datu apstrādei, jo šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus un tādējādi pildītu ar jums noslēgto līgumu vai realizētu pasākumus, kurus jūs pieprasījāt pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jums nav obligāti jāsniedz „Ferrero” savi personas dati šiem nolūkiem, tomēr, ja jūs tos nesniegsit, „Ferrero” nevarēs jums sniegt atbilstošus pakalpojumus.
 • Tirgvedības, reklāmas un publicitātes nolūkiem, tostarp, lai veiktu tiešo tirgvedību, kā arī veiktu pētījumus, izpēti, tirgus statistiku vai aptaujas par „Ferrero” precēm un pakalpojumiem, izmantojot e-pastu, īsziņas, pašpiegādes paziņojumus, uznirstošās reklāmjoslas, tūlītējo ziņapmaiņu, tālruņa zvanus no operatoriem un „Ferrero” oficiālās sociālo mediju lapas (turpmāk — tirgvedība), kā arī, lai nosūtītu jums piedāvājumus, reklāmas materiālus vai citu informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem. Šiem nolūkiem datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jums nav obligāti jāsniedz piekrišana „Ferrero” jūsu personas datu apstrādei šiem nolūkiem, un, ja izvēlēsities to nesniegt, jūs neizjutīsit nekādas sekas (izņemot to, ka nesaņemsit tirgvedības materiālus no „Ferrero”). Turklāt visas sniegtās piekrišanas vēlāk var atsaukt.
 • Lai izveidotu jūsu lietotāja profilu (individuālu un/vai kopēju profilu) mūsu tīmekļa vietnē, ar profilēšanas sīkdatnēm vācot un analizējot informāciju par jūsu atlasītajām izvēlēm un pieņemtajiem lēmumiem tīmekļa vietnē, kā arī par jūsu vispārīgajām darbībām tīmekļa vietnē (turpmāk — profilēšana). Šī informācija tiks izmantota, lai pēc iespējas personalizētu tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus atbilstīgi jūsu vēlmēm un izvēlēm, kā arī nodrošinātu jūs ar informāciju un reklāmām, kas jūs varētu interesēt, lai sniegtu tieši jūsu interesēm pielāgotus piedāvājumus, lai sniegtu jums informāciju par citām tīmekļa vietnēm un/vai pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jūs varētu interesēt. Visi šajā apstrādē iesaistītie algoritmi tiek regulāri pārbaudīti, lai nodrošinātu apstrādes godīgumu un neobjektivitātes kontroli. Apstrāde šim nolūkam notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas tiek iegūta, izmantojot sīkdatņu uznirstošo joslu un/vai speciālu lodziņu. Jums nav obligāti jāsniedz piekrišana „Ferrero” jūsu Personas datu apstrādei šiem nolūkiem, un, ja izvēlēsities to nesniegt, jūs neizjutīsit nekādas sekas (izņemot to, ka turpmāk negūsiet labumu no lielākas lietotāja pieredzes personalizācijas mūsu tīmekļa vietnē). Turklāt sniegto piekrišanu vēlāk var atsaukt, vai nu mainot ierīces iestatījumus vai sazinoties ar „Ferrero” pa iepriekš norādīto adresi.
 • Lai nodrošinātu atbilstību likumiem, tostarp noteikumiem par konkursiem, ja lietotāji piedalās konkursos vai saņem balvas mūsu tīmekļa vietnē, kas nosaka, ka „Ferrero” ir jāvāc un/vai papildus jāapstrādā noteikti personas dati (turpmāk — atbilstība). Kad jūs sniedzat „Ferrero” jebkādus personas datus, „Ferrero” tie ir jāapstrādā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, kas var ietvert jūsu personas datu glabāšanu un nodošanu oficiālajām varas iestādēm, lai nodrošinātu nodokļu, muitas vai citu juridisku pienākumu izpildi. Ja dati tiek apstrādāti šim nolūkam, piekrišana nav nepieciešama, jo šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
 • Lai nepieļautu un atklātu tīmekļa vietnes ļaunprātīgu izmantošanu vai jebkādas krāpnieciskas darbības, kas tiek veiktas tīmekļa vietnē (turpmāk — ļaunprātīga izmantošana / krāpšana). Apstrāde šim nolūkam ir nepieciešama, lai ievērotu „Ferrero” leģitīmās intereses nepieļaut un atklāt krāpnieciskas darbības vai tīmekļa vietnes ļaunprātīgu izmantošanu (potenciāli noziedzīgiem nolūkiem).
 • Lai analizētu un uzlabotu mūsu pakalpojumu sniegšanu, pilnveidotu tīmekļa vietni, izvērtētu „Ferrero” tirgvedības darbību un pakalpojumu efektivitāti, veiktu statistisko un demogrāfisko analīzi par „Ferrero” korporatīvajiem klientiem un reģistrētajiem lietotājiem (turpmāk — analīze). Datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz Jūsu apstiprinājumu.

Lietotājiem nav pienākuma sniegt personas datus, lai pārlūkotu tīmekļa vietnes publiskās lapas. Personas datu sniegšana iepriekš minētajiem nolūkiem nav obligāta, tomēr nepietiekama nepieciešamo datu sniegšana (attiecīgi norādīta reģistrācijas veidlapā) var liegt lietotājiem pabeigt reģistrāciju vai saistīto pakalpojumu izmantošanu.

 

Kas varēs piekļūt jūsu personas datiem

Iepriekš minētajos nolūkos jūsu personas datus var koplietot ar šādām juridiskām vai fiziskām personām (turpmāk — saņēmēji).

 • Ar citiem „Ferrero Group” uzņēmumiem iekšējiem administratīviem nolūkiem. Pilns saraksts ar “Ferrero Group” uzņēmumiem pieejams vēršoties pie Datu apstrādes speciālista.
 • Ar pienācīgi ieceltiem datu apstrādātājiem, kas nodrošina speciālu apstrādi vai papildpakalpojumus (piemēram, datu glabāšanu, ziņojumu izsūtīšanu mūsu vārdā, tīmekļa mitināšanu, konkursu pārvaldību, klientu apkalpošanu, IT pakalpojumus attiecībā uz tīmekļa vietnes darbību, e-pastu) „Ferrero” vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem un kuru datu aizsardzības gatavību „Ferrero” ir pārbaudījis pirms nepieciešamās datu apstrādes līguma noslēgšanas. Pilns atjauninātais datu apstrādātāju saraksts, kurā var būt iekļauti arī citi „Ferrero Group” uzņēmumi, ir pieejams pie mūsu datu aizsardzības speciālista.
 • Ar atlasītām personām, kuras „Ferrero” ir pilnvarojis apstrādāt personas datus, kas nepieciešami, lai veiktu tikai ar pakalpojumu sniegšanu tīmekļa vietnē saistītas darbības (piemēram, tīkla iekārtu un elektronisko sakaru tīklu tehniskā apkope), un kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai kurām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti (piemēram, „Ferrero” darbinieki).
 • Ar valsts iestādēm, struktūrām vai vienībām, saskaņā ar piemērojamo likumu vai šo iestāžu, struktūru vai vienību saistošajiem rīkojumiem. Mēs varam atklāt jūsu datus arī gadījumos, kad pēc labākajiem nodomiem esam pārliecināti, ka jūsu datu izpaušana ir nepieciešama jūsu drošības vai citu personu drošības nodrošināšanai, krāpšanās gadījumu izskatīšanai vai citos gadījumos, lai sniegtu atbildi valsts iestādēm.

Personas datus var arī izpaust korporatīvos darījumos, kad personas datus var tikt nodoti vai atklāti pircējiem/nomniekiem vai tiesībpārņēmējiem.

 

Datu nosūtīšana

Personas datus var nosūtīt uz citām Eiropas Savienības valstīm, kur atrodas „Ferrero” vai kāda tā piegādātāja telpas vai serveri.

Personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības teritorijas. 

 

Bērni

Lai darbotos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas aizsargā bērnu privātumu tiešsaistē, „Ferrero” apzināti neievāc datus par bērniem jaunākiem par 16 gadiem. „Ferrero” uztver bērnu privātumu nopietni. Tāpēc mēs iesakām vecākiem vai aizbildņiem palīdzēt un vadīt bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem un vēlētos pārlūkot tīmekļa vietni vai piekļūt „Ferrero” piedāvātajiem pakalpojumiem. Bērniem vecumā zem 16 gadiem nevajadzētu apmeklēt „Ferrero” mājaslapas un lietot piedāvātos pakalpojumus. Ja tiek atklāts, ka Ferrero neapzināti ir reģistrēti personas dati bērnam vecumā zem 16 gadiem, šādi dati tiks nekavējoties dzēsti.

Ja vecāki/aizbildņi vēlas nepieļaut nepilngadīgas personas piekļuvi tīmekļa vietnei, ir viegli pieejamas programmas, kas ļauj kontrolēt piekļuvi internetam vai noteiktām vietnēm.

 

Personas datu drošība

Visi personas dati, kas ir savākti un apstrādāti tīmekļa vietnē, tiks uzglabāti un apstrādāti, lai samazinātu iznīcināšanas, zaudēšanas (tostarp nejaušu zudumu), neatļautas piekļuves/izmantošanas vai ar vākšanas sākotnējo nolūku nesaderīgas izmantošanas risku. To panāk, īstenojot „Ferrero” izstrādātos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus. Detalizēts „Ferrero“ drošības pasākumu saraksts ir pieejams šeit.

 

Personas datu glabāšana

Parasti „Ferrero” jūsu personas datus glabās tikai tik ilgi, cik tas noteikti nepieciešams atkarībā no iemesla, kāpēc tie tika vākti:

 • Personas datus, ko apstrādā pakalpojumu sniegšanas nolūkos, „Ferrero” glabās tikai tik ilgi, cik tas noteikti nepieciešams šo nolūku sasniegšanai. Tomēr informācija tiks glabāta ilgāk, ja mums tā būs nepieciešama, lai risinātu jebkādas prasības attiecībā uz pakalpojumiem vai aizsargātu „Ferrero” intereses saistībā ar iespējamo atbildību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu.
 • Personas datus, ko apstrādā tirgvedības un profilēšanas nolūkos, „Ferrero” glabās no brīža, kad jūs dodat piekrišanu, līdz brīdim, kad to atsaucat. Ja tā netiek atsaukta, piekrišanu lūgs atjaunot ar noteiktiem 24 mēnešu intervāliem. Kad piekrišana ir atsaukta (vai nav dota pēc atjaunošanas pieprasījuma), personas dati šiem nolūkiem turpmāk netiks izmantoti, tomēr „Ferrero” tos var turpināt glabāt līdz 10 gadiem, jo tie var būt nepieciešami, lai aizsargātu „Ferrero” intereses saistībā ar iespējamo atbildību attiecībā uz šo apstrādi.
 • Personas datus, ko apstrādā atbilstības nolūkā, „Ferrero” glabās laikposmu, kāds nepieciešams saskaņā ar konkrētajiem juridiskajiem pienākumiem, kuru dēļ personas dati tika apstrādāti.
 • Personas datus, ko apstrādā ļaunprātīgas izmantošanas / krāpšanas novēršanas un analīzes nolūkos, „Ferrero” glabās tik ilgi, kamēr uzskatīs par noteikti nepieciešamu to nolūku sasniegšanai, kam tie tika vākti, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Pēc šiem periodiem visi dati tiek dzēsti vai anonimizēti, izņemot datus, kas saskaņā ar likumu mums ir jāglabā ilgāku laiku.

 

Kādas ir jūsu tiesības. Kā jūs varat tās izmantot

Tā kā jūs esat datu subjekts, jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot šādas tiesības:

 • Iegūt apstiprinājumu, ka „Ferrero” apstrādā jūsu personas datus, tiem piekļūt un saņemt šo datu kopiju.
 • Atjaunināt, mainīt un/vai labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 • Panākt savu personas datu dzēšanu, ja uzskatāt, ka apstrāde nav nepieciešama vai ir nelikumīga, padarīt personas datus anonīmus, bloķēt datus, kuru apstrāde ir nelikumīga, vai noteikt apstrādes ierobežojumus.
 • Iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgiem iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, kura, jūsuprāt, liedz „Ferrero” apstrādāt jūsu personas datus konkrētajam nolūkam.
 • Iebilst pret savu datu apstrādi, kas tiek veikta ar mērķi sūtīt reklāmas materiālus, veiktu tiešo pārdošanu, tirgus izpēti vai komerciālu komunikāciju.
 • Atsaukt piekrišanu apstrādei (tirgvedības un profilēšanas nolūkos), ja jūsu piekrišana ir apstrādes juridiskais pamats, — tas neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms jūsu atsaukuma.
 • Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja uzskatāt, ka apstrādātie personas dati ir neprecīzi vai apstrāde nav nepieciešama vai ir nelikumīga, kā arī, ja jūs esat iebildis pret apstrādi.
 • Tiesības uz pārnesamību — jums ir tiesības saņemt „Ferrero” iesniegto personas datu kopiju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, kā arī pieprasīt šo personas datu nosūtīšanu citam datu pārzinim.
 • Atteikties no reklāmas, kas balstīta uz interesēm. Mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, kas pārzina un vada mūsu reklāmas citās mājaslapās. Mūsu piesaistītie sadarbības partneri var lietot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu jums reklāmu, kas balstīta uz jūsu mājaslapu apmeklējumu aktivitātēm un interesēm. Ja vēlaties atteikties no šāda veida reklāmas, klikšķiniet šeit vai, ja atrodaties Eiropas savienībā, klikšķiniet šeit. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs turpināsiet saņemt vispārēju reklāmu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā laikā var mainīt lielāko daļu personas datu, ko sniedzat „Ferrero”, tostarp savas e-pasta preferences, attiecīgā gadījumā piekļūstot tīmekļa vietnē izveidotajam lietotāja profilam.

Kad pieprasāt pakalpojumus tīmekļa vietnē, jūs varat būt atlasījis vienu vai vairākus saziņas līdzekļus, ar kuru starpniecību var veikt personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos (piemēram, tālrunis, īsziņas, e-pasts, pasts, sociālie mediji). Attiecīgajā gadījumā izmantojot tīmekļa vietnē izveidoto lietotāja profilu, jūs varat atsaukt piekrišanu šai apstrādei visiem izvēlētajiem saziņas līdzekļiem vai izvēlēties bloķēt tikai atsevišķus līdzekļus (piemēram, ja jūs atsaucat tikai piekrišanu saņemt tirgvedības paziņojumus īsziņu formātā, jūs turpmāk nesaņemsit šāda satura īsziņas, bet šo informāciju varēsit turpināt saņemt pa e-pastu).

Jūs varat atsaukt arī piekrišanu tirgvedībai (paziņojumiem, kas tiek saņemti pa e-pastu), atlasot attiecīgo katra tirgvedības paziņojuma apakšdaļā ietverto atteikšanās saiti.

Piekrišanu profilēšanai, ko veic sīkdatnes, var atsaukt jebkurā laikā. Ja piekrišana profilēšanai ir dota, izmantojot speciālu lodziņu, jūs šo piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, attiecīgajā gadījumā mainot preferences lietotāja profilā, kas izveidots tīmekļa vietnē.

Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās tiesības, vēršoties ar attiecīgu pieprasījumu pie mūsu datu aizsardzības nodaļas e-pasta adresē: iod.polska@ferrero.com.

Visbeidzot, ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi rīkojušies ar jūsu informāciju, jums ir tiesības iesniegt sūdzības vietējā ES datu aizsardzības iestādē vai Polijas datu aizsardzības iestādē (sazinieties ar personas datu aizsardzības biroja prezidentu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

Grozījumi

Šī personas datu aizsardzības politika stājās spēkā 2018. gada 1. maijā. Pēdējās izmaiņas veiktas 2022. gada 10. martā.

„Ferrero” patur tiesības daļēji vai pilnīgi grozīt šo personas datu aizsardzības politiku vai atjaunināt tās saturu, piemēram, tostarp, ja tiek veikti grozījumi piemērojamajos tiesību aktos. Ja „Ferrero” veiks izmaiņas šajā politikā, mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām publicējot informāciju par to mājaslapā, pirms tās tiks ieviestas. Tāpēc „Ferrero” jūs aicina regulāri apmeklēt lapu ar šo personas datu aizsardzības politiku, lai jūs iepazītos ar jaunāko, atjaunināto politikas versiju un būtu pastāvīgi informēts/-a par to, kā „Ferrero” vāc un izmanto personas datus.