Home

Terms of Use

 

บริษัท เฟอเรโร เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ("เฟอเรโร," "เรา," หรือ ของเรา") เป็นเจ้าของเนื้อหาและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.kinder.com/th/th/ และไมโครไซต์ที่เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว (เรียกว่า "ไซต์" และเรียกโดยรวมว่า "ไซต์ต่าง ๆ") โปรดทราบว่าเฟอเรโร เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นที่บริหารโดยบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเฟอเรโร
 

 1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ  การเข้าใช้ไซต์ต่าง ๆ ของท่านเป็นไปภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการใช้บริการ")  ท่านตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อท่านเข้าใช้หรือใช้งานไซต์ต่าง ๆ  หากท่านไม่ตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเหล่านี้ ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้ไซต์ดังกล่าวโดยปราศจากข้อจำกัดหรือคุณสมบัติ เฟอเรโรอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวได้ตลอดโดยการแก้ไข และประกาศให้ทราบถึงฉบับปัจจุบัน ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้รับการแก้ไขและควรทบทวนเงื่อนไขการใช้บริการเป็นระยะ  นอกจากนี้ บางไซต์อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ครอบคลุมคุณสมบัติหรือข้อเสนอเฉพาะ (เช่น การชิงโชค) ("เงื่อนไขของโปรแกรม") ในกรณีที่เงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศใดๆก็ตามระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนของโปรแกรมมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้เงื่อนไขการใช้บริการเป็นหลัก

 2. เนื้อหาและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา; ข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เนื้อหา  เฟอเรโรและ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลอื่นทั้งหมดในไซต์ต่าง ๆ รวมถึง ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ใน งานศิลป์, งานกราฟิก, รูปภาพ, ข้อความ, วิดีโอและคลิปวิดีโอ, เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฏในไซต์ต่าง ๆ (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหา") โดยไม่มีข้อกำหนดใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์เข้าใช้ไซต์และเนื้อหาด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัว ที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ หรือ เพื่อความบันเทิงเท่านั้น  ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอก ผลิตซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งต่อ ประยุกต์ ตีพิมพ์ ใส่กรอบ ประกาศ อัปโหลด เผยแพร่ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือลอกแบบของเนื้อหาในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงวัตถุประสงค์ทางสาธารณะหรือทางพาณิชย์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเฟอเรโรหรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว  เฟอเรโรขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ทั้งหมด และชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการออกแบบ และสโลแกนที่ปรากฏบนไซต์ต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ (ลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียน) ของเฟอเรโร บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่นในที่นี้  เฟอเรโร บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตสงวนสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดในไซต์ต่าง ๆ  ท่านไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในทางใด ๆ ต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในไซต์ต่าง ๆ  ภายใต้ดุลยพินิจของเฟอเรโร บริษัทในเครือ หรือผู้ได้รับอนุญาต อาจดำเนินการบังคับใช้สิทธิ์ที่มีด้านทรัพย์สินทางปัญญาถึงที่สุดตามขอบเขตของกฎหมายรวมไปถึงการดำเนินคดีทางอาญา

 3. หลักปฏิบัติสำหรับผู้ใช้/นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้   ไซต์อาจขอให้ท่านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและร่วมแบ่งปันความเห็น ข้อมูล และเนื้อหาต่าง ๆ  เฟอเรโรคาดหวังให้ผู้ใช้ทุกท่านปฏิบัติกับผู้ใช้ท่านอื่นด้วยความเคารพ  หากท่านทราบว่ามีผู้ใช้ฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับ หรือพบเห็นผู้ใช้งานดำเนินการอันยอมรับไม่ได้ ท่านควรติดต่อเราและรายงานการกระทำดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่างในหมวดที่ 13 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา ข้อมูล และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ท่านลงในไซต์ ส่งให้กับไซต์ หรือส่งไปให้ผู้ใช้คนอื่น (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ และความเห็น/ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเฟอเรโร) ("เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้") และท่านตกลงที่จะไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ปลดความรับผิดชอบหรือรับผิด ต่อเนื้อหา รายละเอียด ข้อมูล หรือส่วนประกอบอื่นๆ จากผู้ใช้คนอื่นที่ท่านเข้าใช้ในไซต์ หมวดเนื้อหาที่ระบุโดยผู้ใช้ด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างและไม่ใช่แสดงรายการที่ต้องการระบุทั้งหมด  ท่านตกลงที่จะไม่ลงประกาศ หรือโอน ส่งต่อให้ผู้ใช้คนอื่น ของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ดังต่อไปนี้ โดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ :


 4.  
 • ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูถูก ลามกอนาจาร หยาบคาย ถากถาง ด่าทอ สื่อลามก ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ;

 • ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย (เช่น เพลง วิดีโอ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลงในไซต์จากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว);

 • ฝ่าฝืนสิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของฝ่ายใด;

 • เป็นภัยคุกคาม ข่มขู่ หรือส่งเสริมความรุนแรง การเหยียดสีผิว คลั่

 • ศาสนา ความเกลียดชัง หรือภัยอันตรายทางร่างกายทุกรูปแบบกับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด;

 • ไม่ถูกต้อง, เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดในลักษณะใดก็ตาม;

 • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย;

 • ส่งเสริมการคัดลอกงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือเชื่อมโยงงานดังกล่าวในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย;

 • มีการใช้คำหยาบคายแบบแอบแฝ

 • (เช่น F@)

 • มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ออกแบบเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสาร หรือ

 • ประกอบไปด้วยเนื้อหาการโฆษณาและส่งเสริมการขาย, "อีเมลขยะ" "แสปม" "จดหมายลูกโซ่" "ธุรกิจพีระมิด" หรือ การชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ

 • เราอาจทบทวน แก้ไข หรือลบเนื้อหาและส่วนประกอบอื่นๆที่ท่านหรือผู้อื่นส่งหรือลงประกาศในไซต์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว
  ท่านเข้าใจว่าเมื่อใช้งานไซต์ ท่านจะมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่หลากหลาย และเฟอเรโรไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว

  ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สไปเดอร์ หุ่นยนต์ เทคนิคการขุดเจาะข้อมูล หรืออุปกรณ์หรือโปรแกรมอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บ ดาวน์โหลด หรือผลิตซ้ำ เก็บหรือเผยแพร่เนื้อหาที่อยู่ในไซต์  นอกจากนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการอัตโนมัติใด ๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงไซต์หรือพยายามการทำการเกินอำนาจและสิทธิในการเข้าใช้ที่ท่านได้รับภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว  ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิทธิในการใช้หรือการเข้าใช้ไซต์ไปขายให้กับบริษัทที่สาม


 
 • กรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ท่านส่ง นำมาลงประกาศ ยื่น หรือโอน; การส่งข้อมูล  เฟอเรโรอาจขอให้ท่านส่ง นำลง ยื่น หรือโอนข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ไปที่ไซต์เป็นบางครั้งบางคราว  เฟอเรโรถือว่าข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ใดที่ท่านส่ง นำลงประกาศ ยื่น หรือโอน ถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์  เมื่อข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ดังกล่าวถูกโอนไปที่เฟอเรโรถือว่ากลายเป็นทรัพย์สินของเฟอเรโรทันทีและเฟอเรโรเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์นับแต่นั้นแต่เพียงผู้เดียว (ขึ้นอยู่กับสิทธิของบุคคลที่สาม)  นอกจากนี้ เฟอเรโรและบริษัทในเครือมีอิสระในการใช้ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ดังกล่าวโดยไม่จำกัด ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม (ขึ้นอยู่กับสิทธิของบุคคลที่สาม) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือไม่ต้องมีข้อผูกมัดหรือการรับผิดอื่น ๆ ต่อท่าน และมีสิทธิ์ในการผลิตซ้ำ เปิดเผย โอน ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปลงประกาศในสื่อกลางใด หรือแก้ไข ดัดแปลง หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้  เฟอเรโรไม่ต้องรับผิดในการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ดังกล่าวหรือความคล้ายกันในข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้และการใช้งานหรือกิจกรรมในอนาคตของเฟอเรโร แม้ว่ามีข้อความใด ๆ ระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม เฟอเรโรยังคงรักษานโยบายในการไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลจากสาธารณะ ("การส่งข้อมูล") ด้วยเหตุนี้ท่านไม่ควรส่งข้อมูลใดให้กับเฟอเรโรผ่านไซต์นี้หรือ อื่น ๆ หากท่านมีการส่งข้อมูลให้เรา แม้ว่าได้มีการร้องขอไม่ให้ส่งข้อมูลก็ตาม ข้อมูลที่ส่งดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินของเฟอเรโรทันที เฟอเรโรมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์นับแต่นั้นแต่เพียงผู้เดียว และการส่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ให้ไว้ในหมวดที่ 4 ข้างต้น (รวมไปถึงอิสระในการใช้ข้อมูลที่นำส่ง โดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดก็ตามและโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือมีข้อรับผิดอื่น ๆ ต่อท่าน)

 • ลิงก์ไปที่ไซต์อื่น ๆ  ไซต์อาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปที่ไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือ ดูแลโดยเรา  ท่านควรทราบว่าเมื่อท่านออกจากไซต์และอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ ท่านควรประเมินความถูกต้องของเว็บไซต์ที่ปรากฏหรืออ้างว่าเป็นหนึ่งในไซต์ของเรา (รวมไปถึงไซต์ที่เชื่อมโยงกับอีเมล)  ถึงแม้ว่าจะมีลิงก์อยู่ในไซต์ เราไม่ได้ควบคุม แนะนำ หรือสนับสนุนและไม่เกี่ยวกับกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว การดูไซต์ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของท่าน  การดาวน์โหลดข้อมูลจากบางเว็บไซต์อาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรืออาจทำให้ไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • โปรโมชันและข้อเสนอ  เราอาจลงโปรโมชัน (เช่น การประกวด เกมชิงรางวัล เกมที่สามารถชนะทันที ฯลฯ) หรือข้อเสนอในไซต์ ("โปรโมชัน")  โปรโมชันใด ๆ ที่ระบุไว้ในไซต์ถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีข้อหวงห้ามและเป็นไปตามกฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันดังกล่าว  แต่ละโปรโมชันจะมีกฎระเบียบและเงื่อนไขเป็นของตัวเองซึ่งจะเพิ่มเติมจากเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้บริการ   การเข้าร่วมในโปรโมชันใดๆ ก็ตาม ท่านต้องให้ความประสงค์ยอมรับกฎระเบียบและข้อกำหนดจากท่าน

 • ความเป็นส่วนตัว เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระบุตัวบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนของเราในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลดังกล่าว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่ครอบคลุมการใช้งานของท่านในไซต์ของเรา

 • ข้อสงวนสิทธิการรับประกัน/ การยกเว้นความรับผิด
  การใช้บริการไซต์ของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง  ไซต์ต่าง ๆ และซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ปรากฏผ่านไซต์ต่าง ๆ ได้รับการจัดหามา "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันทุกประเภททั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิด หัวข้อ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ  โปรดทราบว่าในบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการปฏิเสธการรับประกันโดยที่ข้อยกเว้นบางอย่างไม่มีผลกับท่าน  เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันได้ว่า การใช้ไซต์ต่าง ๆ ของท่าน ซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหาหรือเนื้อที่สร้างโดยผู้ใช้จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เราไม่รับประกันว่าไซต์ เนื้อหา หรือเนื้อหาที่เข้าใช้ผ่านไซต์จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ต่อเนื่อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นภัยอันตรายอื่น ๆ  เราจะไม่รับผิดต่อการใช้งานไซต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาและข้อความ ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ เนื้อหาที่ให้ไว้โดยบุคคลที่สาม (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม) ลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่น ๆ หรือลักษณะหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับไซต์และการใช้งานของท่าน  เราจะไม่รับผิดในทุกกรณีภายใต้ทฤษฎีการละเมิด สัญญา การรับผิดอย่างเคร่

 • ครัด หรือกฎหมายหรือทฤษฎีความเสมอภาคอื่น ๆ สำหรับความเสียหายส่วนหนึ่งและทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายต่าง ๆ ทั้งที่มีพิเศษ หรือเกิดจากอุบัติเหตุ เรื่องสืบเนื่อง ความเสียหายอันเป็นแบบอย่าง ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและราคา ผลกำไรที่สูญเสีย, ข้อมูลที่สูญหาย, การสูญเสียโอกาส, ต้นทุนการคุ้มครอง, และการบาดเจ็บส่วนตัว/การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ) ทั้งหมดทั้งปวงในที่นี้ถือว่ายกเว้นตามข้อตกลงของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าเราจะรับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม   วิธีเดียวในการแก้ไขความไม่พึงพอใจของท่านต่อไซต์นี้คือการหยุดใช้งานไซต์ดังกล่าว  โปรดทราบว่าในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้ยกเว้นความเสียหายบางประเภทและในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่ได้รับข้อยกเว้นตามที่ระบุข้างต้น
  นอกจากนี้ เฟอเรโรไม่ยอมรับผิดต่อการกระทำผิดกฎหมายต่อไซต์ที่ส่งผลให้เกิดการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือฉ้อโกงไปที่ท่านโดยเสมือนว่าเฟอเรโรเป็นผู้ส่งข้อมูลดังกล่าว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับเฟอเรโรก่อนใช้งานข้อมูลดังกล่าว

 • ค่าสินไหมทดแทน  เมื่อใช้งานไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะคุ้มครอง ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเฟอเรโร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ตัวแทนบริษัท และเอเยนต์ (เรียกโดยรวมว่า "ผู้ปลอดความรับผิด") จากและต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ข้อผูกมัด การสูญเสีย การรับผิด ต้นทุนหรือหนี้สินและค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งและทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ และค่าใช้จ่าย) ที่เกิดจาก: (1) การฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวโดยท่าน, (2) การส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิต่อความเป็นส่วนตัว หรือการหมิ่นประมาท), (3) การใช้เนื้อหาของท่าน หรือ การใช้ลักษณะของไซต์ ที่ปรากฏ หรือมีในไซต์ (ยกเว้นเป็นร้องเรียนการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สามด้วยเนื้อหาที่สร้างโดยเฟอเรโร) (4) การฝ่าฝืนกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขโดยท่านกับบุคคลที่สาม และ (5) ประเด็นอื่นเกี่ยวกับไซต์และการเข้าใช้งานไซต์ของท่าน ท่านตกลงร่วมมือกับเราในการปกป้องประเด็นดังกล่าวอย่างถึงที่สุด  เราสงวนสิทธิในการสันนิษฐานว่าด้วยภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของท่าน ท่านจะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองและควบคุมประเด็นใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดค่าสินไหมทดแทนโดยตัวท่าน

 • กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา/เขตอำนาจ  ประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์และ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของ [*] โดยไม่อ้างอิงถึงข้อพิพาทหรือหลักการเลือกใช้กฎหมาย ท่านตกลงว่าประเทศและสถานที่สำหรับการดำเนินการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับไซต์และ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวต้องเป็นในชั้นศาลที่เหมาะสมใน [*]  เราไม่รับประกันหรือบ่งบอกว่าไซต์หรือเนื้อหา/ข้อมูลในไซต์มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายนอก [*]  ถึงแม้ว่าไซต์ของเราจะเข้าใช้ได้จากทั่วโลก บางคนหรือบางพื้นที่อาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่นำมาพูดคุยหรืออ้างอิงในไซต์  นอกจากนี้ บางคนอาจสามารถเข้าร่วม มีสิทธิ์รับข้อเสนอหรือชิงรางวัลในการชิงโชค เนื้อหา ที่โปรโมชันที่คล้ายกันที่ปรากฏภายในไซต์   ข้อมูลที่ให้ไว้ในไซต์เรื่องผลิตภัณฑ์หรือการบริการใช้งานได้เฉพาะใน [*]  เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้ในการจำกัดความพร้อมของไซต์ของเราและ/หรือข้อกำหนดของบริการใดต่อบุคคล พื้นที่ หรือเขตอำนาจ  ถ้าท่านอยู่ในภายนอกได้ทุกเมื่อ [*] ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่

 • การดัดแปลงเว็บไซต์และเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อได้มีการให้ข้อมูลเอาไว้ในไซต์นี้ เฟอเรโรไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลดังกล่าวจะยังคงให้บริการกับท่านอย่างต่อเนื่อง เฟอเรโรมีสิทธิยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เฟอเรโรสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศสำหรับไซต์นี้ได้ตลอดเวลาด้วยการลงประกาศเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันของนโยบายฉบับนี้และการใช้ไซต์ของท่าน และถือว่าท่านให้การยินยอมต่อเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงและดัดแปลงแล้วดังกล่าว ท่านตกลงที่จะทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดบางประการของเงื่อนไขดังกล่าวอาจแทนที่หนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้าบางหน้าในไซต์นี้

 • การเป็นโมฆะ ถ้าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวถูกควบคุมหรือพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะ ให้ยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตของความไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้และข้อกำหนดอื่นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 • การยกเว้น; การเยียวยา ความล้มเหลวของเราในการใช้สิทธิ หรือยกเว้นเมื่อมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยตัวของท่าน จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้เราใช้สิทธิดังกล่าวในภายภาคหน้า หรือถือเป็นการว่าเราได้ยกเว้นการฝ่าฝืนของท่านต่อเงื่อนไขเดียวกันหรือเงื่อนไขอื่นของเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว  สิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวถือว่า สามารถเก็บสะสมได้ และการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ

 • ข้อมูลติดต่อ  หากท่านมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับไซต์ต่าง ๆ หรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อโดยใช้ฟอร์มของพวกเราตาม[consumer.sea@ferrero.com] หรือตามรายละเอียดด้านล่าง:

  เฟอเรโร เอเชีย แปซิฟิก จำกัด มหาชน
  80 ถนนโรบินสัน #02-00 สิงคโปร์ 068898

 © 2018 เฟอเรโร เอเชีย แปซิฟิก จำกัด มหาชน  สงวนสิทธิ์ทั้งหมด