KINDER สนับสนุนการเติบโตอย่างมีความสุข

mission

Kinder Joy of moving เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศของ Ferrero Group โดยมีความเชื่อมั่นว่าทัศนคติที่ดีต่อการเคลื่อนไหวจะทำให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในวันหน้า

mission

มอบความสุขในทุกๆวัน ตั้งแต่ปี 1968

การสร้างสรรค์ช๊อกโกแลตเป็นส่วนหนี่งของเรื่องราวของเรา เข้ามาดูแนวคิด/ไอเดียที่กลายมาเป็น Kinder ในทุกวันนี้

ยังไม่หมดแค่นี้! ติดตาม Kinder บนโซเชียลมีเดีย