Home

KINDER PODPORUJE DETSTVO PLNÉ RADOSTI

V Kinder sme presvedčení, že z každého šťastného dieťaťa vyrastie lepší dospelý. Preto sme sa vždy snažili prinášať deťom aj rodinám po celom svete malé, ale dôležité chvíle plné radosti. Nie každý však vie, že sa značka Kinder už roky snaží dosiahnuť aj ďalší dôležitý cieľ: baviť deti pohybom a podporovať ich prirodzené sklony k aktivite, pohybu a hravosti. Preto sme vytvorili medzinárodný spoločensky zodpovedný projekt skupiny Ferrero s názvom Kinder Joy of moving, čiže Radosť z pohybu.

KINDER A RADOSŤ Z POHYBU

Projekt Kinder Joy of moving dnes inšpiruje štyri milióny detí a ich rodiny v 36 krajinách po celom svete k tomu, aby boli aktívne, užívali si pohyb a získavali tak zábavným spôsobom zručnosti dôležité pre život. Jadrom projektu je naše pevné presvedčenie, že vďaka pozitívnemu prístupu k pohybu vyrastú z dnešných detí lepší dospelí.

NAŠA ČINNOSŤ

Projekt Kinder Joy of moving funguje vďaka významným a kvalifikovaným partnerom a odborníkom na celom svete. Sú medzi nimi inštitúcie, ministerstvá, univerzity alebo štyri olympijské výbory. Projekt organizuje a podporuje programy telesnej výchovy v školách aj mimo nich, športové podujatia pre deti a školské súťaže s cieľom zaručiť, aby bol pohyb pre deti predovšetkým radosť. Projekt Kinder Joy of moving tiež organizuje multidisciplinárne akcie, kde sa deti dostanú bližšie k športu. V rámci projektu dochádza k spolupráci so športovcami a bývalými šampiónmi s cieľom deti inšpirovať. Kinder Joy of moving rovnako podporuje výskumné projekty zamerané na prínos aktívneho životného štýlu.

NEZÁLEŽÍ NA TOM, AKÝ ŠPORT ROBÍTE, AK VÁM ROBÍ RADOSŤ

Vďaka projektu Kinder Joy of moving víťazí radosť z pohybu, a to bez ohľadu na športovú disciplínu, ihrisko či úroveň výkonu alebo schopností dieťaťa.

RADOSŤ Z POHYBU ŠÍRIME PO CELOM SVETE

Veľa akcií, veľa príležitostí zdieľať naše hodnoty a radosť zo spoločných aktivít.
Chcete vidieť viac? Pozrite sa na náš YouTube kanál.


SLEDUJTE NÁS A ZDIEĽAJTE
#radostzpohybu #joyofmoving