Home

KINDER A RADOSŤ Z POHYBU

Projekt Kinder Joy of moving dnes, aj cez problémy spôsobené pandémiou a čiastočným zastavením hromadných podujatí, inšpiruje 2,6 milióna detí a ich rodiny v 28 krajinách po celom svete k tomu, aby boli aktívni, užívali si pohyb a získavali tak zábavným spôsobom zručnosti potrebné pre život. Jadrom projektu je pevné presvedčenie, že vďaka pozitívnemu prístupu vyrastú z dnešných detí lepší dospelí.

KONKRÉTNE VÝSLEDKY

NAŠA ČINNOSŤ

Projekt Kinder Joy of moving spolupracuje s významnými a kvalifikovanými partnermi a odborníkmi po celom svete. Sú medzi nimi inštitúcie, ministerstvá, univerzity alebo olympijské výbory. Projekt organizuje a podporuje programy telesnej výchovy v školách a mimo nich, športové akcie pre deti a školské súťaže s cieľom zaručiť, že pohyb bude pre deti znamenať predovšetkým radosť. Projekt Kinder Joy of moving tiež organizuje multidisciplinárne akcie, kde sa deti dostanú bližšie k športu. V rámci projektu dochádza k spolupráci so športovcami a bývalými šampiónmi s cieľom deti inšpirovať. Kinder Joy of moving rovnako podporuje výskumné projekty zamerané na výhody aktívneho životného štýlu.

NEZÁLEŽÍ NA TOM, AKÝ ŠPORT ROBÍTE, AK VÁM ROBÍ RADOSŤ

Vďaka projektu Kinder Joy of moving víťazí radosť z pohybu, a to bez ohľadu na športovú disciplínu, ihrisko či úroveň výkonu alebo schopností dieťaťa.

RADOSŤ Z POHYBU ŠÍRIME PO CELOM SVETE

Veľa akcií, veľa príležitostí zdieľať naše hodnoty a radosť zo spoločných aktivít.
Chcete vidieť viac? Pozrite sa na náš YouTube kanál.


SLEDUJTE NÁS A ZDIEĽAJTE
#radostzpohybu #joyofmoving