Home

Zásady používania súborov cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce informácie o aktivite užívateľa na internetových stránkach, ktoré sa ukladajú na zariadení použitom k prístupu na dané internetové stránky.

Súbory cookie nie sú pre vaše zariadenie škodlivé a umožňujú nám ponúknuť vám kvalitnejšie prehliadanie našich internetových stránok a ich rýchlejšiu odozvu. Akékoľvek ďalšie informácie, vrátane informácií umožňujúcich nám zasielať vám reklamu, budú ukladané výhradne na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý nám poskytnete buď tým, že budete pokračovať v prehliadaní týchto internetových stránok, alebo niektorým zo spôsobov uvedených nižšie.

Odporúčame Vám, aby ste si pre lepšie pochopenie toho, aké druhy súborov cookie používame a ako môžete ich používanie prispôsobiť podľa svojich preferencií, dôkladne prečítali nižšie uvedené informácie.

Druhy súborov cookie, ktoré môžeme na internetových stránkach používať

Naše internetové stránky môžu používať súbory cookie, ku ktorých stiahnutiu na Vaše zariadenie nie je nutný Váš súhlas, a taktiež aj súbory cookie, ktoré môžu byť stiahnuté výlučne na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

A. Technické súbory cookie (NEvyžadujú váš predchádzajúci súhlas): sú nevyhnutné pre fungovanie internetových stránok a umožňujú vám prístup k príslušným funkciám (tzv. browser cookies): jedná sa hlavne o dočasné súbory cookie. Môžeme tiež používať funkčné súbory cookie, ktoré nám umožňujú uloženie vašich preferencií a nastavení, a tým zlepšiť váš zážitok z prehliadania našich internetových stránok (mimo iného uložením vašej totožnosti ako registrovaného užívateľa internetových stránok, ak si zvolíte funkciu "Zapamätať si ma", tým, že vás nasmerujeme na internetové stránky vo vami zvolenom jazyku alebo v jazyku krajiny, z ktorej na internetové stránky vstupujete, alebo zaznamenaním vašich preferencií v tom zmysle, či prijmete profilovacie služby cookie alebo nie. K zaisteniu riadneho fungovania týchto súborov cookie a uloženiu vašich preferencií nebudú tieto súbory cookie po ukončení prehliadania internetových stránok odstránené. Avšak tieto súbory cookie majú určitú dobu platnosti (nie dlhšiu než 2 roky), po ktorej uplynutí budú automaticky deaktivované. Tieto súbory cookie ani informácie v nich obsiahnuté nebudú používané pre iné účely než tie, ktoré sú uvedené vyššie. Pre inštaláciu technických súborov cookie nie je nutný váš predchádzajúci súhlas: na vaše zariadenie sa stiahnu automaticky, akonáhle vstúpite na internetové stránky alebo si vyžiadate konkrétne funkcie (napr. pokiaľ zvolíte funkciu "Zapamätať si ma"). Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek zakázať tak, že zmeníte príslušne nastavenie vo vašom prehliadači. To však môže spôsobiť, že sa vám internetové stránky nebudú zobrazovať správne.

B. Profilovacie súbory cookie (vyžadujú váš prechádzajúci SÚHLAS): naše internetové stránky taktiež používajú profilovacie súbory cookie, ktoré môžu byť inštalované iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Mimo toho môžu naše internetové stránky obsahovať aj súbory cookie patriace tretím osobám, pričom ich inštalácia je vždy podmienená vašim prechádzajúcim súhlasom. Tieto tretie osoby potom môžu mať prístup k informáciám zhromažďovaným prostredníctvom týchto súborov cookie. Jedná sa o nasledujúce tretie osoby:

- Google Inc. (prostredníctvom nimi poskytovanej služby Google Analytics)

Profilovacie súbory cookie môžu podľa definície európskych regulačných orgánov pre ochranu osobných údajov zahrňovať profilovacie súbory cookie pre reklamné účely, súbory cookie pre retargeting, súbory cookie zo sociálnych médií a analytické súbory cookie používané pre iné účely ako pre agregovanú štatistickú analýzu.

(i) Profilovacie súbory cookie pre reklamné účely: sú určené k vytváraniu užívateľských profilov pre zobrazovanie reklamy, ktorá odpovedá preferenciám užívateľov vyplývajúcich z ich prehliadania internetu; (ii) Analytické súbory cookie: zaznamenávajú vaše voľby a aktivity na našich internetových stránkach za účelom prevedenia štatistickej analýzy pre naše potreby alebo pre potreby tretích osôb sledovaním vašich preferencií a vášho chovania behom prehliadania internetových stránok, a ďalej za účelom predkladania reklamy prispôsobenej vaším preferenciám.

Všetky tieto súbory cookie budú vo vašom zariadení inštalované výlučne na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Z tohto dôvodu budete pri vstupe na naše internetové stránky zvláštnym prekrývajúcim bannerom upozornení, že (i) naše internetové stránky používajú analytické, profilovacie a súbory cookie pre retargeting, ktoré patria nám alebo poprípade tretím osobám a, že (ii) ak zavriete prekrývajúci banner alebo ak budete pokračovať v prehliadaní tým, že kliknete na ktorúkoľvek položku na internetových stránkach mimo oblasti banneru alebo vstúpite do inej oblasti internetových stránok, vyjadríte tým súhlas s používaním súborov cookie. Váš prípadný súhlas budeme sledovať prostredníctvom k tomu určenému technickému súboru cookie. V dôsledku tejto skutočnosti sa už prekrývajúci banner týkajúci sa súborov cookie pri vašich ďalších návštevách našich internetových stránok nebude zobrazovať. Pokiaľ sa rozhodnete technické súbory cookie vymazať, majte prosím na pamäti, že stratíme prehľad o vašom súhlase a prekrývajúci banner týkajúci sa súborov cookie sa vám z tohto dôvodu pri vašej ďalšej návšteve našich internetových stránok zobrazí znovu. Používanie profilovacích súborov cookie sa môžete kedykoľvek rozhodnúť blokovať ( či už sa jedná o analytické súbory cookie patriace tretím osobám, alebo o súbory cookie sociálnych médií, súbory cookie pre retargeting či profilovacích súborov cookie), alebo môžete odvolať skôr udelený súhlas, bez toho, aby to malo vplyv na možnosť navštevovať naše internetové stránky a prehliadať príslušný obsah. Ak máte v tomto ohľade záujem o podrobnejšie informácie, prečítajte si prosím dôkladne zásady používania súborov cookie tretích strán, dostupné prostredníctvom odkazu nižšie.

Ako povoliť a zakázať súbory cookie

Všetky súbory cookie (technické a profilovacie súbory cookie)

Inštalovanie súborov cookie do vášho zariadenia môžete povoliť či zakázať taktiež v nastavení vášho internetového prehliadača. Pokiaľ však jeden alebo viacero súborov cookie zakážete, môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcií týchto internetových stránok (upozorňujeme, že internetové súbory cookie sú nevyhnutné pre riadne fungovanie základných funkcií internetových stránok.) Nastavenie tejto voľby v prehliadači je možné sledovať a upravovať v panele nastavení prehliadača. Pre informácie o postupe upravení príslušného nastavenia súborov cookie prosím vyberte svoj prehliadač zo zoznamu nižšie.

Chrome

Firefox

IE

Opera

Safari

Súbory cookie tretích osôb vyžadujúce súhlas:

Za inštaláciu súborov cookie používaných sociálnymi médiami a profilovacích, súborov cookie pre retargeting a analytických súborov cookie vo vlastníctve tretích osôb, ako aj za akékoľvek ďalšie aktivity súvisiace s týmito súbormi cookie, vrátane zhromažďovania a spracúvania informácií, odpovedajú príslušné tretie osoby. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o týchto súboroch cookie a o tretích osobách, ktoré môžu mať prístup k zhromažďovaným informáciám, alebo o tom, ako tieto súbory cookie povoliť alebo zakázať, môžete si prečítať zásady používania súborov cookie tretích osôb prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených odkazov:

Google Analytics

Mimo tohto vám niektoré reklamné siete umožňujú odmietnuť udelenie súhlasu s personalizovanou komunikáciou. To neznemožní inštaláciu súborov cookie, ale iba pozastaví používanie a zhromažďovanie niektorých údajov poskytovateľovi reklamy spojenými s danou sieťou. Upozorňujeme, že napriek tomu, že tieto siete zahrňujú radu popredných reklamných spoločností, nemusí byť tretia osoba, ktorá súbory cookies poskytuje, súčasťou žiadnej takej siete, a vzhľadom k tejto skutočnosti od tejto tretej osoby môže naďalej dostávať súbory cookie. Ak máte v tomto ohľade záujem o podrobnejšie informácie, navštívte prosím nasledujúce stránky: http://www.youronlinechoices.com/it/ .

Spracúvanie osobných údajov vykonáva spoločnosť Ferrero International S.A., so sídlom Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL ako prevádzkovateľ osobných údajov. Ak máte záujem o doplňujúce informácie tykajúce sa spôsobu a účelu spracúvania a uplatňovania práv subjektov údajov z Obecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov a Nariadení EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách, prečítajte si prosím pozorne naše zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste raz za čas skontrolovali, či tieto Zásady používania súborov cookie neboli zmenené.