Home

Náš záväzok k udržateľnému získavaniu zdrojov

Starostlivo si vyberáme dodávateľov a poľnohospodárov po celom svete a spolupracujeme s nimi pri ochrane ľudí aj planéty.
S našimi dodávateľmi udržujeme dlhodobé vzťahy, aby sme sa uistili, že chápu, uplatňujú a prijímajú naše hodnoty spravodlivého, udržateľného a transparentného získavania surovín. Pracujeme s nimi hlavne na troch pilieroch prístupu k udržateľnému získavaniu zdrojov, ktoré sú opísané v našom Kódexe dodávateľa: ľudské práva a sociálne postupy, ochrana životného prostredia a transparentnosť a sledovateľnosť.

Sledovateľnosť našich surovín

Sledovateľnosť nám umožňuje evidovať, ako sa naše suroviny vyrábajú a odkiaľ pochádzajú. Pri niektorých našich surovinách sme už dosiahli sledovateľnosť až na úroveň jednotlivých poľnohospodárskych fariem a sme odhodlaní spolupracovať s dodávateľmi na neustálom zvyšovaní viditeľnosti a transparentnosti nášho dodávateľského reťazca.

Jedným zo spôsobov, ako to dosahujeme, je mapovanie farmárov. Ide o nástroj, ktorý sleduje umiestnenie a veľkosť fariem, z ktorých odoberáme suroviny, a umožňuje nám zistiť, kde, ako a kým boli naše suroviny vypestované. Vďaka tomu môžeme cielene zasahovať do ochrany životného prostredia, podporovať udržateľné živobytie miestnych komunít a zároveň predchádzať rizikám.

Ďalšou pákou nášho prístupu sú certifikačné systémy. Poskytujú záruku tretej strany, že boli splnené špecifické požiadavky na sledovateľnosť a štandardy udržateľnosti stanovené nezávislými orgánmi.

Usilujeme sa o dokonalosť v celom hodnotovom reťazci, pričom sa zameriavame najmä na ekonomickú, sociálnu a environmentálnu kvalitu surovín, ktoré pri výrobe našich pochúťok používame. 

OBJAVTE OVEĽA VIAC!

Chutná kvalita

Premyslené pochúťky

Dôležitosť hry

Udržateľnosť obalov