Home

Náš závazek k udržitelnému získávání zdrojů

Pečlivě si vybíráme dodavatele a zemědělce po celém světě a spolupracujeme s nimi při ochraně lidí i planety.
S našimi dodavateli udržujeme dlouhodobé vztahy, abychom se ujistili, že chápou, uplatňují a přijímají naše hodnoty spravedlivého, udržitelného a transparentního získávání surovin. Pracujeme s nimi zejména na třech pilířích přístupu k udržitelnému získávání zdrojů, které jsou popsány v našem Kodexu dodavatele: lidská práva a sociální postupy, ochrana životního prostředí a transparentnost a sledovatelnost.

Sledovatelnost našich surovin

Sledovatelnost nám umožňuje evidovat, jak se naše suroviny vyrábějí a odkud pocházejí. U některých našich surovin jsme již dosáhli sledovatelnosti až na úroveň jednotlivých zemědělských farem a jsme odhodláni spolupracovat s dodavateli na neustálém zvyšování viditelnosti a transparentnosti našeho dodavatelského řetězce.

Jedním ze způsobů, jak toho dosahujeme, je mapování farmářů. Jde o nástroj, který sleduje umístění a velikost farem, z nichž odebíráme suroviny, a umožňuje nám zjistit, kde, jak a kým byly naše suroviny vypěstovány. Díky tomu pak můžeme cíleně zasahovat do ochrany životního prostředí, podporovat udržitelné živobytí místních komunit a zároveň předcházet rizikům.

Další pákou našeho přístupu jsou certifikační systémy. Poskytují záruku třetí strany, že byly splněny specifické požadavky na sledovatelnost a standardy udržitelnosti stanovené nezávislými orgány.

Usilujeme o dokonalost v celém hodnotovém řetězci, přičemž se zaměřujeme zejména na ekonomickou, sociální a environmentální kvalitu surovin, které při výrobě našich pochoutek používáme. 

OBJEVTE MNOHEM VÍCE!

Chutná kvalita

Promyšlené pochoutky

Důležitost hry

Udržitelnost obalů