Home
konstantinos.t…
Toy lion

Naše hračky

konstantinos.t…
Toy lion

Víme, že hra má zásadní význam pro růst a vývoj dětí, protože představuje optiku, kterou pozorují svět a experimentují s ním. Pomáhá jim rozvíjet tvůrčí schopnosti a schopnost řešit problémy, představivost, schopnost navazovat vztahy s ostatními, pohyb a koordinaci i objevování. Proto již více než čtyři desetiletí podporujeme hru pomocí našich sestavitelných hraček.

konstantinos.t…
Applaydu

Oživení hraček

konstantinos.t…
Applaydu

Vyvinuli jsme bezplatnou mobilní aplikaci Applaydu, která oživuje naše hračky prostřednictvím rozšířené reality v zábavném světě objevování a představivosti. Aplikaci jsme vytvořili pro celou rodinu, aby si hru s našimi hračkami mohli užít všichni společně.

Při vývoji aplikace jsme využili soubor doporučení, jež pro nás připravila Pedagogická fakulta Oxfordské univerzity. Cílem bylo pomoci dětem v pokroku prostřednictvím her, které využívají a rozvíjejí jejich kognitivní dovednosti včetně matematiky, motoriky, čtení, psaní a paměti. 

konstantinos.t…
Toy Bike

Dbáme na kvalitu a bezpečnost

konstantinos.t…
Toy Bike

Bezpečnost a kvalita jsou pro nás v Kinder hlavními pilíři při navrhování hraček KINDER®. Proto naše hračky plně odpovídají všem relevantním mezinárodním předpisům a normám, všechny naše testy pro certifikaci hraček svěřujeme nezávislým akreditovaným laboratořím, které jsou světovou špičkou v oblasti výzkumu, testování a certifikace bezpečnosti a provádíme i dobrovolné testy nad rámec těch, jež jsou vyžadovány mezinárodními předpisy.

Hračky Kinder nejsou vhodné pro děti mladší tří let, tuto informaci jasně uvádíme na všech obalech Kinder vajíček a při hře s našimi hračkami vždy doporučujeme dohled dospělé osoby.

ZJISTIT více

Naslouchání dětem

Naším cílem je, aby hra s hračkami Kinder každého z našich zákazníků obohatila, pobavila a potěšila. Abychom toho dosáhli, každý rok se spojíme s více než 4 000 dětmi a jejich rodiči po celém světě a zjišťujeme, které hračky je nejvíce zaujaly. Neustále také sledujeme zpětnou vazbu spotřebitelů z 30 call center, sociálních médií a online kanálů komunikace se zákazníky.

• Čtěte více / Víte, že...? Každoročně je na celém světě vyhodnoceno více než 10 000 individuálních odpovědí spotřebitelů. Náš tým pro kontrolu kvality všechna tato data průběžně analyzuje a využívá je k neustálému zlepšování našich nápadů, realizace a komunikace.

OBJEVTE MNOHEM VÍCE!

Chutná kvalita

Promyšlené pochoutky

Odpovědné získávání zdrojů 

Udržitelnost obalů