Home

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace o aktivitě uživatele na internetových stránkách, které se ukládají na zařízení použitém pro přístup na dané internetové stránky.

Soubory cookie nejsou pro vaše zařízení škodlivé a umožňují vám nabídnout kvalitnější prohlížení našich internetových stránek a jejich rychlejší odezvu. Jakékoli další informace, včetně informací umožňujících nám zasílat vám reklamu, budou ukládány výhradně na základě vašeho předchozího souhlasu, který nám poskytnete buď tím, že budete pokračovat v prohlížení těchto internetových stránek, nebo některým ze způsobů uvedených níže.

Doporučujeme vám, abyste si pro lepší pochopení toho, jaké druhy souborů cookie používáme a jak můžete jejich používání přizpůsobit podle svých preferencí, pečlivě přečetli níže uvedené informace.

Druhy souborů cookie, které můžeme na internetových stránkách používat

Naše internetové stránky mohou používat jak soubory cookie, k jejichž stažení na vaše zařízení není nutný váš souhlas, tak soubory cookie, které mohou být staženy výlučně na základě vašeho předchozího souhlasu.

A. Technické soubory cookie (NEvyžadují váš předchozí souhlas): jsou nezbytně nutné pro fungování internetových stránek a umožňují vám přístup k příslušným funkcím (tzv. browser cookies): jedná se zejména o relační soubory cookie. Můžeme též používat funkční soubory cookie, které nám umožňují uložení vašich preferencí a nastavení a tím zlepšit váš zážitek z prohlížení našich internetových stránek (mimo jiné uložením vaší totožnosti jakožto registrovaného uživatele internetových stránek, zvolíte-li funkci "Zapamatovat si mě", tím, že vás nasměrujeme na internetové stránky ve vámi zvoleném jazyce nebo v jazyce země, ze které na internetové stránky vstupujete, nebo zaznamenáním vašich preferencí v tom smyslu, zda přijmete profilovací soubory cookie či nikoli). K zajištění řádného fungování těchto souborů cookie a uložení vašich preferencí nebudou tyto soubory cookie po ukončení prohlížení internetových stránek odstraněny. Tyto soubory cookie nicméně mají určitou dobu platnosti (ne delší než 2 roky), po jejímž uplynutí budou automaticky deaktivovány. Tyto soubory cookie ani informace v nich obsažené nebudou používány pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše. Pro instalaci technických souborů cookie není nutný váš předchozí souhlas: na vaše zařízení se stáhnou automaticky, jakmile vstoupíte na internetové stránky nebo si vyžádáte konkrétní funkce (např. pokud zvolíte funkci "Zapamatovat si mě"). Používání souborů cookie můžete kdykoli zakázat tak, že změníte příslušné nastavení ve svém prohlížeči. To však může způsobit, že se vám internetové stránky nebudou zobrazovat správně.

B. Profilovací soubory cookie (vyžadují váš předchozí SOUHLAS): naše internetové stránky rovněž používají profilovací soubory cookie, které mohou být instalovány pouze na základě vašeho předchozího souhlasu. Mimoto mohou naše internetové stránky obsahovat i soubory cookie patřící třetím osobám, jejichž instalace je vždy podmíněna vaším předchozím souhlasem. Tyto třetí osoby pak mohou mít přístup k informacím shromažďovaným prostřednictvím těchto souborů cookie. Jedná se o následující třetí osoby:

- Google Inc. (prostřednictvím jím poskytované služby Google Analytics)

Profilovací soubory cookie mohou podle definice evropských regulačních orgánů pro ochranu osobních údajů zahrnovat profilovací soubory cookie pro reklamní účely, pro retargeting, soubory cookie ze sociálních médií a analytické soubory cookie používané pro jiné účely než pro agregovanou statistickou analýzu.

(i) Profilovací soubory cookie pro reklamní účely: jsou určeny k vytváření uživatelských profilů pro zobrazování reklamy, jež odpovídá preferencím uživatelů vyplývajícím z jejich procházení internetu; (ii) Analytické soubory cookie: zaznamenávají vaše volby a aktivity na našich internetových stránkách za účelem provedení statistické analýzy pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích osob sledováním vašich preferencí a vašeho chování během prohlížení internetových stránek, a dále za účelem předkládání reklamy přizpůsobené vašim preferencím.

Všechny tyto soubory cookie budou ve vašem zařízení instalovány výlučně na základě vašeho předchozího souhlasu. Z tohoto důvodu budete při vstupu na naše internetové stránky upozorněni zvláštním překryvným bannerem, že (i) naše internetové stránky používají analytické, profilovací a soubory cookie pro retargeting, patřící nám nebo případně třetím osobám, a že (ii) zavřete-li překryvný banner nebo budete-li pokračovat v prohlížení tím, že kliknete na kteroukoli položku na internetových stránkách mimo oblast banneru nebo vstoupíte do jiné oblasti internetových stránek, vyjádříte tím souhlas s používáním souborů cookie. Váš případný souhlas budeme sledovat prostřednictvím k tomu určeného technického souboru cookie. V důsledku této skutečnosti se již překryvný banner týkající se souborů cookie při vašich dalších návštěvách našich internetových stránek nebude zobrazovat. Pokud se rozhodnete technické soubory cookie vymazat, mějte prosím na paměti, že ztratíme přehled o vašem souhlasu a překryvný banner týkající se souborů cookie se vám z tohoto důvodu při vaší další návštěvě našich internetových stránek zobrazí znovu. Používání profilovacích souborů cookie se kdykoli můžete rozhodnout blokovat (ať již se jedná o analytické soubory cookie patřící třetím osobám, nebo o soubory cookie sociálních médií, soubory cookie pro retargeting či profilovací soubory cookie), nebo můžete odvolat dříve poskytnutý souhlas, aniž by to mělo vliv na možnost navštěvovat naše stránky a prohlížet příslušný obsah. Máte-li v tomto ohledu zájem o podrobnější informace, přečtěte si prosím pečlivě zásady používání souborů cookie třetích stran, dostupné prostřednictví odkazů níže.

Jak povolit a zakázat soubory cookie

Všechny soubory cookie (technické a profilovací soubory cookie)

Instalování souborů cookie do vašeho zařízení můžete povolit či zakázat také v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud však jeden či více souborů cookie zakážete, může dojít k zhoršení některých funkcí těchto internetových stránek (upozorňujeme, že internetové soubory cookie jsou nezbytné pro řádné fungování základních funkcí stránek). Nastavení této volby v prohlížeči lze sledovat a upravovat v panelu nastavení prohlížeče. Pro informace o postupu upravení příslušného nastavení souborů cookie prosím vyberte svůj prohlížeč ze seznamu níže.

Chrome

Firefox

IE

Opera

Safari

Soubory cookie třetích osob vyžadující souhlas:

Za instalaci souborů cookie používaných sociálními médii a profilovacích či souboru cookie pro retargeting a analytických souborů cookie ve vlastnictví třetích osob, jakož i za jakékoli další aktivity související s těmito soubory cookie, včetně shromažďování a zpracování informací, odpovídají příslušné třetí osoby. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto souborech cookie a o třetích osobách, které mohou mít přístup ke shromažďovaným informacím, nebo o tom, jak tyto soubory cookie povolit či zakázat, můžete si přečíst zásady používání souborů cookie třetích osob prostřednictvím některého z níže uvedených odkazů:

Google Analytics

Mimoto vám některé reklamní sítě umožňují odmítnout udělení souhlasu s personalizovanou komunikací. To neznemožní instalaci souborů cookie, ale pouze pozastaví používání a shromažďování některých údajů poskytovateli reklamy spojenými s danou sítí. Upozorňujeme, že ačkoli tyto sítě zahrnují řadu předních reklamních společností, nemusí být třetí osoba, která soubory cookies prostřednictvím internetových stránek poskytuje, součástí žádné takovéto sítě, a vzhledem k této skutečnosti od této třetí osoby můžete nadále dostávat soubory cookie. Máte-li v tomto ohledu zájem o podrobnější informace, navštivte prosím následující stránky: http://www.youronlinechoices.com/it/ .

Zpracování osobních údajů uživatelů provádí společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČO: 60488743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347, jako správce osobních údajů. Máte-li zájem o doplňující informace týkající se způsobů a účelů zpracování a uplatňování práv subjektů údajů vyplývajících z Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a Nařízení EU o soukromí a elektronických komunikacích, přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů . Doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali, zda tyto Zásady používání souborů cookie nebyly změněny.