Home

Přinášíme vám každodenní radost již od roku 1968

Lahodné čokolády jsou jen jednou částí našeho příběhu. Seznamte se se společností Kinder a jejím posláním.

KINDER PODPORUJE DĚTSTVÍ PLNÉ RADOSTI

Whatever the game

Kinder Joy of moving je mezinárodní společensky odpovědný projekt skupiny Ferrero, který vychází z přesvědčení, že díky pozitivnímu přístupu k pohybu, budou z dnešních dětí vyrůstat lepší dospělí.

Whatever the game

Chcete zažít více zábavy?
Sledujte Kinder na sociálních sítích a v médiích