Home

Android privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: 2019. gada martā

 

Lai apskatītu mūsu praksi attiecībā uz bērniem, noklikšķiniet šeit „Ferrero International SA”, kas ir „Ferrero Group” loceklis (turpmāk – „Ferrero”), un ir izveidojis lietojumprogrammu „Magic Kinder” (turpmāk – „Lietojumprogramma”), lai izklaidētu bērnus un pieaugušos, vecākiem piedāvājot uzticamu satura nodrošinātāju, lai vecāki varētu saglabāt pilnīgu un tiešu kontroli pār bērniem, kuri izmanto šo lietojumprogrammu. Lietojumprogramma nodrošina jautrību visai ģimenei un stiprina ģimenes saites. Lai varētu izmantot mūsu lietojumprogrammu, ir jāapstrādā noteikti personas dati, piemēram, jūsu e-pasta adrese. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šo privātuma politiku, kurā ir izklāstīta mūsu prakse saistībā ar tās informācijas izmantošanu, glabāšanu un izpaušanu, ko mēs saņemam no jums vai iegūstam, jums izmantojot mūsu „Magic Kinder” lietojumprogrammu. Jūsu uzticēšanās un privātums mums ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc mēs cenšamies apstrādāt pēc iespējas mazāku personas datu daudzumu, vienlaikus apņemoties tos apstrādāt pareizi un likumā noteiktajā kārtībā. „Apstrāde” ir jebkāda veida izmantošana vai saskare ar informāciju, tostarp tās vākšana, glabāšana, dzēšana, izmantošana, apvienošana un izpaušana. „Ferrero” patur tiesības jebkurā laikā grozīt šo privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas mēs publicēsim tīmekļa vietnē www.kinder.com/magic-kinder, tāpēc mēs iesakām regulāri pārbaudīt pašreizējo privātuma politikas versiju. Saite uz privātuma politiku mūsu lietojumprogrammā novirzīs jūsu ierīci uz pašreizējās privātuma politikas versijas lapu. Privātuma politika nav līgums, tāpēc no tās neizriet nekādas tiesības un pienākumi.

Mērķis.

Lietojumprogramma apstrādā datus, lai i) nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un ii) pārbaudītu ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm. Jūsu personas datus mēs nepārdodam un nekādā citā veidā nenododam trešajām personām; bez piekrišanas jūs nesaņemsiet no mums nevienu piedāvājumu. Mēs izmantojam tikai anonimizētus datus, lai novērtētu mūsu pakalpojumu izmantošanu, kā arī statistikas vajadzībām.

Kādu informāciju vāc mūsu lietojumprogramma un, kā tā to izmanto?

 

Lietotāja sniegtā informācija

Lejupielādējot un reģistrējot lietojumprogrammu, lietojumprogramma apkopo jūsu sniegto informāciju. Lai izmantotu lietojumprogrammas pamatfunkcijas, reģistrācijas procesa laikā ir jānorāda prasītā informācija. Lai piekļūtu noteiktām lietojumprogrammas funkcijām, reģistrācijas laikā jūs pēc saviem ieskatiem varat sniegt papildu informāciju. Reģistrējoties un lietojot lietojumprogrammu, jūs norādāt savu vārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, e-pasta adresi, vecumu, lietotājvārdu, paroli un citu reģistrācijai nepieciešamo informāciju; informāciju, ko parasti norāda, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. Jūsu sniegto informāciju mēs varam laiku pa laikam izmantot, lai sazinātos ar jums un informētu par svarīgiem jautājumiem un, ja reģistrējoties esat tam piekritis, nosūtītu informāciju par piedāvājumiem un akcijām.

Informācija, kas tiek savākta automātiski

Papildu lietojumprogramma var automātiski vākt noteiktu informāciju, tostarp, bet ne tikai, izmantotās ierīces veidu, mobilās ierīces unikālo ID numuru, mobilās ierīces IP adresi, datus par mobilās ierīces operētājsistēmu, izmantotā tīmekļa pārlūka veidu, un informāciju par lietojumprogrammas lietošanu. Lietojumprogrammai var būt automātiska piekļuve noteiktai informācijai un/vai ierīces elementiem. Dati tiek vākti, lai varētu sniegt pakalpojumus lietojumprogrammā, kuru esat piekritis/-usi izmantot. Lai nosūtītu paziņojumus uz mobilo ierīci un paziņojumus, atbildot uz pieprasījumiem par atjaunināšanu un ieteikumiem, jūs izmantosit paziņojumu pilnvaru pašpiegādes režīmā (piemēram, skenējot kvadrātkodus) vai automātiski (piemēram, izmantojot audio ūdenszīmes).

Vai lietojumprogramma vāc precīzu informāciju par ierīces atrašanās vietu?

Lietojumprogramma nevāc precīzu informāciju par jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu.

Vai trešās puses redz un/vai tām ir pieejama lietojummprogrammas apkopotā informācija?

Pastāv iespēja, ka mēs atklājam un pārsūtām jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs nolīgstam, lai tie palīdzētu sniegt pakalpojumus (tostarp, bet ne tikai, datu ievadīšana, datu bāzu pārvaldība, paziņošana par reklāmām, produktiem un pakalpojumiem, piegādes pakalpojumi un dalības apstiprināšanas pakalpojumi, kā arī verifikācija) (turpmāk – „Pakalpojumu sniedzēji”). Pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaglabā konfidencialitāte un jūsu personas datus tie drīkst izmantot tikai iepriekš norādītajā apjomā, neizmantojot tos saviem mērķiem (ieskaitot tiešo mārketingu). Lietojumprogrammas un mūsu pakalpojumu uzlabošanai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem periodiski tiek nosūtīti tikai apkopoti un anonimizēti dati. Jūsu personas dati trešajām personām tiks pārsūtīti tikai šajā privātuma politikā norādītajā režīmā. Informāciju, kas ir savākta par lietotāju, mēs varam automātiski atklāt šādos gadījumos: likumā noteiktajā kārtībā, reaģējot uz pavēstēm vai piedaloties līdzīgos juridiskos procesos; ja mēs pēc labākajiem nodomiem uzskatām, ka informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, nodrošinātu mūsu vai citu drošību, izskatītu krāpšanas gadījumus vai reaģētu uz oficiālām izmeklēšanas lietām; pakalpojumu sniedzēji, kuriem mēs uzticamies, rīkojoties mūsu vārdā, patvaļīgi neizmanto viņiem atklāto informāciju, un ir apņēmušies ievērot šajā privātuma paziņojumā izklāstītos principus. Ja „Ferrero” būs iesaistīts visu vai daļas savu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā, mūsu tīmekļa vietnē tiks publicēts skaidrs paziņojums ar informāciju par visām izmaiņām attiecībā uz īpašumtiesībām vai šādas informācijas lietošanu, kā arī jums pieejamās izvēles iespējas attiecībā uz šo informāciju.

Analīze

Lai lietotājiem nodrošinātu ērtāk izmantojamu tīmekļa vietni un izstrādātu labāku un stabilāku lietojumprogrammu, mēs sadarbojamies ar analītiskajiem uzņēmumiem (Google Analytics, Answers, Crashalytics). Šī iemesla dēļ mēs varam vākt anonīmus un apkopotus datus. Identificējoša informācija trešajām pusēm netiek atklāta.

„Magic Kinder” lietojumprogrammas reklāma

Mēs NESADARBOJAMIES ar trešo pušu reklāmas tīkliem. „Magic Kinder” lietojumprogrammu mēs varam reklamēt tikai ar tiešsaistes reklāmu šajā tīmekļa vietnē. Ja noklikšķināt uz šādas reklāmas un dodieties tieši uz iTunes Store veikalu vai citu platformu, uz reklāmas tīklu var tikt nosūtīta neidentificējoša informācija, piemēram, ierīces identifikators tālrunī, lai mēs un viņi varētu izsekot mūsu reklāmas efektivitātei (piemēram, reklāmguvumam). Papildus reklāmguvumu pasākumiem šo informāciju var izmantot arī, lai ierobežotu skatījumus, iegūtu unikālo lietotāju skaitu, konstatētu kļūdas vai atklātu krāpšanas gadījumus un rūpētos par drošību. Izmantojot „Magic Kinder” lietojumprogrammu, ierīces unikālais identifikators (kas mainās atkarībā no ierīces ražotāja un operētājsistēmas) tiek nolasīts vai sasaistīts ar ierīci; šis identifikators pēc tam tiks izmantots kā anonīms analīzes un veiktspējas identifikators. Mēs neuzglabājam un neatklājam trešajām pusēm šo identifikatoru vai citu unikālu informāciju, ko apkopojusi vai izmantojusi lietojumprogramma, izņemot pakalpojumu sniedzējus, kuru analītiskais produkts ģenerē šo identifikatoru, lai izsekotu un analizētu „Magic Kinder” lietojumprogrammas darbību. Mēs neizmantojam no pieteikuma savākto informāciju, lai rādītu reklāmas, kas vērstas uz konkrētu adresātu. „Magic Kinder” lietojumprogrammai ir atsevišķa un neatkarīga privātuma politika, kuru var atrast šajā saitē.

Tiesības piekļūt, mainīt un atcelt

Atinstalējot lietojumprogrammu, informācijas vākšana tiek pārtraukta. Lai to izdarītu, veiciet standarta atinstalēšanas procesu no savas ierīces vai izmantojot iepirkšanās portāla vai tīkla mobilo lietojumprogrammu. Lūdzu, atcerieties, ka vienmēr varat izmantot savas piekļuves tiesības, lai grozītu, dzēstu un izteiktu iebildumus attiecībā uz jūsu personas datiem, rakstot uz e-pastu privacy@ferrero.com.

Uzņēmums, kas nodarbojas ar datu apstrādi

„Ferrero” kā mākoņpakalpojumu sniedzēju datu uzglabāšanai ir izvēlējies „Amazon Web Services Inc.” (AWS). Darba grupa, kas ir izveidota saskaņā ar 29. pantu (neatkarīga konsultatīva padome, kuras sastāvā ir visu ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas datu aizsardzības iestāžu pārstāvji),apstiprināja AWS datu apstrādes līgumu, kurā ietverti paraugnoteikumi. Darba grupa, kas ir izveidota saskaņā ar 29. pantu, konstatēja, ka AWS datu apstrādes līgums atbilst direktīvas prasībām attiecībā uz paraugnoteikumiem. Vairāk informācijas par AWS datu apstrādes līguma apstiprināšanu darba grupā, kas ir izveidota saskaņā ar 29. pantu, var atrast: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html.

Datu glabāšanas politika, jūsu datu pārvaldība

Lietotāja dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tiks izmantota lietojumprogramma, un saprātīgu laika periodu pēc tam, kad lietojumprogrammas lietošana tiks pārtraukta. Datus, kas ir savākti automātiski, mēs uzglabājam līdz sešiem mēnešiem, un pēc tam mēs tos varam uzglabāt apkopotā formā. Ja vēlaties dzēst, izmantojot lietojumprogrammu, iesniegtos datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu privacy@ferrero.com; mēs atbildēsim iespējami īsā laikā. Jāņem vērā, ka daļa vai visi lietotāja sniegtie dati var būt nepieciešami, lai nodrošinātu pareizu lietojumprogrammas darbību; turklāt noteiktu datu uzglabāšana var būt juridiski noteikts pienākums.

Bērni

Mēs neizmantojam tīmekļa vietni, lai apzināti iegūtu datus un piedāvātu produktus personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem. Ja kāds no vecākiem vai aizbildnis uzzina, ka bērns bez viņu piekrišanas ir sniedzis mums informāciju, viņam jāsazinās ar mums, rakstot e-pastu uz privacy@ferrero.com. Mēs saprātīgā laikā izņemsim šādu informāciju no mūsu datnēm. Ja saistībā ar kādas noteiktas lietojumprogrammas funkcijas izmantošanu mēs plānojam apkopot un saglabāt personas datus par bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, vispirms par to informējam kādu no vecākiem vai likumīgo aizbildni un sagaidām viņa piekrišanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, ASV Likumu par bērnu drošību internetā (Likums par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē – COPPA), ja vien attiecībā uz šiem noteikumiem nav piemērojami izņēmumi. Mēs arī ļaujam vecākiem pārskatīt viņu bērnu personas datus, pārtraukt šādas informācijas turpmāku vākšanu vai izmantošanu un pieprasīt tās izņemšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par ASV Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (COPPA), skatīt šo vienkāršo „kidSAFE Seal Program” informatīvo bukletu uz vienas lappuses, kas pieejams tīmekļa vietnē https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html

Drošība

Uzņēmumam „Ferrero” ir svarīga informācijas drošība, un rūp jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāte. Lai aizsargātu savākto un apstrādāto informāciju, kas tiek uzturēta, mēs esam ieviesuši fiziskus, elektroniskus, administratīvus un procesuālus drošības pasākumus. Drošības pasākumi tiek regulāri pārbaudīti, lai nodrošinātu aizsardzību pret neatļautu piekļuvi jūsu datiem, to izpaušanu un nepareizu apstrādi, kā arī lai saglabātu datu precizitāti un integritāti. Piemēram, šiem datiem var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki un darbuzņēmēji, kuriem tie ir jāzina, lai varētu nodrošinātu vietnes darbību, to attīstītu vai uzlabotu. Lūdzu, ņemiet vērā – lai arī mēs cenšamies nodrošināt saprātīgu apstrādātās un saglabātās informācijas drošību, neviena drošības sistēma nevar novērst iespējamus drošības pārkāpumus. Tehnisku un operatīvu iemeslu dēļ personas datus var pārsūtīt, izmantojot serverus, kas neatrodas Eiropas Savienībā, t.i., valstīs, kur nepiemēro Eiropas datu aizsardzības likumus. Iespējams, ka valstīs, kas nav ES, privātuma politikas nenodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni.

Izmaiņas

Šī privātuma politika laiku pa laikam jebkāda iemesla dēļ var tikt atjaunināta. Mēs informēsim par visām mūsu privātuma politikas izmaiņām, ievietojot jaunu privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnē www.kinder.com/magic-kinder, kā arī atjaunināsim datumu, kurā veiktas izmaiņas. Mēs iesakām regulāri pārbaudīt privātuma politiku, lai redzētu jebkādas izmaiņas, jo turpinot izmantot lietojumprogrammu, jūs apstiprināt visas izmaiņas. Ja privātuma politikā tiks veiktas nozīmīgas izmaiņas, mēs varam jūs informēt, lai iepriekš saņemtu jūsu, vecāku vai likumīgā aizbildņa piekrišanu.

Kontaktinformācija

Jautājumus par privātuma politiku sūtiet uz e-pastu privacy@ferrero.com Sazinieties pa tālruni (tikai ASV) BEZMAKSAS tālruņa numurs (800) 688-3552 vai (732) 764-9300 Vēstuli nosūtiet uz Ferrero International S.A. Attn. Group Privacy Officer Findel Business Center - Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Luxembourg.