ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: นํ้าตาล 27% นมผงพร่องมันเนย 21% ไขมันพืช 19% แป้งสาลี 19% นมผง 3.5% ไขมันโกโก้ 3% ส่วนประกอบที่น้อยกว่า 2%: เนย เนื้อโกโก้บด 1.5% โกโก้ผงไขมันตํ่า 1% เฮเซลนัท สตาร์ชข้าวสาลี เกลือ ครีมผง เวย์ผง วัตถุเจือปนอาหาร (เลซิติน (ถั่วเหลือง), โซเดียมไบคาร์บอเนต, แอมโมเนียมคาร์บอเนต, แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต)

แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีนม เฮเซลนัท ถั่วเหลือง และข้าวสาลี (กลูเตน).

หนึ่งหน่วยบริโภค: 18 กรัม

 

  ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 93kcal 515kcal
โปรตีน 1.9g 10.8g
ไขมัน 4.9g 27.0g
คาร์โบไฮเดรต 10.2g 56.6g
น้ำตาล 7.4g 40.9g
โซเดียม 36mg 197mg