ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: นํ้าตาล 27% นมผงพร่องมันเนย 21% ไขมันพืช 19% แป้งสาลี 19% นมผง 3.5% ไขมันโกโก้ 3% ส่วนประกอบที่น้อยกว่า 2%: เนย เนื้อโกโก้บด 1.5% โกโก้ผงไขมันตํ่า 1% เฮเซลนัท สตาร์ชข้าวสาลี เกลือ ครีมผง เวย์ผง วัตถุเจือปนอาหาร (เลซิติน (ถั่วเหลือง), โซเดียมไบคาร์บอเนต, แอมโมเนียมคาร์บอเนต, แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต)

แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีนม เฮเซลนัท ถั่วเหลือง และข้าวสาลี (กลูเตน).

หนึ่งหน่วยบริโภค: 18 กรัม

 

 ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคต่อ 100 กรัม
พลังงาน93kcal515kcal
โปรตีน1.9g10.8g
ไขมัน4.9g27.0g
คาร์โบไฮเดรต10.2g56.6g
น้ำตาล7.4g40.9g
โซเดียม36mg197mg